ZOAR grāmata. Nodaļa „Berešit” (Bereshith), 1. – 2.p. (1.turpinājums)

Grāmata Zoar, Nodaļa „Berešit” (Bereshith) Komentēt

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā

 Nodaļa „Berešit” (Bereshith), 1. – 2.p.

RADĪJA ZĪMOGU AUGSTĀKAJĀ GAISMĀ

(1. turpinājums)

Kad gaisma noteica pakāpes lielumu, tā radīja krāsas, lai mirdzētu šajā telpā un zīmogā, jo pēc ierobežošanās un zīmoga radīšanas tā turpināja gaismas līnijas izplatīšanu no Bezgalības gaismas šajā tukšās telpas vietā tādā veidā, ka šīs izplatīšanās augstākais sākums (roš) nāca tieši no Bezgalības, ar to saskaroties, un šīs izplatīšanās nobeigums bija stiprās dzirksteles vietā, kura atradās centrālā punktā, šī apļa centrā, jo šī stiprā dzirkstele neļauj augstākai gaismai iziet caur viņu. Tāpēc gaisma tur beidzas. Un šīs gaismas līnijas izplatīšanās satur sevī četras krāsas – sefirot Hohma, Bina, Tiferet un Malhut, kuras mirdz ierobežotajā vietā. Kā sacīts: „Kad tā noteica pakāpes lielumu, tā radīja krāsas, lai mirdzētu šajā telpā un zīmogā” – jo gaismas līnijas izplatīšanās laikā radās krāsas, lai mirdzētu šajā vietā. Taču pirms tam ierobežotajā vietā nebija nekādas krāsas.

Un zini, ka stiprai dzirkstelei ir divas darbības:

  1. Trieciena savienojums (zivug de – akaa), no kura nāk visas šīs pakāpes un šī darbība notiek Malhutā de – roš, kura paceļ atstaroto gaismu no apakšas uz augšu un rada roš desmit sefirot, kā arī maina virzienu, lai mirdzētu, sākot no sevis un zemāk, un rada guf desmit sefirot.
  2. Visu pakāpju nobeiguma darbība, jo guf desmit sefirot izplatīšanās laikā, tas ir, pakāpes no augšas uz apakšu, no Keter līdz Malhut, gaisma nevar tikt pieņemta Malhutā de – guf stiprās dzirksteles dēļ, kura tur atrodas un liek šķēršļus augstākai gaismai, neļaujot tai izplatīties tur. Tāpēc mirdzums beidzas.

No Bezgalības nāk stiprā dzirkstele, lai visām pakāpēm piesaistītu izgreznojumus un mohin, jo visi mohin nonāk lejup stiprās dzirksteles trieciena savienojuma (zivug de akaa) rezultātā. Šī dzirksteles darbība ir nepieciešama, lai pārvaldītu Malhut, dēvētu „dižā jūra”, lai tā neizietu ārpus savām robežām. Citiem vārdiem, lai Malhut nesaņemtu sevī augstāko gaismu no ekrāna un zemāk uz leju, par to ir teikts: „Līdz šai vietai tu plūdīsi, bet ne tālāk” [2] – tas ir, līdz šī ekrāna robežai šī gaisma nonāks un tālāk neizplatīsies. Līdzīgi smiltīm, kuras ierobežo un pabeidz jūras ūdeņus, un liek šīs jūras viļņiem atkāpties. Un šī iemesla dēļ Malhut de – roš tiek dēvēta par „Malhut, kura veic zivug (savienojumu)”, bet Malhut de – guf – „Malhut, kura pabeidz”.

Tāpat nepieciešams zināt, ka gaismas līnijas izplatīšanās ir AK parcufs, kurš ir Keter attiecībā pret četrām ABeJA pasaulēm (Acilut, Brija, Jecira, Asija). Un ņemot vērā, ka katrā izplatīšanā noteikti ir četras pakāpes, viena zemāk par otru, dēvētas AB – SAG – MA – BON, tad arī šī līnija satur sevī AK (Ādama Kadmona) pasaules piecus parcufus [3].

Stiprās dzirksteles iekšienē rodas viens avots, no kura nostiprinās nokrāsu krāsas apakšā. „Avots” ir ekrāns, kas nostiprinājās Malhutā, lai celtu augšup atstaroto gaismu. Tāpēc, ka sadursme, zivug de akaa (trieciena savienojums), ar augstāko gaismu – tas ir nepārtraukts zivug (savienošanās), un ekrāns kļūst kā avots, kurš nepārtraukti izstaro atstaroto gaismu. „Nokrāsas” nozīmē tiesas. „Nostiprinās krāsas” nozīmē tiesu izpausmi. jaāsojas„Apakšā” nozīmē iekš guf sefirot.

Atstarotās gaismas mirdzums rodas no apakšas uz augšu un no augšas uz apakšu. Tās mirdzums no apakšas uz augšu tiek dēvēts par „roš”. Un roš mirdzumā vēl nav atklājušās krāsas, bet tikai ar starojumu no augšas uz apakšu, ko dēvē par „guf” (ķermeni)”, izpaužas šīs četras krāsas. Un tādēļ sacīts, ka „nokrāsu krāsas nostiprinās apakšā”. Tas ir, krāsas izpaudās mirdzumā no augšas uz apakšu, nevis mirdzumā no apakšas uz augšu.

Tiesas nevarēja izpausties no apakšas uz augšu, jo augstākais un zemākais vienmēr korelējas kā cēlonis un sekas, un zemākais rodas no augstākā. Un ņemot vērā, ka stiprā dzirkstele atrodas apakšā, iekš Malhut roš, un staro no apakšas uz augšu, tad „cēlonis”, tas ir, deviņas augstākās sefirot, pilnīgi neiespaidojas no savu „seku”, Malhut, trūkumiem.

Taču iekš guf, kas rodas no stiprās dzirksteles trieciena savienojuma (zivug de akaa), tāpēc ka šī stiprā dzirkstele ir guf cēlonis, atklājas šīs stiprās dzirksteles tiesas. Tāpēc, ka viss tiesu spēks, kurš ir cēlonī, atklājas tā sekās. Un no minētā mums ir zināms, ka avijut (vēlmes raupjums) un trūkuma jebkura īpašība var iedarboties tikai no savas atrašanās vietas un zemāk, bet nekad augstāk par atrašanās vietu.

2) Apslēptākais no visiem apslēptajiem, kas nāca no Bezgalības, AK pasaules Malhut parcufs, radīja divus parcufus, kuru īpašības – dalītais un nedalītais. Viņa „gaiss (avir)” vispār nav izzināms. Viens parcufs, kura īpašība ir „dalītais” – tā ir puspakāpes rašanās, VAK bez GAR. Turpretī otrs, ar īpašību „nedalītais” – tā ir pilnas pakāpes rašanās. Viņa „gaiss (avir)” ir ruah pakāpe, tā ir VAK bez GAR, un tas nav izzināms, jo tur nav zivuga, lai pievilktu GAR. „Izzināmais” nozīmē zivug, lai pievilktu GAR.

Teiktā skaidrojums. Zoarā tiek noskaidrots, kādā veidā radās Acilut pieci parcufi no AK pasaules Malhut. Un tiek noskaidrots, kādā veidā AK pasaules Malhut radīja Acilut pasaules Keter parcufu, kurš tiek dēvēts – „parcufs Atik un Atika nukva”. Atika nukva radās no tās savā īpašībā „dalītais”, bet Atika zahar radās no tās savā īpašībā „nedalītais”. Šis sadalījums ir mijiedarbības rezultāts starp tiesas īpašību un žēlsirdības īpašību, dēvētu par „AK (Ādama Kadmona) pasaules otro ierobežojumu”.

 

[2] Raksti, Ījaba grāmata, 38:11. „Un teicu: līdz šai vietai tu plūdīsi, bet ne tālāk, un šeit lai norimst tavi lepnie viļņi!”

[3] Sk. „Ievads kabalas zinātnē”, 30. – 46.p.

Avots krievu valodā

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties