SKA mācību materiāli. 5.kurss-4

(SKA MĀCĪBU KURSI), 05.kurss Komentēt

<<5.kurss-3                 5.kurss-5>>

 

1.4. Ēģiptes trimdas periods: Pentateihs

Vēstures posms, kas sekoja pēc Ābrama, nesaglabāja kabalas zinību rakstiskos avotus. Iespējams, viņa pēcteči – Īzaks (Ichāks), Jēkabs un Ēģiptes trimdas perioda kabalisti – ieguldīja savu artavu šīs zinātnes izstrādē, taču viņu pūliņu rezultāti laika gaitā izzuda bezvēsts un līdz mūsdienām nenonāca. Tāpēc, uzrakstot Pentateihu (Toru), Mozus (Moše) patiešām veica milzīgu izrāvienu uz priekšu. Tora3, bez šaubām, pieejama ļoti plašam lasītāju lokam, taču, neskatories uz to, viņa radītā darba vērtību nosaka detalizēts  garīgo pakāpju4 un to izzināšanas nosacījumu apraksts. Mozus piedāvā savu Radītāja Nodoma5 atklāšanas veidu attiecībā pret radījumiem – no radījumu ceļa sākuma un līdz beigām.

Attēls 1.4.1. Egoisma attīstības grafiks attiecībā pret laika asi (turpinājums).

Mozum atklājās Universa likumi. Viņš saņēma norādījumu nodot šīs zināšanas visai cilvēcei. Augstākās pasaules izzināšanas metodika, kuru piedāvāja Mozus, tiek dēvēta par Toru. Metaforiski vēstot par mūsu pasaules noteiktiem vēsturiskiem notikumiem, šī grāmata patiesībā apraksta apslēpto garīgo pasauļu struktūru, tur darbojošos spēkus un to iedarbību uz mums. Cilvēkam, kurš nav apveltīts ar garīgās izzināšanas spēju, ārkārtīgi grūti pareizi interpretēt Toras saturu un aiz ģimeniskajām sadzīves norišu secībām un vēsturiskajām epizodēm saskatīt Augstāko pasauli. Šādā pieejamā aizkodētā veidā (lasītājam tās saturs sķiet vienkāršs un skaidrs) Tora, atšķirībā no pārējām kabalas grāmatām, varēja izplatīties atklāti.

Pastāv īpašs noteikums, kurš attiecībā uz Toru mums jāiegaumē kā  galvenais: nepieciešams vienreiz par visām reizēm atcerēties, ka Toras teksts, kuru lasām, tāpat kā visu pārējo svēto grāmatu teksti, ir tikai mūsu pasaules vārdi (ne objekti). Tas, kas slēpjas aiz vārdiem, ir tikai garīgie objekti, saknes, kas nekādā veidā neattiecas uz mūsu pasauli. Mēs nedrīkstam jaukt vienu ar otru!

Tora ir Radītāja svētie vārdi, tas ir, Viņa izzināšanas pakāpes, jo vārds nozīmē izzināšanu. Tas līdzinās tam, kā mūsu pasaulē mēs piešķiram nosaukumu objektam atbilstoši tam, kā tas izpaužas mūsu sajūtās. Tāpēc visa Tora ir satuvināšanās ar Radītāju, Radītāja sajušanas pakāpju apraksts.

Vārdnīca

 

3 Tora – labošanās metodika ar gaismas palīdzību, no vārda „oraa” (instrukcija, metodika) un „or” (gaisma).

 

4 Garīgās pakāpes – vēlmes atdot pakāpes, kuras cilvēks iegūst.

 

5 Radītāja Nodoms – radīt radījumus, lai sniegtu tiem maksimālu baudu.

 

<<5.kurss-3                 5.kurss-5>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties