SKA mācību materiāli. 2.kurss-21

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-20                 2.kurss-22>>

6. nodarbība

Radītāja un radījuma īpašību savienojums

 

6.1. Ievads

6.2. Binas īpašība un malhut īpašība

6.3. Binas un malhut īpašību savienojums

6.4. Tests

6.1. Ievads

Mēs sākam jaunas tēmas studēšanu ar nosaukumu „Labošanās zem tabura (binas un malhut īpašību savienojums)”. Ja līdz šim mēs aplūkojām tikai teorētiskos jautājumus, tas ir, studējām, kādā veidā un kurā vietā notiek CA (pirmais irobežojums), kur vēl neeksistēja mūsu sakne, tad patlaban mēs sākam pētīt parādības, kas norisinās mūsos.

Mūsu sakne ir malhut, radījuma centrālais punkts, kas atrodas tumša telpiskā izplatījuma centrā. Šis melnais punkts pilnīgi nav pielāgots tam, lai uzņemtu sevī jebkādas garīgās, altruistiskās īpašības un tāpēc attiecībā pret sevi tas veica ierobežojumu, tas ir, atteicās pieņemt sevī gaismu, strādāt ar sevi.

Kādā veidā šo punktu ir iespējams izlabot? Izņemot malhut, būtībā nav nekā cita, kas būtu jāizlabo, viss pārējais ir Radītājs, Radītāja gaisma, Radītāja īpašības, deviņas pirmās sefirot, turklāt šī, desmitā sefira, sevi pilnībā ierobežo.

Malhut var izlabot tikai noteiktā veidā: savienot to ar binu. Ja mēs spēsim sajaukt malhut īpašības ar binas īpašībām, tā lai malhut sevi apspiestu un līdz zināmai pakāpei pārņemtu binas īpašības: darbotos ar tās nolūku un vienlaikus ar savu personīgo egosistisko vēlmi, tad šāda simbioze ir pilnīgi iespējama. Šāda veida saikne starp tām ļaus malhut līdzināties Radītājam, ja ne ar savu iekšējo, tad vismaz ar ārējo īpašību.

Mēs uzsākam apgūt to, kā norisinās labošanās145 process. Tas nav viegls jautājums. Attiecībā uz mums tas ir noteicošais, jo mēs – šī melnā punkta daļiņas – malhut un ja mums neizdosies atrast saikni ar binu, tad nespēsim sākt laboties.

Mūsu galvenais uzdevums – atklāt ar binu pirmo kontaktu. To dēvē par mahsoma146 šķērsošanu, lai varētu ienākt Augstākajā pasaulē. Pēc tam mēs katru reizi risināsim vienu un to pašu uzdevumu: kā koncentrēties un vēl vairāk saplūst ar binas īpašībām, lai maksimāli realizētu malhut. Malhut un binas savienošanās ir galvenā un, var sacīt, vienīgā darbība, kas pastāv Universā, kad Radītājs (bina) un malhut (mēs) savienojas kopā, lai uzlabotu malhut īpašības (sevi).

Ja tādā veidā es vēršos pie Radītāja (pie binas) un vēlos Viņu atklāt, saplūst un satuvināties ar Viņu, lai izlabotu savas īpašības, tad Viņš man atklājas. Problēma tajā apstāklī, ka es netiecos sasniegt labošanos, bet vēlos Viņu sasniegt kādu citu iemeslu dēļ. Man šķiet, ka no tā es jutīšos labāk, ērtāk, dzīve kļūs gaišāka, laimīgāka. Ja es vēlētos laboties, tad Radītājs tajā pašā mirklī man atklātos, mani piesaistītu un izlabotu.

Sākumā mēs studēsim, kādā veidā šis process norisinās Nekudim pasaulē, turklāt turpmākajās nodarbībās pakāpeniski uzzināsim, kā tas realizējas arvien ciešākā saiknē ar mums – pat līdz tam, kā tas norisinās mūsos. Šis materiāls ir diezgan sarežģīts, grūti saprotams, taču palēnām mēs to apgūsim.

Mums jāatceras: tajā laikā, kad apgūstam mūsu saplūsmes procesu ar binu, Radītāju, – kādā veidā mums ar Viņu ir nepieciešams sadarboties, jo, pateicoties tam, mēs pievelkam  Augstāko gaismu147, kas Viņā ir iekļauta un kas sāk mūs labot.

Nav nekas briesmīgs, ja nesaprotam visu, tas nav svarīgi. Galvenais – iedziļināties procesos un censties tajos piedalīties. Mēs vēlamies, lai mūsos izpaustos garīgo spēku iedarbība. Viss, par ko raksta kabalisti148, viņi atklājuši sevī un aprakstīja, balstoties uz savu personīgo izpēti. Cilvēks, malhut, visas šīs darbības sajūt sevī. No ārienes nekas nenotiek. Ārpus kli, ārpus dvēseles, ārpus mums nekas nenotiek, ir tikai vienkārša Augstākā gaisma. Tāpēc, ja jūs kaut ko nesaprotat, tad vienkārši vēlieties, lai šīs darbības jūsos norisinātos, lai jūs sevī tās skaidri atklātu, kļūtu par to dalībnieku.


 

Vārdnīca

146 Mahsom – necaurredzams apvalks, robeža, kas atdala garīgo pasauli no šīs pasaules.

147 Augstākā gaisma – Radītāja klātbūtnes sajūta; gaisma, kas rada mūsos vēlmi atdot, pareizs nolūks, viss, kas nepieciešams, lai rezultātā saņemtu sevī Radītāja atklāsmi.

148 Kabalists – zinātnieks, kuram piemīt garīgais sajūtu orgāns – ekrāns, kas ļauj izpētīt garīgo pasauli, Radītāja iedarbību uz sevi.

<<2.kurss-20                 2.kurss-22>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties