ZOAR grāmata. Nodaļa „Noass” (Noach), 6. – 10.p.

Grāmata Zoar, Nodaļa „Noass” (Noach) Komentēt

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā.

Nodaļa „Noass” (Noach), 5. – 10.p.

Noass un šķirsts (turpinājums)

6) Šķirsts ir derības šķirsts, tas ir, Malhut pēc tam, kad pieņēma sevī Jesodu, dēvētu par derību. Noass un šķirsts apakšā līdzinājās augstākajam Jesodam un augstākai Malhut, jo ar Noasu tika noslēgta savienība, kā sacīts: „Un nodibināšu Manu savienību ar tevi” [9]. Un līdz brīdim, iekams viņā iemiesosies savienība, viņš neienāks šķirstā, kā rakstīts: „Un nodibināšu Manu savienību ar tevi un tu ienāksi šķirstā”. Tāpēc, ka tad šķirsts kļūst par „derības šķirstu” – pēc tam, kad pieņēmis sevī Noasu taisno, tas ir, savienību, viņš kļūst par derības šķirstu.

7) Šķirsts un Noass pilnībā līdzinās augstākai Malhut un augstākai savienībai. Un par cik augstākā savienība rada pēcnācējus, Noass arī rada pēcnācējus. Un tāpēc rakstīts: „Lūk, Noasa radu raksti” [3], jo viņš radīja pēcnācējus, līdzīgi augstākai savienībai – Acilut Jesodam. Un pateicoties tam, ka izpelnījās svēto savienību, Acilut Jesodu, kas dēvēts par „savienību”, ir ar viņu.

8) „Noass, taisns vīrs” [3],tāpat kā augstākais Jesods. Tāpēc sacīts: „Un taisnais ir pasaules pamats (jesod)” [10], par cik zeme, Malhut, turas uz šī pamata, un tādējādi viņš ir balsts, uz kura stāv pasaule, Malhut. Un tādēļ viņš tiek dēvēts par pasaules pamatu. Un kas ir šis pamats (jesod)? – taisnais, bet Noass ir taisnais apakšā, dvēselēs. Tāpēc sacīts: „Noass, taisns vīrs”, – tas mums māca, ka pasaule turas uz viņa.

9) „Noass staigāja Visuvarenā (Elokim) priekšā” [3], – nekad no Viņa neatdalījās, tas ir, nekad neatdalījās no Malhut. Un viņš izpelnījās būt „taisns vīrs” uz zemes, līdzīgi augstākajam, un tas ir pasaules pamats, pasaules savienība un miers pasaulē. Un, protams, viņš ir „zemes vīrs”, tas ir, šīs zemes saimnieks. Un tāpēc sacīts: „Noass izpelnījās Radītāja žēlastību” [11].

10) „Viņš bija bezvainīgs savās paaudzēs” [3]. Tās ir paaudzes, kas cēlušās no viņa, un tās visas piepildās ar viņa taisnprātību, un viņš pats arī piepildās no viņiem visiem. No vienas puses, viņa bezvainība aizpildīja visas paaudzes, kas cēlušās no viņa. Taču no otras puses, viņš pats kļuva bezvainīgs, pateicoties visām paaudzēm, kas cēlušās no viņa.

„Viņš bija bezvainīgs”, šo vārdu cits skaidrojums – piedzima apgraizīts, kā sacīts: „Staigā Man priekšā un būsi taisns” [12], un šeit tiek domāta apgraizīšanas savienība. „Savās paaudzēs” – un nevis pasaules paaudzēs, kuras cēlušās no viņa. Un lai gan viņš bija bezvainīgs visās pasaules paaudzēs, taču neraugoties uz to, sacīts: „Savās paaudzēs”, jo visas pasaules paaudzes ir viņa paaudzes, jo cēlušās no viņa.

 

[3] Tora, Berešit, 6:9. „Šis ir stāsts par Noasu: Noass bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noass vadīja savas gaitas ar Dievu.”

[9] Tora, Berešit, 6:18. „Bet ar tevi Es celšu derību. Tu iesi šķirstā, tu, tavi dēli, tava sieva un tavu dēlu sievas līdz ar tevi.”

[10] Raksti, Līdzības, 10:25. „Brāzīsies vētra – pazudīs nešķīstais, bet taisnais – pasaules pamats.”

[11] Tora, Berešit, 6:8.

[12] Tora, Berešit, 17:1. „Un Ābrāmam bija deviņdesmit deviņi gadi, kad Tas Kungs atklājās Ābrāmam un sacīja uz viņu: „Es esmu tas visuvarenais Dievs, staigā sava Dieva priekšā, tad tu būsi taisns.”

Avots krievu valodā

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties