SKA mācību materiāli. 4.kurss-23

(SKA MĀCĪBU KURSI), 04.kurss Komentēt

<<4.kurss-22                 4.kurss-24>>

 

4.7. Līdzsvara stāvoklis

Ceturtā perioda īpatnība ir tajā apstāklī, ka cilvēkam jāsāk veidot sava pašapziņa. Kā norisinājās viņa izaugsme visos iepriekšējos periodos? Katru iekšējo daļu daba attīsta ar spiediena palīdzību, attīstība notiek neapzināti, pēc nepieciešamības. Tieši tāpat spiediena ietekmē savstarpēji savienojas molekulas un atomi, norisinās visi procesi dabā – visdažādākajos līmeņos un pakāpēs.

Tā ir attīstības norma nedzīvajā, augu un dzīvnieciskajā līmenī, kā arī dzīvnieciskajā līmenī mūsos.

Nonākot pie garīgā, cilvēciskā līmeņa attīstības, mūsos jāizveidojas vēlmei sasniegt Radītāju, garīgo pasauli. Tas var notikt tikai tādā gadījumā, ja mēs vēlamies sasniegt pašu augstāko stāvokli, kurā atrodas Radītājs vai Augstākās pasaules daba.

Vislabvēlīgākais stāvoklis, kuru dēvē par patiesu sadarbību ar pasauli, ir cilvēka pilnīgs līdzsvars ar apkārtējo dzīves vidi, tās pilnīga sapratne, spēku, vēlmju un domu līdzība ar visu pasauli, kurā viņš dzīvo. Tas nozīmē: visas cilvēka vēlmes, spēki, domas, nodomi pilnībā atbilst apkārtējo vēlmēm, domām, nodomiem, kad visi viņu saprot un novēl to pašu, ko viņš. Šāda situācija tiek dēvēta par līdzsvara stāvokli. Runājot zinātniskajā valodā – homeostāze (no „homeo” – līdzīgs un „stasis” – miers). Tā ir stāvokļu vienlīdzība, uz kuru tiecas katrs dzīvais organisms: augs, dzīvnieks un, protams, cilvēks.

Daba mūs virzīs uz priekšu, mums nāks pāri orkāni un plosīs nelaimes līdz brīdim, kad sapratīsim, ka mums jāmainās. „Mainīties” nozīmē atgriezties pie mūsu saknes savā apziņā un lietpratībā.

4.8. Līmeņa „cilvēks” attīstība

Mūsu attīstība nav pabeigta. Kabalā šis process tiek analizēts ļoti detalizēti: mūsu apkārtne – nedzīvais, augu un dzīvnieciskais līmenis – novedot mūs līdz galīgam diskomforta stāvoklim, piespiedīs virzīties uz priekšu, mērojot garīgās attīstības ceļu. Mums vienkārši nebūs citas izvēles.

Kā izvairīties no katastrofām ceturtajā etapā? Tas iespējams tikai tādā gadījumā, ja katrs no mums vēlēsies patstāvīgi attīstīties pareizajā virzienā.

Šim nolūkam man nepieciešams zināt, kādām jābūt manām īpašībām, kad sasniegšu mērķi un kādā stāvoklī es patlaban atrodos? Ir mans tagadējais stāvoklis, dēvēts „mūsu pasaule” un Radītāja stāvoklis – „garīgā pasaule”. Starp šiem diviem līmeņiem man jāsāk strādāt.

Cilvēks ar savu vēlmi, tieksmi, apzināto attīstību spēj novērst dabas spēku spiedienu, kas izpaužas dažāda veida ciešanās. Tad, kad cilvēks sasniedz radījuma mērķi, viņš kļūst līdzīgs Radītājam. Cilvēkam jāsasniedz līmenis, kurā viņš līdzinās Radītājam it visā.

Tas viss mums jārealizē tuvāko gadu laikā. Būtībā, saskaņā ar visām pazīmēm, laiks saīsinās, rit daudz straujāk un tuvākajos gados pārmaiņu nepieciešamību mēs sapratīsim daudzveidīgu spiedienu ietekmē, tādu kā: narkotiku izplatīšana, terorisms, krīze ģimenē un audzināšanas sistēmā, ekoloģijas pasliktināšanās. Bāls Sulams klāsta par trešā un ceturtā pasaules atomkara iespējamību. Izjūtot uz sevis visas šīs negatīvās izpausmes, cilvēkam ir jāsaprot, kādām pārmaiņām ar viņu jānotiek vistuvākajā laikā. Tā ir kvalitatīva, iekšējā līmeņa „cilvēks cilvēkā”, tapšana. Ja nedzīvajā, augu un dzīvnieciskajā pakāpē attīstība bija piespiesta, tad pakāpē „cilvēks” mums jāīsteno sevi, izmantojot savu personīgo saprātīgo līdzdalību.

<<4.kurss-22                 4.kurss-24>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties