ZOAR grāmata. Nodaļa „Noass” (Noach), 26. – 30.p.

Grāmata Zoar, Nodaļa „Noass” (Noach) Komentēt

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā.

Nodaļa „Noass” (Noach), 26. – 30.p.

Dzer ūdeni no tavas ūdenskrātuves (turpinājums)

26) Tas viss – Ēdenes dārza veidojumi, tas ir, Zeir Anpina Nukvas, kas ietērpjas augstākajā Imā un tad tiek dēvēta par Ēdenes dārzu. Viņas veidojumi ir dvēseles, kuras nāk no taisnā, Zeir Anpin Jesoda, tikai tad, kad viņš ienāk šķirstā, Nukvā, pilnīgā vienotībā. Un visi veidojumi, kurus tā saņem no taisnā, slēpti viņā noteiktu laiku, bet pēc tam piedzimst un nāk no viņas. Tāpat Noass, taisns cilvēks, neradīja veidojumus, lai vairotos pasaulē, iekams ienāca šķirstā. Visi sapulcējās un paglābās tajā noteiktu laiku, bet pēc tam no tā iznāca ārā, lai vairotos pasaulē un apdzīvotu zemi. Un ja nebūtu iznākuši no šķirsta, tad nedzīvotu pasaulē.

27) Un viss notika pēc augstākās līdzības. No šķirsta, tas ir, Nukvas, iznāca augšā un no šķirsta iznāca apakšā, – no Noasa šķirsta. Un tikai tagad pasaule var pastāvēt, bet ne agrāk. Tādēļ sacīts: „un plūstošu no tava avota”. Un teikts: „Un Noass dzemdināja trīs dēlus” [42]. Skaidrojums. „Un plūstošu no tava avota” norāda uz taisnā savienošanos ar augstāko šķirstu, kas notiek trijās līnijās: Ābrams, Īzaks un Jēkabs. „Un plūstošu” – tas ir Ābrams, „no” – tas ir Jēkabs, „tava avota” – tas ir Īzaks. Un tāpat ir rakstīts par Noasu un šķirstu: „Un Noass dzemdināja trīs dēlus”, kuri arī ir trīs līnijas: Šems – labā līnija, Hams – kreisā līnija, Jafets – vidējā līnija. Tāpēc, ka Noass un šķirsts apakšā ir absolūti līdzīgi taisnajam un šķirstam augšā.

 

Un zeme bija samaitājusies

28) „Bet zeme bija samaitāta Radītāja priekšā un pilna varas darbu” [43]. Kāpēc rakstīts: „Visuvarenā priekšā”, tas taču tāpat ir saprotams? Taču ņemot vērā, ka grēkoja atklāti, visu acu priekšā, tādēļ rakstīts: „Visuvarenā priekšā”.

29) Rabijs Josifs teica: „Es apgalvoju pretējo”. „Bet zeme bija samaitāta Radītāja priekšā un pilna varas darbu” – sākumā bija Radītāja priekšā, tas ir, viņi negrēkoja atklāti, jo savas netiklās rīcības darīja Radītāja, nevis cilvēku priekšā. Taču beigās savas netiklās rīcības darīja atklāti. Svētie raksti vēsta, ka viņi grēkoja divos veidos, apslēpti un atklāti.

30) Kopš tās dienas, kad Ādams pārkāpa Radītāja bausli, visi cilvēki, kas piedzima pēc viņa, tiek dēvēti par „Ādama dēliem”. Taču tas viņiem nedara godu, jo tas ir gluži tāpat kā sacīt: „Tā cilvēka dēli, kurš pārkāpis Radītāja bausli”.

 

[42] Tora, Berešit, 6:10. „Un Noass dzemdināja trīs dēlus: Šemu, Hamu un Jafetu.”

[43] Tora, Berešit, 6:11. „Bet zeme bija samaitāta Dieva priekšā un pilna varas darbu.”

Avots krievu valodā

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties