SKA mācību materiāli. 14.kurss-16

(SKA MĀCĪBU KURSI), 14.kurss Komentēt

<<14.kurss-15                 14.kurss-17>>

7.2.Ko nozīmē: „radīja un izveidoja”

Caur šo līniju Bezgalības gaisma izplatās pasaulēs

3) Un caur šo līniju pievelkas un izplatās Bezgalības gaisma uz leju.

Visas pasaules atrodas telpas ierobežojuma vietā

4) Un tās telpas vietā (8) radīja un izveidoja visas šīs pasaules.

Or pnimi

(8) Ar to viņš dod mājienu attiecībā uz četrām pasaulēm: Acilut, Brija, Jecira un Asija. Un tās ietver sevī visas pasaules, kuras atsevišķi nav iespējams uzskaitīt. Un šīs četras pasaules nāk no četrām iepriekš minētām stadijām:

no 1. stadijas – Acilut,

no 2. stadijas – Brija,

no 3. stadijas – Jecira,

no 4. stadijas – Asija.

TEKSTA KOMENTĀRS

7.2. Ko nozīmē: „radīja un izveidoja”

Or pnimi

(8) Ar to viņš dod mājienu attiecībā uz četrām pasaulēm: Acilut, Brija, Jecira un Asija. Un tās ietver sevī visas pasaules, kuras atsevišķi nav iespējams uzskaitīt. Un šīs četras pasaules nāk no četrām iepriekš minētām stadijām: no 1. stadijas – Acilut, no 2. stadijas – Brija, no 3. stadijas – Jecira, no 4. stadijas – Asija.

 

8.nodarbība

Līnijas radīto radījumu prāts nav spējīgs izzināt Bezgalību

8.1. „Pirms četrām pasaulēm”, „Viņš un Viņa vārds – vienoti”

8.2. „Nav spēka izzināt Viņu”, „Nav Viņam ne vietas, ne robežas, ne vārda”

Pirms ierobežošanās bija Viņš un Viņa vārds vienoti, un prāts nespēj Viņu izzināt

5) (9) Pirms šīm četrām pasaulēm bija Bezgalība, (10) Viņš ir vienots, un Viņa vārds ir vienots vienotībā brīnumainā un apslēptā, un (20) nav spēka pat eņģeļiem, kuri tuvāk Viņam, un viņi nesasniedz Bezgalību, jo nav tāda radījuma prāta, kurš spētu Viņu izzināt, jo (30) nav Viņam ne vietas, ne robežas, ne vārda.

 

TEKSTA KOMENTĀRS

  1. nodarbība: Līnijas radīto radījumu prāts nav spējīgs izzināt Bezgalību

Pirms ierobežošanās bija Viņš un Viņa vārds vienoti, un prāts nespēj Viņu izzināt

5) (9) Pirms šīm četrām pasaulēm bija Bezgalība, (10) Viņš ir vienots, un Viņa vārds ir vienots vienotībā brīnumainā un apslēptā, un (20) nav spēka pat eņģeļiem, kuri tuvāk Viņam, un viņi nesasniedz Bezgalību, jo nav tāda radījuma prāta, kurš spētu Viņu izzināt, jo (30) nav Viņam ne vietas, ne robežas, ne vārda.

 

8.1.„Pirms četrām pasaulēm”, „Viņš un Viņa vārds – vienoti”

Or pnimi

(9) dēvētām Acilut, Brija, Jecira, Asija (sk, iepriekšējo punktu) un kuras ietver sevī absolūti visas pasaules. Pirms visām tām, tas ir, pirms ierobežošanās, šīs četras stadijas neatšķīrās it kā viena būtu augstāk par otru, bet bija tā dēvētajā „vienkāršā vienotībā” (sk. 1.nod., 30.p., sākot no vārdiem „Taču augstāk sacītais”), – bez jebkādām atšķirībām starp pakāpēm un starp gaismu un kli, bet stāvoklī „Viņš un Viņa vārds – vienoti”.

(10) „Viņš” norāda uz augstāko gaismu, bet „Viņa vārds” norāda uz vēlmi saņemt, kura obligāti tur ir (sk. 1.nod., 30.p., sākot no vārdiem „Nebrīnies”). „Viņa vārds” gematrijā ir „vēlme”, kas norāda uz „vēlmi saņemt”.

 

TEKSTA KOMENTĀRS

8.1. „Pirms četrām pasaulēm”, „Viņš un Viņa vārds – vienoti”

Or pnimi

Pirms šīm četrām pasaulēm,

(9) dēvētām Acilut, Brija, Jecira, Asija (sk, iepriekšējo punktu) un kuras ietver sevī absolūti visas pasaules. Pirms tām visām, tas ir, pirms ierobežošanās, šīs četras stadijas neatšķīrās it kā viena būtu augstāk par otru, bet bija tā dēvētajā „vienkāršā vienotībā” (sk. 1.nod., 30.p., sākot no vārdiem „Taču iepriekš sacītais”), – bez jebkādām atšķirībām starp pakāpēm un starp gaismu un kli, bet stāvoklī „Viņš un Viņa vārds – vienoti”.

Pirms šīm četrām pasaulēm, (9) dēvētām Acilut, Brija, Jecira, Asija (sk, iepriekšējo punktu) un kuras ietver sevī absolūti visas pasaules. Pirms tām visām, tas ir, pirms ierobežošanās, šīs četras stadijas neatšķīrās it kā viena būtu augstāk par otru, bet bija tā dēvētajā „vienkāršā vienotībā”…

Neraugoties uz to, ka mēs attēlojam šīs četras stadijas vienu zem otras, principā, tās ir apļi. Mēs attēlojam tās tādā veidā, lai parādītu šo stadiju cēloņu un seku attīstību. Taču pirms šīm četrām pasaulēm ir tikai nulles stadija, kura atbilst Ādama Kadmona pasaulei.

…Tas ir, pirms ierobežošanās, šīs četras stadijas neatšķīrās it kā viena būtu augstāk par otru, bet bija tā dēvētajā „vienkāršā vienotībā”, kā apļi, – bez jebkādām atšķirībām starp pakāpēm… Tādā gadījumā, kāpēc šie apļi pastāvīgi tiek zīmēti viens iekš otra? Tādēļ, ka tādā veidā mēs nosakām cēloni un sekas. Un tikai. Kad mēs zīmējam tos koncentrisku apļu veidā, mēs vēlamies pasvītrot tikai vienu – šo apļu cēloņu un seku attīstību – to, ka katrs nākamais aplis dzimst no iepriekšējā apļa un atrodas tā iekšienē. Ko nozīmē „tā iekšienē”? Tas nozīmē, ka iepriekšējais aplis to rada, nosaka, piepilda un veic ar to tālākās darbības. Un ja tas tiek attēlots apļa veidā, tas liecina par to, ka starp tiem nav nekādas starpības īpašībās, ka mēs absolūti nenodarbojamies ar īpašību salīdzināšanu. Šie apļi ir savstarpēji pilnīgi vienlīdzīgi attiecībā pret attālināšanos un pietuvināšanos Radītājam. Runājot par attālināšanos vai pietuvināšanos Radītājam, mums jau ir jāsaka „augša” un „apakša” – „attālināšanās” un „pietuvināšanās”, ņemot vērā, ka Radītāju mēs vienmēr uzskatām par augstāko, bet radījumu – par zemāko.

…Bez jebkādām atšķirībām starp pakāpēm un starp gaismu un kli, bet stāvoklī „Viņš un Viņa vārds – vienoti”.

(10) „Viņš” norāda uz augstāko gaismu, bet „Viņa vārds” norāda uz vēlmi saņemt, kura obligāti tur ir (sk. 1.nod., 30.p., sākot no vārdiem „Nebrīnies”). „Viņa vārds” gematrijā ir „vēlme”, kas norāda uz „vēlmi saņemt”.

(10) „Viņš” norāda uz augstāko gaismu, bet „Viņa vārds” norāda uz vēlmi saņemt, kura obligāti tur ir (sk. 1.nod., 30.p., sākot no vārdiem „Nebrīnies”).

Kāpēc tā obligāti atrodas tur? Tāpēc, ka, ja vēlmes nebūtu pašā gaismā, tad nebūtu arī gaismas. Nebūtu tā, kas noteiktu un sajustu šo gaismu.

„Viņa vārds” gematrijā ir „vēlme”, kas norāda uz „vēlmi saņemt”.

Gematrija – burtu skaitliskās nozīmes summa vārdā.

<<14.kurss-15                 14.kurss-17>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties