Visas zinātnes ir Radītāja atskārsme

Bez tēmas Komentēt

Jautājums: Kāpēc jūs apgalvojat, ka visas zinātnes izriet no Kabalas?
Atbilde: Kabala radās senajā Babilonā apmēram pirms 4500 gadiem. Visas mūsu pasaules zinātnes ir atvasinātas no Kabalas. Ar pasaules zinātņu palīdzību mēs izzinām Dabu vai Radītāju (starp viņiem var likt vienlīdzības zīmi). Bet, ja mēs atskārstam Viņa darbības caur vēlmi gūt baudu, t.i., mūsu egoisma ietvarā, tad to sauc par parasto mūsu pasaules zinātni. Šādā veidā mēs gūstam Radītāja atskārsmi ar materiālās vēlmes starpniecību.
Bet, ja mēs vēlamies saprast Radītāju, viņa nolūku un Viņa vadības metodes pār mums, kā arī izzināt Viņa darbības, atklāt šo darbību iekšējo būtību, tad mums jākļūst līdzīgam viņam – vēlmē dot. Tad mēs atklāsim zinātni par Radītāju – Kabalu.
Un tas nāk no Radītāja, un visu es atskārstu savās vēlmēs. Ja šīs vēlmes ir ņemšanas labad, tad es varu izzināt parastās zinātnes, jo tas man dots no dzimšanas. Toties, ja manu vēlmju īpašības ir līdzīgas Radītājam īpašībām, tad es varu izzināt patiesību – Viņa patiesās darbības, jo neesmu pretējs, inverss Viņam. Līdz ar to Viņa darbības, Viņa nodomus, vēlmes un visu Viņa programmu, kā arī tās realizāciju, mēs spējam izzināt tādā mērā, kādā mēs esam ieguvuši līdzību ar Viņu pēc īpašībām.
Es rodu šo atskārsmi sevī pateicoties īpašību līdzībai. Tāpēc Kabalas zinātne uztver pasauli tādā pašā veidā kā Viņu var saukt par patieso zinātni.

Avots: http://www.laitman.ru/kabbalah-science/4409.html
No krievu valodas tulkoja L. Survilo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties