SKA mācību materiāli. 2.kurss-32

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-31                 2.kurss-33>>

9.7. Cilvēka ceļš

Lai sajustu garīgo pasauli, nepieciešamas ar to kopīgas īpašības. Ja no visām manām vēlmēm vismaz viena kādā no savām daļām būs atbilstoša garīgajām atdeves īpašībām, tad caur šo punktu man izveidosies kontakts ar Radītāju. Pats sarežģītākais – nodibināt pirmo kontaktu.

Tad, kad cilvēks saņem garīgo izzināšanu, viņš nevar tajā kļūdīties, viņš skaidri zina, ka tā ir tieši tāda. Cilvēkam tikai ir jātiecas mainīt savas vēlmes. Radītājs vēlas mūs izlabot un gaida, kad mēs Viņam to lūgsim.

Attēls 9.7.1. Cilvēka labošanās ar garīgās augšupejas metodikas palīdzību.

Augstākā gaisma atrodas absolūtā mierā. Mainās tikai dvēseles. Katrā izmaiņu posmā tās saņem no gaismas jaunu informāciju. Radītājs atbild tikai uz patiesu lūgšanu – lūgumu. Ja atbildes nav, tad tā vēl nav patiesa vēlme. Tikko cilvēks būs gatavs, atbilde nekavēsies, jo gaisma vienmēr vēlas ienākt kli.

9.8. Laboties nozīmē sasniegt līdzību

 

Piecu pasauļu (Ādama Kadmona, Acilut, Brija, Jecira, Asija) dzimšana ir 5 sefirot –  keter, hohma, bina, ZA un malhut –  realizācija. No augšienes uz leju pasaules izplatās  saņemošās vēlmes secīgas palielināšanas (avijut190) 0, 1, 2, 3, 4 veidā.

Pasaules ir tā sfēra, kur eksistē dvēsele. To var pielīdzināt tam, kā mēs sajūtam mūsu pasauli, kas aptver mūs no ārpuses, bet pati sevi – tās iekšienē. Izlabojot maņu orgānus, savas īpašības, cilvēks pakāpeniski sāk sajust nākamo sfēru, pēc tam arvien vairāk ārējo utt.

Augstākās gaismas izplatīšanās ceļā visas pasaules kalpo kā filtri, tās izzinot, cilvēks attālina pasaules vienu pēc otras, arvien vairāk pietuvinoties Radītāja gaismai. Ja gaisma nonāktu bez vājinošajām sfērām, notiktu mūsu pasaules cilvēka kelim šķelšanās un viņš nokļūtu nešķīstās sistēmas191 pilnīgā varā, bez iespējas jebkad izkļūt  no tās diktāta.

 

Attēls 9.8.1. Pasaules ir filtri Augstākās gaismas izplatīšanās ceļā. Ceļā uz Radītāja gaismu, izzinot pasaules, cilvēks tās attālina vienu pēc otras.

Pakāpeniski noņemot aizsegus – pasaules, cilvēks tās visas ielaiž sevī un kļūst tāds pats kā gaisma. Tāds stāvoklis iestājas, kad sasniegta galīgā labošanās.

Atrodoties pasauļu iekšienē, cilvēks sajūt to ierobežojošo varu. Lai novērstu ierobežojumu, nepieciešams pieņemt iekšējo labošanos, kas atbilst, piemēram, Asija pasaules īpašībām. Tas nozīmē pielīdzināties atdeves īpašībai (Radītājam) nulles līmenī.

Es pārvaru Asija pasauli, un tā ienāk un iespiežas manī un es šo pasauli jau sajūtu. Lai sajustu Jecira pasauli, nepieciešams pielīdzināties tās īpašībām, tad arī tā ienāks manī. Tādā veidā cilvēks mēro ceļu augšup, virzoties pa pasauļu pakāpieniem.

Cilvēka uzdevums ir uzņemt sevī visas pasaules, pielīdzināties tām arī turpmākajās avijut pakāpēs: 1., 2., 3., 4. Tā labojas malhut, uzņemot sevī pirmo 9 sefirot192 īpašības. Rezultātā, šķērsojot visu pasauļu robežas, cilvēks ienāk Bezgalības pasaulē.

9.9. Noslēgums

Apgūstot garīgo pasauļu uzbūvi, kurās atrodas visas saknes, kas eksistē un darbojas mūsu pasaulē, kabala parāda ceļus, kanālus, pa kuriem no Augstākajām pasaulēm nonāk lejup programma, uz kuras pamata pastāv mūsu pasaule. Šī programma mums ir jāsaprot, lai varētu to pareizi izmantot.

Mūsu pasaulē, tāpat kā Augstākajās pasaulēs, viss iekārtots pēc vienas sistēmas: saskaņā ar Augstākās gaismas piecu pakāpju nonākšanu lejup. Mūsu materiālā pasaule miljons pavedieniem (tos var nosaukt par garīgajiem vai informatīvajiem) saistīta ar Augstāko pasauli.

Acilut pasaulē atrodas kontroles bloks, kas vada mūsu pasauli. Šī kontroles bloka struktūra, visiespējamākās daļas un apakšbloki, kā arī saikne starp tiem, nosaka to, kas pastāv mūsu pasaulē. Šīs īpašības šeit pārtop par mūsu realitātes sajūtas trīs pamata parametriem: kustība, laiks un vieta.

Cilvēces mērķis paredz, ka katram indivīdam (un rezultātā arī visai cilvēcei), atrodoties mūsu pasaulē, jāsasniedz savas izzināšanas virsotne – pie tam skaidrā, reālā un zinātniskā, tas ir, jutekliskā veidā – līdz pat Bezgalības pasaules sajušanai.

Augstākās vadības uzdevums – pacelt cilvēku augšup līdz augstākajam līmenim salīdzinājumā ar to, kurā viņš tika radīts. Pie tam jānotiek tam saskaņā ar paša cilvēka personīgajām pūlēm – tā, lai viss, ko viņš izzina, tiktu skaidri apzināts, ar prātu, sapratni, lai izzināšanas vēlme nāktu no viņa paša un visas saņemamās zināšanas kļūtu apzinātas, izpaustos kā viņa personīgais sasniegums.

Studējot Augstāko pasauļu vadību attiecībā pret mūsu pasauli, kabala attēlo to ietekmi uz katru planētas daļu. Atkarībā no tā, cilvēks sajūt visas iespējamās Augstāko spēku iedarbības un tādā veidā mainās viņa raksturs, pat ārējais izskats un tamlīdzīgi. Mēs to redzam, par piemēru ņemot tautas, kas apdzīvo Zemi. Kabala apraksta Universa vispārējo struktūru un tajā var atklāt ļoti interesantus datus par mūzikas, valodu, zinātņu rašanos – jebkurām cilvēka darbības formām.

Pamatojoties uz savu praktisko pieredzi, es sacītu tā: cilvēks sāk redzēt tīklu, uz kura atrodas matērija – visa mūsu pasaule, viņš sāk redzēt saiknes, kas savieno pasaules objektus vienotā sistēmā. Tas līdzinās iespējai redzēt visus savienojumus, mezglus, kas atrodas izšuvuma kreisajā pusē.

Šajā nodaļā attēlots ļoti īss Augstākās pasaules uzbūves izklāsts tēžu veidā. ARI apraksta Universu  kopumā 21 sējumā. Kabalas pamatmācību grāmata – Desmit Sefirot Mācība – satur 6 sējumus (2200 lappuses). Bez tam ir Augstāko pasauļu attēlojums zīmējumu albūmos, gaismas izplatīšanās tabulas un daudzi citi šīs zinātnes palīgmateriāli.

Augstākā pasaule nesalīdzināmi sarežģītāka par mūsu pasauli, taču ņemot vērā, ka tajā veidojas šī pasaule un viss, kas tajā notiek, apgūstot Augstāko pasauli, mēs izzinām arī mūsu pasauli.

Raugoties uz Universa harmonisko sistēmu, kura jums paveras, spriediet paši, cik neierobežotas iespējas atklājas mūsdienu cilvēkam: Radīšanas Nodoma pilnīga izzināšana, Universa un mūsu dzīves mērķa izzināšana, iziešana no materiālitātes šaurā sprosta uz bezgalīgo, mūžīgo un absolūto pasauli.

9.10. Tests

1. Kādā secībā labojas pasaules un dvēseles?

a) – vienlaikus;

b) – dvēseles – pasaules;

c) – neatkarīgi viena no otras;

d) – pasaules – dvēseles.

2. Kas ir kelim sašķelšanās rezultāts?

a) – to sadalīšanās daļās;

b) – kli iznīcināšana;

c) – ekrāna atņemšana tām;

d) – viens no gaismas saņemšanas veidiem.

3. Kurā no pasaulēm notiek piepildīšanās ar gaismu?

a) – Asija pasaulē;

b) – Jecira pasaulē;

c) – Brija pasaulē;

d) – Acilut pasaulē.

4. Kādu funkciju pilda pasaules, izplatot gaismu no augšienes uz leju?

a) – vājina gaismu;

b) – pastiprina gaismu;

c) – atgrūž gaismu;

d) – pievelk gaismu.

5. Kuras no kelim izlabojas Acilut pasaulē pirmām kārtām?

a) – GE;

b) – GE un AHAP;

c) – AHAP;

d) – visas atbildes pareizas.

 

Vārdnīca

190 Avijut – spēks, vēlmes dziļums (tiek mērīts pēc skalas no 0 līdz 4).

191 Nešķīstā sistēma – pasauļu sistēma, kas izmanto visas Radītāja atdeves īpašības vēlmes saņemt labā.

192 Pirmās deviņas sefirot – („tet rišonot”) – Radītāja īpašības, kas izpaužas attiecībā pret radījumu, parcufa iekšējā kli, kas paredzēta iekšējai gaismai (OP). Radītāja īpašības, kas ieliktas radījumā.

<<2.kurss-31                 2.kurss-33>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties