SKA mācību materiāli. 4.kurss-19

(SKA MĀCĪBU KURSI), 04.kurss Komentēt

<<4.kurss-18                 4.kurss-20>>

 

4.2. Posmsecīgas attīstības mērķtiecība

 

Attīstības perioda ilgums atkarīgs no tā, kādā līmenī darbojas divi spēki – pozitīvais un negatīvais. Ja runa iet par nedzīvo līmeni, tad tas veidojās ģeoloģisko laikmetu garumā – miljoniem un miljardiem gadu. Augu līmeņa attīstība norisinājās daudz ātrāk, jo šajā līmenī ļaunuma apzināšanās73 un mērķtiecība izpaužas vairāk. Dzīvnieciskais līmenis evolucionēja vēl īsākā laika posmā, bet cilvēciskā līmeņa attīstība salīdzinājumā ar tiem var aizņemt sekundes.

Pastāv daudzveidīgas shēmas, kas attēlo korelāciju starp cilvēka dzīves ilgumu uz Zemes un visas parējās dabas pastāvēšanas laiku. Ja visu dzīvības attīstības periodu uz Zemes pielīdzināt vienam gadam, tad atbilstoši tam cilvēks eksistē tikai dažas sekundes pašā tā beigu posmā.

Kāpēc? Vai noskaidrošanām cilvēka līmenī nav jābūt ilgstošākām salīdzinājumā ar nedzīvo, ņemot vērā, ka cilvēkam jāatklāj viss vēlmes attīstības četru līmeņu dziļums? Kāpēc cilvēka evolūcijai tiek dots tik īss laiks? Tāpēc, ka to visu mēs noskaidrojam mērķtiecīgi un noteikto laiku saīsinām tā, ka kāda procesa pilnīga attīstība, kas veidota miljardu gadu laikā, mums aizņem tikai mirkli. Šeit ir atšķirība starp nedzīvo, augu, dzīvniecisko un cilvēcisko līmeni.

Augu līmenis salīdzinājumā ar nedzīvo izšķir daudz kvalitatīvāku, dziļāku vēlmi baudīt, iziet daudz lielāku labošanos, taču, ņemot vērā, ka tas ir saistīts ar mērķi, tad aizņem ievērojami mazāku laika periodu. Dzīvnieciskais līmenis iziet vēl lielāku labošanos vēl īsākā laika posmā, turklāt cilvēka līmenis eksistē šajā pasaulē tikai kādus dažus desmitus tūkstošus gadu.

 

Attēls 4.2.1. Vēlmes attīstība.

Bāls Sulams raksta: „Tieši tamlīdzīgā kārtībā attīstās visi organiskie ķermeņi: no sējas momenta un līdz pilnīgam briedumam, divu spēku cīņas rezultātā – pozitīvā un negatīvā, tie nomaina dažus simtus stāvokļu, kā piemērā ar zemeslodi. Tieši šī cīņa noved pie augļa galīgā brieduma”.

Tas nozīmē, ka attīstība var norisināties tikai divu pretēju spēku mijiedarbības rezultātā. Ja radītajā objektā nedarbotos divi antagoniskie spēki, tas nespētu attīstīties.

Ņemsim, piemēram, visa radītā nedzīvo līmeni. Tā atomos un molekulās darbojas divi pretēji spēki, tie atrodas līdzsvarā un pie tam starp tiem nav cīņas, kurā viens spēks gūtu virsroku pār otru un tāpēc nav attīstības. Katrs no šiem spēkiem ir noteicis savu precīzo vietu, apjomu, ietekmes sfēru un tādā veidā tie līdzsvarojuši viens otru. Tāpēc nedzīvais līmenis neattīstās, lai gan arī tajā ir divi spēki. Radība, kurā nebūtu divu pretēju spēku mijiedarbības, nevar pastāvēt. Šis likums nāk arī no tiešās gaismas izplatīšanās četrās stadijās74.

Augu līmenī divu spēku darbība jau noved pie attīstības: tur tiek novērota to pretcīņa, pārmaiņus viens uzveic otru, ir trūdēšanas, augšanas posmi, notiek absorbcija, atlieku izvadīšana uz ārpusi utt. Dzīvnieciskajā līmenī pretējo spēku darbība sajūtama vēl vairāk, taču jebkurā gadījumā, kā klāsta Bāls Sulams, to iedarbība aprobežojas ar veidojuma materiālo, ķermeņa attīstību.

Cilvēka attīstības pamatveids nav somatiskais, bet mentālais75, kad starp cilvēkiem un ikkatrā no tiem savienojas, saduras dažādas domas un viedokļi. Tas viss ietekmē cilvēka personīgo attīstību un sabiedrību kopumā. Ja cilvēkā rodas arvien pretrunīgāki spriedumi, tad arvien vairāk iespēju viņam attīstīties un iegūt daudzkārt plašākus redzes viedokļus. Turklāt, jo vairāk viņš atšķiras ar daudzveidīgām domām un vēlmēm, jo vairāk uzņem sevī no tā, kas atrodas viņam apkārt.

Tādējādi nav iespējams attiekties negatīvi pret kontrasta stāvokļiem, kurus ikviens cilvēks pārdzīvo savas attīstības gaitā, atrodoties saskaņā vai pretrunā ar sevi pašu un citiem cilvēkiem. Tie visi ir veidošanās obligātie posmi, tāpēc cilvēks, kurš pastāvīgi atrodas galējos, polāros, iekšējos stāvokļos, būtībā  atrodas attīstības procesā. Bāls Sulams raksta, ka, atšķirībā no dabas, cilvēkam papildus jāiziet savs personīgais domāšanas attīstības pakāpeniskais ceļš, bez tam vēl kopā ar sev līdzīgiem, sabiedrības ietvaros.

Vārdnīca

 

73 Ļaunuma apzināšanās – Radītājam (binas spēks, atdeve) pretēju īpašību apzināšanās sevī.

74 Tiešās gaismas izplatīšanās četras stadijas – garīgās tilpnes izveides etapi, vēlmes. Izplatoties gaismai no augšienes uz leju, sākumā tiek veidota stadija hohma (vēlme saņemt), tālāk bina (vēlme atdot), pēc tam seko ZA (binas realizācija, tā vēlas līdzināties Radītājam – tas ir, atdot saņemot) un visbeidzot malhut (galīgi izveidojusies vēlme saņemt, kura nevēlas līdzināties Radītājam, bet vēlas saņemt visu Viņa „stāvokli”, „statusu”).

 

75 Mentālais – (no vēlākās latīņu valodas „mentalis” – prāta), noteikts domu veids, prāta iemaņu un garīgo nostādņu kopums, kas piemīt atsevišķam cilvēkam vai sabiedrības grupai.

Mūsdienu enciklopēdijas vārdnīca. Izd. „Lielā Krievijas Enciklopēdija”, OSR Palek, 1998.g.

 

<<4.kurss-18                 4.kurss-20>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties