SKA mācību materiāli. 3.kurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI), 03.kurss Komentēt

<<3.kurss-13                 3.kurss-15>>

 

2.6. Jautājumi un atbildes

 

Jautājums: Pasaule, kas atrodas man apkārt, ir fantāzija vai realitāte?

Viss notiek cilvēkā. Tad, kad pieskaros kaut kam, kas ir materiāls, tas nav nekas vairāk kā mans priekšstats. Visu nosaka tikai izzinātāja uztvere.

Es paņemu glāzi. Vai tā eksistē attiecībā pret mani? Vai atrodas uz galda? Vai es pastiepju pēc tās roku? Jā, taču vai man ir roka? Pastāv tas, ko es uztveru. „Es” ir mana acumirklīgā sajūta. Ja redzu savas rokas, tās jūtu, tas nozīmē, ka tās man ir. Šeit nav vajadzības nodoties fantāzijām.

Cilvēks reāli eksistē, tāpēc ka matērijā un formā, matērijas apvalkā, prātīgi un droši sajūt īstenību atbilstoši principam: „spriežu pēc tā, ko redzu”. Iztēlojoties abstraktas formas, viņš zaudē orientāciju un vairs nespēj saprast, kādā virzienā virzās uz priekšu.

Jautājums: Kā uztver pasauli cilvēks, kurš ir izlabojies?

Cilvēks, kurš sevi jau ir izlabojis, pacēlies līdz garīgajam līmenim, redz, ka viss Universs ir absolūts altruisms. Tikai iepriekš viņam par to bija nepareizs priekšstats, tāpēc ka viņš to uztvēra atbilstoši saviem maņu orgāniem.

Jautājums: Matērija funkcionē egoistiski vai altruistiski?

Tā funkcionē tādā veidā, kā tu to uztver.

Jautājums: Vai matērijai ir sajūtas?

Mēs to nevaram pateikt, jo pastāvīgi spriežam tikai no uztverošā cilvēka redzes viedokļa. Mēs varam vadīties tikai no personīgās izzināšanas. Runāt par cita sajūtām ir nepamatoti. Realitāte tiek uztverta tikai no tā izzinātāja pozīcijas, kurš to tieši sajūt. Jāatrodas dotās matērijas iekšienē, lai izjustu to, ko tā pārdzīvo un tikai tad var darīt secinājumus.

2.7. Tests

 

1. Kāds priekšstats par Visumu atdzimst kvantu teorijā?

a) – Radītājs eksistē;

b) – dabā pastāv attīstības likumi, kas pastāvīgi darbojas;

c) – Visums tiecas uz haosu;

d) – Visums ir pasauļu daudzveidība.

2. Ko sevī ietver cilvēka darbs?

a) – nepieciešams strādāt ar vēlmēm;

b) – nepieciešams strādāt ar savu vēlmju virzību (nolūku);

c) – jāsagatavo kelim gaismas saņemšanai;

d) – jāpārvar savs egoisms.

 

3. Kas pastāv ārpus cilvēka sajūtām?

a) – divi pretēji iedarbības spēki;

b) – nepastāv nekas;

c) – garīgās pasaules;

d) – tas, kas pastāv, ir atkarīgs no sajūtu rakstura.

 

4. Kas ir radījuma matērija?

a) – vēlme;

b) – radīšanas Nolūks;

c) – radījuma un Radītāja mijiedarbības spēki;

d) – gaisma.

5. Kas ir „Ādama” sistēma?

a) – cēloņu un seku sakarības sistēma;

b) – visu dvēseļu kopums, kuras savstarpēji savienotas pareizā (izlabotā) veidā;

c) – pasauļu sistēma;

d) – cilvēka iespaidu summa no Augstākās gaismas.

<<3.kurss-13                 3.kurss-15>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties