ZOAR grāmata. Nodaļa „Noass” (Noach), 1. – 5.p.

Grāmata Zoar, Nodaļa „Noass” (Noach) Komentēt

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā.

Nodaļa „Noass” (Noach), 1. – 5.p.

Noass un šķirsts

1) Lai top laimīgs Israēls, mācīdamies Toru un zinādami Toras ceļus, pateicoties Torai, viņi izpelnīsies nākamo pasauli.

2) Visam Israēlam ir sava daļa nākamajā pasaulē, jo viņi nepārkāpj savienību, pateicoties kurai pastāv pasaule, kā sacīts: „Ja ne Mana savienība, dienas un naktis, Es nebūtu dibinājis debesu un zemes likumus” [1]. Ja svētumā ievēro apgraizīšanas likumu, lai to neapgānītu ar veltīgu sēklas izliešanu un nekaunīgu atsegšanos. Israēlam, kuri ievēro savienību, jo apņēmās to ievērot, ir daļa nākotnes pasaulē.

3) Turklāt šī iemesla dēļ Israēls tiek dēvēts par taisnajiem. Un katrs, kurš ievēro šo savienību, pateicoties kurai pastāv pasaule, tiek dēvēts par taisno. No kurienes tas cēlies? No Jāzepa, jo viņš ievēroja „miera savienību”, tas ir, negrēkoja ar sava kunga sievu un izpelnījās tikt dēvētam par taisno. Sacīts: „Un tava tauta, visi taisnie” [2]. „Noass, taisns vīrs” [3] nozīmē, ka ievēroja savienību un tāpēc viņa pēcnācēji izdzīvoja. Un tāpēc rakstos ir teikts: „Lūk, Noasa radu raksti. Noass, taisns vīrs” [3], jo viens ir atkarīgs no otra.

4) „Un upe iztek no Ēdenes” [4]. Upe, Jesod, sākas un iztek no Ēdenes, tas ir, no Hohma, un ienāk šajā dārzā, tas ir, Malhut, un apūdeņo to ar augstāko valgmi un sniedz viņam prieku, un ražo augļus un audzē sēklas. Un tad viss ir prieks, jo dārzs piepildās ar prieku, tāpēc ka tajā ir augļi. Un tas sniedz prieku upei, jo nes augļus.

Sacīts: „Jo šajā dienā atdusējās” [5] – tas ir, upē, Jesodā. Un sacīts: „Un atdusējās septītajā dienā” [6] – tas ir, dārzā, Malhutā. „Un atdusējās” norāda uz mieru un prieku. Un pēcnacējus rada tieši Jesods, dēvēts „upe, kas iztek no Ēdenes”, jo neviena cita sefira nedod augļus.

5) Un līdzīgi tam, Noass apakšā bija svētuma savienība, tāpat kā augstākais Jesods, tas ir, „upe, kas iztek no Ēdenes”. Un tādēļ dēvēts „zemes saimnieks (burt. „vīrs”) [7], jo zeme ir Malhut, bet Jesods ir Malhut vīrs.

Un Noasam bija vajadzīgs šķirsts, tas ir, Malhut, lai savienotos ar to un radītu visas pasaules sēklu. Kā rakstīts: „Lai saglabātu sēklu” [8].

 

[1] Pravieši, Jeremija, 33:25.

[2] Pravieši, Jesajas, 60:21. „Tad tava tauta sastāvēs tikai no taisnajiem; viņiem zeme mūžīgi piederēs kā Manam dēstījumam, kā Manu roku darbam Man par pagodinājumu.”

[3] Tora, Berešit, 6:9. „Šis ir stāsts par Noasu: Noass bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noass vadīja savas gaitas ar Dievu.”

[4] Tora, Berešit, 2:10. „Un upe iztecēja no Ēdenes apūdeņot dārzu; un no turienes tā dalījās četrās galvenās straumēs.”

[5] Tora, Berešit, 2:3. „Un Dievs svētīja septīto dienu un iesvētīja to, jo Viņš tanī atdusējās no visa Sava darba, ko radīdams bija darījis.”

[6] Tora, Berešit, 2:2. „Un Dievs pabeidza septītajā dienā Savu darbu, ko Viņš bija darījis, un atdusējās septītajā dienā no visa Sava darba, ko bija darījis.”

[7] Tora, Berešit, 9:20. „Noass sāka kopt zemi un iestādīja vīna dārzu.”

[8] Tora, Berešit, 7:3. „Arī no putniem ņem pa septiņi, tēviņu un mātīti, lai tie būtu par sēklu zemes virsū.”

Avots krievu valodā

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties