SKA mācību materiāli. 6.kurss-11

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Komentēt

<<6.kurss-10                 6.kurss-12>>

 

2.4. Jautājumi un atbildes

1. Jautājums: Ar ko kabalista pētījumi atšķiras no zinātnieka pētījumiem?

Kabalists atklāj citu cēloni.

Es nepētu, kā viena molekula izveido citu, bet to atklāju spēku, īpašību veidā. Ko es atklāju Radītājā? Es atklāju, ka Viņš ir Augstākais attiecībā pret mani. Citiem vārdiem, Radītājs ir īpašību kopums, daudzkārt augstāka likumsakarība salīdzinājumā ar mani. Augstākā pakāpe satur sevī tos pašus spēkus, īpašības, kas ir manī, pretējā gadījumā, kā es spētu to uztvert?

Var sacīt tā: Augstākā gaisma ir abstrakta, turklāt nākamo augstāko pakāpi manī mostošajā rešimo45 es katrreiz iedomājos kā vēl augstāku. Taču es to iztēlojos, vadoties no personīgo īpašību projekcijas. Tieši es iztēlojos Radītāju, tieši es katrreiz zīmēju Viņu savā iekšējā redzējumā. Man jāiztēlojas Radītājs, citādi nespēšu Viņu uztvert. Abstrakto, neietērpto gaismu es neuztveru. Es iztēlojos Radītāju ar manu piecu maņu orgānu palīdzību, savās piecās kelim: KAHAB-TUM (keter, hohma, bina, tiferet, malhut).

Var runāt par to, ka aiz tā seko abstraktā forma un Radītāja būtība, Acmuto, taču tā vairs nepakļaujas uztverei.

2. jautājums: Kas ir pētnieka instruments?

Neviena no šīs pasaules zinātnēm neprasa, lai cilvēks sevi mainītu tikai tā iemesla dēļ, lai rastos iespēja izpētīt un izprast dabas likumus. Tas arī saprotams: dabas likumi ir mūsu likumi, un mums piemīt tāda pati būtība kā šiem likumiem. Es atrodos īpašību līdzībā ar nedzīvo, augu, dzīvnieku dabu šajā pasaulē un tāpēc esmu spējīgs to izzināt.

Taču, kad runa iet par citas dabas izpēti, ar kuru mums nav īpašību līdzības,  mums vispirms jāiegūst kli, kura to spēj sajust. Kli ļauj realizēt izpēti atbilstoši īpašību līdzībai: cik lielā mērā es pielīdzinos garīgai dabai, tik lielā mērā varu tajā iekļūt. Viens un tas pats īpašību līdzības likums pie atšķirīgas uztveres darbojas gan garīgajā, gan arī materiālajā pasaulē.

2.5. Noslēgums

Mēs nevaram pateikt, kāda forma ir pasaulēm attiecībā pret Radītāju – mēs tās izzinām tikai atbilstoši mūsu maņu orgānu iespējām un atbilstoši savām sajūtām.

Zināms, ka gaisma nemainās,  visas izmaiņas notiek tikai tilpnēs, tas ir, mūsu sajūtu orgānos un tiek mērīts saskaņā ar mūsu priekšstatiem. Tādējādi, ja daži cilvēki novēro vienu un to pašu garīgo objektu, katrs to izzina saskaņā ar savu uztveri un sajūtām.

2.6. Tests

1. Ko ietver sevī Radīšanas nodoms?

a) – radīt radījumus;

b) – sniegt baudu radījumiem;

c) – sniegt baudu Radītājam;

d) – radīt pasaules.

2. Kas ir BeJA pasaules?

a) – matērija;

b) – forma, ietērpta matērijā;

c) – abstraktā forma;

d) – būtība.

3. Kas ir hohma starojums Binā, Tiferet un Malhut?

a) – matērija;

b) – forma, ietērpta matērijā;

c) – abstraktā forma;

d) – būtība.

4. Kas kabalā netiek izzināts?

a) – matērija;

b) – forma, ietērpta matērijā;

c) – abstraktā forma un būtība;

d) – pasauļu matērija.

5. Attiecībā pret ko kabalā tiek izzināti visi procesi un parādības?

a) – attiecībā pret Radītāju;

b) – attiecībā pret dvēselēm;

c) – attiecībā pret pasaulēm;

d) – attiecībā pret sefirot.

6. Kur notiek izmaiņas?

a) – gaismā;

b) – Radītājā;

c) – tilpnēs;

d) – gaismā un Radītājā.

Vārdnīca

 

45 Rešimo, daudzsk. „rešimot” – garīgās (neietērptas nekādā ārējā apvalkā) informācijas „garīgais gēns”, „ieraksts” par noteiktu stāvokli.

 

<<6.kurss-10                 6.kurss-12>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties