SKA mācību materiāli. 3.kurss-1

(SKA MĀCĪBU KURSI), 03.kurss Komentēt

3.kurss-2>>

 

3. KURSS

Realitātes uztvere

Šajā kursā sniegts detalizēts skaidrojums par realitāti, kas sastāv no trim elementiem: Radītāja Būtības, Bezgalības, Dvēseles un kā šos realitātes veidus uztver cilvēks. Tiek aprakstīta realitātes kabalistiskā uztveres metode un tās atšķirība no tradicionālās, dabiskās pasaules izpētes ar piecu maņu orgānu palīdzību. Tāpat tiek izklāstīts kabalistiskais pasaules redzējums, kas ļauj cilvēkam izvairīties no daudziem maldīgiem uzskatiem, tādā veidā virzot viņu uz citu, augstāku eksistences līmeni.

Gaismas vienmēr ir pietiekami tiem, kas vēlas redzēt
un pietiekami tumsas tiem, kas vēlas pretējo.

(Blēzs Paskāls)1

Saturs

 

1. nodarbība. Realitātes izzināšana

1.1. Priekšvārds

1.2. Realitātes trīs sastāvdaļas

1.3. Kā mēs mainām pasauli

1.4. Kabala – zinātne par realitātes uztveri

1.5. Kas ir pasaule

1.6. Īpašību līdzības likums

1.7. Jautājumi un atbildes

1.8. Tests

1.9. Papildmateriāls

 

2. nodarbība. Realitātes uztveres veidi

2.1. Realitātes uztveres daudzveidība

2.2. Kabalistiskā realitātes uztveres metode

2.3. Cilvēks nosaka savu pasauli

2.4. Visas pasaules atrodas cilvēkā

2.5. Šķietamā pasaule

2.6. Jautājumi un atbildes

2.7. Tests

2.8. Papildmateriāls

Nobeigums

Vārdnīca

 

 

1. nodarbība

Realitātes izzināšana

1.1. Priekšvārds

1.2. Realitātes trīs sastāvdaļas

1.3. Kā mēs mainām pasauli

1.4. Kabala – zinātne par realitātes uztveri

1.5. Kas ir pasaule

1.6. Īpašību līdzības likums

1.7. Jautājumi un atbildes

1.8. Tests

1.9. Papildmateriāls

 

1.1. Priekšvārds

 

Mēs uztveram realitāti dabiskā veidā ar pieciem maņu orgāniem2 un mums sarežģīti orientēt sevi tā, lai caur šo realitāti sajustu garīgo pasauli3. Mēs redzam, kā kļūdās cilvēki, kuri iedomājas citas eksistences formas, uztverot tās par garīgajām.

Lai nokļūtu matērijas dziļumos un sajustu spēkus, kas darbojas tās iekšienē, nepieciešams izmantot noteiktu metodiku un pielikt īpašas pūles. Visi spēki, kas darbojas Universā, galarezultātā apvienojas vienā, ko dēvē par Augstāko spēku vai Radītāju. Radītājs organizē, rada un uztur Sevī visus atsevišķos spēkus, liek tiem darboties un caur tiem aktualizē matēriju, tāpēc ka jebkurā matērijā vienmēr iekļauta Viņa visaptverošā spēka daļiņa. Turpretī mēs sajūtam tikai matēriju, tas ir, šī spēka iedarbību uz mums.

Par matēriju vai materiālu kabala dēvē vēlmi4, aiz kuras atrodas vēl viena vēlme, kas liek tai darboties. Sākotnējā vēlme tiek dēvēta par Radītāju. Mūsu uztverei grūti izlauzties caur matēriju un redzēt Radītāju – to iekšējo spēku, kas liek tai darboties.

Šeit noderēs piemērs ar stereogrammu: no pirmā acu uzmetiena, mēs uz tās neko neredzam, izņemot smalkas haotiskas iezīmes. Turpretī, kad pārstājam fokusēt uz tām savu redzi, tad nokļūstam it kā attēla iekšpusē un sākam redzēt trīsdimensiju ainu.

Attēls 1.1.1. Stereogrammas piemērs. Lampas atveidojums.

 

Kā pārstāt fokusēties uz ārējo realitāti? Kā koncentrēt skatienu tādā veidā, lai aiz mūsu pasaules ainas saskatītu spēku, kas liek matērijai darboties? Kabala sniedz atbildes uz šiem jautājumiem, to ietver tās metodika.

Šīs tēmas apgūšana palīdzēs mums pareizi sevi noskaņot un saskatīt vienoto visaptverošo spēku, kas mūs vada un liek matērijai darboties.

Vārdnīca

 

1 (Pascal. Oeuvres completes. Paris, 1954.g.)

 

2 Pieci maņu orgāni – redze, dzirde, oža, tauste un garša.

 

3 Garīgā pasaule – realitāte, kas sajūtama ar papildu sesto sajūtu orgānu, kurā atrodas un darbojas tikai spēki, bez to materiālā apvalka.

 

4 Vēlme – baudas trūkums un tieksme pēc noteikta piepildījuma veida (tēla, nesoša baudu). Tā, piemēram, bads kā piepildījuma trūkums, pie domās esošā barības tēla, formējas vēlmē paēst.

3.kurss-2>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties