VĪRIETIS UN SIEVIETE (1.daļa)

Sieviete un kabala Komentēt

Zinātnieka kabalista Mihaela Laitmana saruna ar Kabalas akadēmijas pasniedzējiem Mihailu Saņiļeviču un Jevgēniju Litvaru

E.Litvars: Labdien! Šodien esam studijā ar pazīstamo kabalistu, profesoru Mihaelu Laitmanu. Mēs, Mihails Saņiļevičs un Jevgēnijs Litvars, esam Starptautiskās Kabalas akadēmijas pasniedzēji.

Pēdējā laikā esam saņēmuši daudz jautājumu no cilvēkiem, kuri iepazinušies ar mūsu vietnes materiāliem. Turklāt tika veikta aptauja ar jautājumu: „Ja jums būtu iespēja uzdot trīs jautājumus īstam kabalistam, par ko jūs jautātu?”.

Tādējādi mēs izvēlējāmies dažas tēmas un šodien vēlamies ar Jums parunāt par vienu no tām. Formulējums ļoti vienkāršs – „vīrietis un sieviete”.

M.Laitmans: Paskaidrot to no kabalas viedokļa nav viegli, jo tas ir visas pasaules pamats. Es saprotu, cik šī ir tēma aktuāla. Tā vienmēr tāda bijusi, īpaši šodien: tā satrauc visus saistībā ar problēmām, kuras pēdējā laikā rodas cilvēku sabiedrībā.

M.Saņiļevičs: Kāpēc eksistē vīrieši un sievietes, mēs un viņas? Vai šim dalījumam ir garīgā sakne?

M.Laitmans: Vīrieši un sievietes eksistē tāpēc, ka pastāv Radītājs un radījums, Viņa radītie – divi, divi šī tango partneri. Ir Radītāja pirmtēls – dodošā, ietekmējošā, vadošā – vīrietis, vīrišķā sakne. Un ir radījums – tas, kurš saņem, tiecas pie Radītāja – sievišķā sakne. Tamlīdzīgi ir arī mūsu dzīvē. Ja saskaņā ar minēto mēs pareizi rīkosimies, skaidri saprotot, kā šīs divas saknes ir iemiesotas un savstarpēji savienotas dabā, tad mēs lieliski iekārtosimies – gan vīrieši, gan sievietes. Un ne tikai mēs, bet arī visa daba, kas pakārtota, sadalīta no augšienes virzienā uz leju, proti, uz spilgti izteiktu vīrišķo un sievišķo sakni.

E.Litvars: Tas nozīmē, ka vīrieša un sievietes atšķirība ir tajā apstāklī, ka vīrietis attiecas uz Radītāju…

M.Laitmans: Viņa sakne nāk no Radītāja…

E.Litvars: …bet sieviete – uz radījumu?

M.Laitmans: …bet sieviete nāk no radījuma.

E.Litvars: Tātad – vīrietis nav radījums?

M.Laitmans: Vīrietis arī ir radījums. Mēs runājam par diviem radījuma veidiem, kuru saknes nāk no dažādiem avotiem: vienam no viņiem sakne ir Radītājā, bet otra sakne ir radījumā.

E.Litvars: Tad sanāk, ka Radītājs radījis sievieti, bet nav radījis vīrieti?

M.Laitmans: Nē. Radītājs ir radījis kaut ko vienotu – kā rakstīts, Viņš radīja Ādamu. Pēc tam no Ādama (runājot alegoriski) radīja sievieti. Radītājs radīja vēlmi – vēlmi baudīt, vēlmi piepildīt sevi. Tad šī vēlme sadalījās divās dažādās daļās: vēlme piepildīt sevi citu labā un vēlme piepildīt sevi savā labā. Vēlme piepildīt sevi citu labā – vīrieša sastāvdaļa. Vēlme piepildīt sevi sevis labā – sievietes sastāvdaļa.

E.Litvars: Mūsu pasaulē tas nav pamanāms.

M.Laitmans: Jā. Mūsu pasaulē tas nav pamanāms! Mūsu pasaule ir pretēja garīgajai pasaulei, un tāpēc viss tajā ir pretstatā, turklāt (ja būtu tikai pretstatā!) pilnīgi sajaukta.

E.Litvars: Tātad tas nozīmē, ka mēs, pašlaik šeit sēdošie, kas uzskata sevi par vīriešiem, nevaram lepoties ar to, ka mums kaut kas piemīt no Radītāja?

M.Laitmans: Protams, nē. No saiknes viedokļa – nekas, izņemot dīgli, sakni, mazu garīgo gēnu, ne vairāk.

E.Litvars: Tas nozīmē, ka man pagaidām nav nekāda pamata, kas ļautu justies pārākam par manu sievu?

M.Laitmans: Nē. Garīgajā nozīmē jūs ne ar ko neatšķiraties no savas sievas.

E.Litvars: Ļoti žēl. Sākums bija labāks.

M.Laitmans: Pie tā jāstrādā.

M.Saņiļevičs: Taču, kurš ir labāks – vīrietis vai sieviete?

M.Laitmans: Tas nav būtisks jautājums. Ja radījums sasniedz savu sakni, savu mērķi, tad kļūst labs, ja nesasniedz – slikts. Ja radījums cenšas sasniegt savu sakni, tad atbilstoši viņa pūlēm, nav svarīgi, kādā līmenī, taču var runāt par to, kurš ir labāks vai sliktāks.

E.Litvars: Mūsu pasaulē vīrieši parasti stiprāki par sievietēm.

M.Laitmans: Kādā veidā?

E.Litvars: Fiziski…

M.Laitmans: Ak tā! Tad izvēlieties ziloni vai vēl kādu.

E.Litvars: Vai var runāt par garīgo sakni, pamatojoties uz vīrieša fizisko pārākumu attiecībā pret sievieti?

M.Laitmans: Jā, protams. Tāpēc, ka vīrieša fiziskais izskats salīdzinājumā ar sievieti ir it kā Radītāja atveidojums, ārēji viņš mazāk kā sieviete atkarīgs no citiem, no dabas. Tostarp tas izpaužas arī viņa fiziskajā spēkā.

E.Litvars: Tas ir, mazāk atkarīgs garīgajā izpratnē, taču ne mūsu pasaules līmenī?

M.Laitmans: Nē. Tu jautā: „Kā mūsu materiālajā dzīvē izpaužas stāvoklis, kurā Radītājs ir augstāks par radījumu, vai tas izpaužas uz kādām vīrieša un sievietes īpašībām?”. Vīrietis it kā (it kā!) ir mazāk atkarīgs no apkārtējiem, no pasaules, pat no sievietes, no ģimenes, taču tas ir tikai ārēji. Patiesībā, ja izskatīsim iekšējās saiknes, kā tās darbojas dabā, tad redzēsim, ka, gluži pretēji, sieviete vada visu attīstību un dabas plūsmu, ne vīrieši.

Avots krievu valodā

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties