SKA mācību materiāli. 2.kurss-26

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-25                 2.kurss-27>>

8. nodarbība

Labošanās, dvēseļu radīšana

 

8.1. Labošanās princips

8.2. Acilut pasaule – labošanās pasaule

8.3. BeJA pasauļu sistēma

8.4. Malhut labošanās

8.5. Tests

8.1. Labošanās princips

 

„Pārrāvums ar garīgo” nozīmē, ka mēs nejūtam Radītāju, nesajūtam Viņa kelim, Viņa iedarbību, nespējam saprast, kas ir atdeve.

Notiek pilnīga sašķelšanās. Runa neiet par šo pasauli, bet gan par citām pakāpēm. Tātad tilpnes sašķēlās. Vai tas ir labi vai slikti? Tas ir pozitīvs moments: pateicoties sašķeltībai, izdevās ieviest binas un malhut īpašības. Lai gan arī visa sistēma sadalījās, nokrītot no garīgās pakāpes uz vissliktāko, taču ar to tika sasniegta malhut un binas savstarpējā saikne.

Ja sāksim noskaidrot binas un malhut sašķeltās tilpnes, tad redzēsim, ka tās visas dalās četros veidos:

•   binas kli;

•   malhut kli;

•   malhut kli binā;

•   binas kli malhutā.

Attēls 8.1.1. Binas un malhut īpašību savienošanās veidi sadalītajās kelim pēc sašķelšanās (švira).

Kā izlabot šīs kelim? Tilpnes, kas būtībā ir bina, galgalta ve-einaim, tās ir gatavās kelim. Ja mēs tās labojam, tad no tām uzreiz var izveidot garīgo parcufu.

Kas attiecas uz malhut, tad no tās neko nevar izveidot. Vienkārši nepieciešams veikt attiecībā pret malhut ierobežojumu (cimcum) un vispār neizmantot.

Tilpnes, kuras mums tikai ir jāanalizē, noskaidrojot to izmantošanas neiespējamību, dēvētas par klipot.

Tomēr bina un malhut pastāvēja arī līdz šķelšanās brīdim. Bez tām atliek vēl divi kelim veidi: malhut, kas iekļauta binā un bina, kas iekļauta malhutā (skat. att. augstāk). Tās ir tas rezultāts, kuru mēs gaidījām no sašķelšanās, jo malhut un bina savienojas tajās viena ar otru un tām ir jāizlabojas. Binā iekļautā malhut attiecībā pret sevi var pieņemt ierobežojumu, ekrānus un binas īpašības. Tā ir spējīga pievienoties binai, un tad bina ar malhut mazo daļiņu ielāsmojumiem ienāk pamata binā.

Tā rezultātā rodas Acilut pasaules (dēvēta arī par labošanās pasauli) sistēma. Acilut pasaules mazais stāvoklis (katnut) rodas no binas tilpnēm, turpretī lielais stāvoklis (gadlut) – no pievienošanās malhut, kas iekļauta binā (“AHAP de-alija”). Atliek pēdējais kelim veids: bina, kas iekļauta malhutā. No šejienes rodas Brija, Jecira un Asija pasauļu sistēmas.

 

Attēls 8.1.2. Acilut pasaules sistēma

<<2.kurss-25                 2.kurss-27>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties