SKA mācību materiāli. 14.kurss-11

(SKA MĀCĪBU KURSI), 14.kurss Komentēt

<<14.kurss-10                 14.kurss-12>>

5.nodarbība

Garīgo spēku korelācijas izteiksme ģeometriskos jēdzienos

5.1.Terminu „apļa figūra”, „četrstūra figūra”, „trijstūra figūra” nozīmes noskaidrošana

Tēma: Pasauļu radīšana ar gaismas līniju

Tādēļ, ka Bezgalības gaisma ir vienmērīga, tad arī ierobežošanās bija vienmērīga un tā ir vārda „aplis” iekšējā nozīme.

(5) Un tā iemesls bija tajā apstāklī, ka tādēļ, ka Bezgalības gaisma ir pilnīgi vienmērīga, tai sevi ir arī vienmērīgi jāierobežo no visām pusēm, un tā nevar sevi ierobežot no vienas puses vairāk nekā no pārējām pusēm.

No ģeometrijas mēs zinām, ka nav vienmērīgākas figūras kā (200) apļa figūra. Šī vienmērīguma nav ne (300) četrstūra figūrā ar izvirzītu taisno leņķi, ne (400) trijstūra figūrā un tātad ne citās figūrās. Un tādēļ ir jābūt Bezgalības ierobežojumam apļa veidā.

 

TEKSTA KOMENTĀRS

5.nodarbība: Garīgo spēku korelācijas izteiksme ģeometriskos jēdzienos

Tādēļ, ka Bezgalības gaisma ir vienmērīga, tad arī ierobežošanās bija vienmērīga un tā ir vārda „aplis” iekšējā nozīme.

(5) Un tā iemesls bija tajā apstāklī, ka tādēļ, ka Bezgalības gaisma ir pilnīgi vienmērīga, tai sevi ir arī vienmērīgi jāierobežo no visām pusēm, un tā nevar sevi ierobežot no vienas puses vairāk nekā no pārējām pusēm.

No ģeometrijas mēs zinām, ka nav vienmērīgākas figūras kā (200) apļa figūra. Šī vienmērīguma nav ne (300) četrstūra figūrā ar izvirzītu taisno leņķi, ne (400) trijstūra figūrā un tātad ne citās figūrās. Un tādēļ ir jābūt Bezgalības ierobežojumam apļa veidā.

(5) Un tā iemesls bija tajā apstāklī, ka tādēļ, ka Bezgalības gaisma ir pilnīgi vienmērīga, tai sevi ir arī vienmērīgi jāierobežo no visām pusēm, un tā nevar sevi ierobežot no vienas puses vairāk nekā no pārējām pusēm.

Tas ir, gaisma vienmērīgi attālinājās no centrālā punkta uz visām daļām. Ja gaisma attālinātos nevienmērīgi, tad tas norādītu uz to, ka īpašībās, kuras ir šajās stadijās, pastāv atšķirība – no ceturtās stadijas līdz nulles stadijai. Taču šādas īpašību atšķirības nebija.

 

5.1.Terminu „apļa figūra”, „četrstūra figūra”, „trijstūra figūra” nozīmes noskaidrošana

Or pnimi

(200) Jēdziens „apļa figūra” tika izskatīts augstāk, iepriekšējā punktā.

(300) Skaidrojums. Ja tur būtu iespējams atšķirt augšu un apakšu, labo pusi un kreiso pusi, tad tas izpaustos četrstūra veidā, kuram ir četras puses, kas ietver sevī četru stadiju nosaukumus. Taču tā tas nebija, bet bija apļa veidā, kur nav šo īpatnību, kā sacīts augstāk.

(400) Trijstūra figūra norāda uz pakāpi, kurā ir tikai trīs stadijas un nav ceturtās stadijas. Tas ir, tikai trīs puses: augšējā, labā puse, kreisā puse un nav apakšpuses. To dēvē par trijstūra figūru.

 

TEKSTA KOMENTĀRS

5.1.Terminu „apļa figūra”, „četrstūra figūra”, „trijstūra figūra” nozīmes noskaidrošana

No ģeometrijas mēs zinām, ka nav vienmērīgākas figūras kā (200) apļa figūra. Šī vienmērīguma nav ne (300) četrstūra figūrā ar izvirzītu taisno leņķi, ne (400) trijstūra figūrā un tātad ne citās figūrās. Un tādēļ ir jābūt Bezgalības ierobežojumam apļa veidā.

Or pnimi

(200) Jēdziens „apļa figūra” tika izskatīts augstāk, iepriekšējā punktā.

(300) Skaidrojums. Ja tur būtu iespējams atšķirt augšu un apakšu, labo pusi un kreiso pusi, tad tas izpaustos četrstūra veidā, kuram ir četras puses, kas ietver sevī četru stadiju nosaukumus. Taču tā tas nebija, bet bija apļa veidā, kur nav šo īpatnību, kā sacīts augstāk.

(300) Skaidrojums. Ja tur būtu iespējams atšķirt augšu un apakšu, labo pusi un kreiso pusi, tad tas izpaustos četrstūra veidā (vēlāk mēs studēsim, kā rodas taisnstūris garīgajā pasaulē), kuram ir četras puses, kas ietver sevī četru stadiju nosaukumus. Taču tā tas nebija, bet bija apļa veidā, kur nav šo īpatnību, kā sacīts augstāk.

Mēs izmantojam ģeometriskās figūras, lai izskaidrotu garīgo spēku korelāciju, lai apzīmētu kādu konkrētu stāvokli garīgajā pasaulē.

(400) Trijstūra figūra norāda uz pakāpi, kurā ir tikai trīs stadijas un nav ceturtās stadijas. Tas ir, tikai trīs puses: augšējā, labā puse, kreisā puse un nav apakšpuses. To dēvē par trijstūra figūru.

(400) … Ir tikai trīs puses: augšējā, labā puse, kreisā puse un nav apakšpuses…

Tas ir, trijstūris stāv it kā uz punkta. Pēc cimcum bet paliek augšdaļa, labā puse un kreisā puse (tas, kas bija diagonāli attiecībā pret trijstūri), un apakšā – malhut punkts. Šo malhut vairs nedrīkst izmantot. Šāda figūra mums rodas pēc otrās ierobežošanās (cimcum bet).

Tēma: Pasauļu radīšana ar gaismas līniju

Šeit top saprotams, ka no Bezgalības gaismas izstiepās gaismas līnija uz pasaulēm, kas izveidotas un radītas vietā, kur šī telpa ierobežojās. Un šajā gaismas līnijā ir pieci punkti:

1) No Bezgalības izstiepās gaismas līnija telpas iekšienē. 2) Līnijas sākums skar Bezgalību, bet ne tās beigas. 3) Caur šo līniju Bezgalības gaisma izplatās pasaulēs. 4) Visas pasaules atrodas tajā vietā, kur telpa bija ierobežojusies. 5) Pirms ierobežošanās Viņš un Viņa vārds bija vienoti, un prāts nespēj Viņu izzināt.

 

TEKSTA KOMENTĀRS

Tēma: Pasauļu radīšana ar gaismas līniju

Sadaļā „Jautājumi un atbildes attiecībā uz terminu skaidrojumu” Bāls Sulams skaidro, ko nozīmē „gaisma un kli”, ko nozīmē „apaļā gaisma”, ko nozīmē „vienkāršā gaisma”, „saplūsme”, „laiks”, „tumsa”, „bina”, „hohma”, „malhut”, „no augšas uz apakšu”, „no apakšas uz augšu”, „kustība”, „vārds”, „galva” – ko nozīmē katrs no šiem vārdiem. Visiem šiem vārdiem patiesībā nepieciešams precīzs definējums un iegaumēšana. Bāls Sulams saka, ka šiem definējumiem jāfiksējas mūsu atmiņā tik lielā mērā, lai tad, kad mēs dzirdam kādu vārdu, tas acumirklī atspoguļotos atmiņā un atainotu man šī vārda precīzu, kabalistisku nozīmi. Lai tad, kad dzirdi vārdu „galva”, tu neiztēlotos galvu tur – garīgajā pasaulē, – bet uzreiz iedomātos, kāda ir šī vārda kabalistiskā nozīme: kā gaisma vai kli, kā kustība no augšas uz leju, kā atgrūšana, pievilkšana un tā tālāk. Tas ir, lai visi šie jēdzieni tūliņ pat transformētos garīgajos jēdzienos. Tādā veidā mēs „pastiepjamies augšup” uz garīgo pasauli, it kā jutekliski tajā ienākam un garīgā pasaule pamazītiņām kļūst par mūsu iekšējo dzīvi. Mēs tik ļoti pierodam pie garīgajiem definējumiem, ka jau sākam tajos dzīvot, interpretēt šajos definējumos visas mūsu sajūtas.

Ja es saku: „Nonāk lejā no augšas uz apakšu”, es jau zinu, ka tas nozīmē nevis no kaut kurienes no augšas kaut kur uz apakšu, bet tas nozīmē attālināšanos no Radītāja pēc īpašību kritērija, vēlmes saņemt vai atdot raupjumu un tā tālāk. Tādējādi es acumirklī spēšu reaģēt un manī automātiski darbosies šis pareizais interpretators.

„TES priekšvārda” pēdējā punkta, pēdējās rindkopas nosaukums ir „Studēšanas kārtība”. Tas ir, šai grāmatai, kas sastāv no sešiem sējumiem (vairāk kā 2000 lappušu), Bāls Sulams pierakstīja klāt nelielu rindkopu. Un aptuveni vienu trešdaļu aizpilda vārdi, kuru jēga nozīmē, ka aizliegts lasīt un studēt TES, iekams cilvēks nav precīzi iegaumējis definējumus to kabalistiskajā traktējumā. Pretējā gadījumā to, ko viņš lasa, iztēlosies nevis kā garīgos jēdzienus un atbilsmes, bet kā kaut kādu aplamu virtuālo pasauli, kurā kustas kaut kādi objekti, notiek kaut kādu sfēru saplūsmes, atdalīšanās, attālināšanās… Katram jēdzienam nepieciešams ļoti precīzs definējums.

Mēs jau runājām par to, ka bija tiešās gaismas četras stadijas. Rezultātā radās Bezgalības pasaules malhut, kura pilnībā piepildījās ar gaismu. Pēc tam tā sevi ierobežoja, un palika absolūti tukša telpa. No Bezgalības izstiepās gaismas stars uz tukšo telpu.

1.ATAINOJUMS

Malhut, apļa centrālais punkts, bija pilnībā aizpildīta ar Bezgalības gaismu. Taču pēc tam, kad sajuta ciešanas, malhut palika tukša. Visas behinot (stadijas) vai sefirot tajā palika, taču tās kļuva par tukšu telpu, tukšumu. Kādas darbības malhut veic tālāk? No gaismas, kas nāca no Bezgalības pasaules (šo gaismu dēvē par or sovev), tā sāk pieņemt gaismu savā iekšienē, taču ne pilnībā, bet tikai ļoti tievas caurulītes iekšienē, kuru dēvē par kav. Kav ir līnija. (Mēs vienmēr atzīstam par labāku saglabāt terminu oriģinālos nosaukumus kā jebkurā zinātnē).

Bezgalības gaismu labāk dēvēt par or Ein sof. Or sovev, kav – tas viss ir kabalistiskā terminoloģija. Kabalas zinātni mēs pasniedzam visai pasaulei, kurā eksistē dažādas valodas, un lai nerastos putrojums, jebkurā zinatnē ir pieņemts izmantot tikai oriģinālos nosaukumus. Tad mums vienmēr būs saprotams, par ko ir runa. Dažreiz mēs tulkojam šos terminus, lai paskaidrotu kādu noteiktu aspektu, taču principā tiem ir tikai viena jēga – garīgā. Tādēļ ir pat labi, ja mēs nezinām šo terminu parasto, sadzīvisko jēgu.

Šeit top saprotams, ka no Bezgalības gaismas izstiepās gaismas līnija uz pasaulēm, kas izveidotas un radītas vietā, kur šī telpa ierobežojās.

Pēc tam, kad bija radīta Bezgalības pasaules malhut, tā ierobežoja sevi un gaisma no tās attālinājās vienmērīgi uz visām pusēm. Šo gaismu dēvē par or sovev un tā eksistē jau ārpus malhut un visa tā, ko malhut sajūt. Un ierobežotā vieta ieguva apļa formu.

Un pēc tam, kad izveidojās tukša telpa, no or sovev izstiepās uz to tievs gaismas stars. Ja mēs to atveidosim zīmējumā, tad tas tiks atainots ne tik ļoti tievs, lai būtu iespējams parādīt, ka tas līdzinās caurulei, caur kuru gaisma nonāk iekšienē. Taču tā ir tik tieva, ka pārvēršas līnijā.

2.ATAINOJUMS

„No Bezgalības gaismas izstiepās gaismas līnija uz pasaulēm, kas izveidotas un radītas vietā, kur šī telpa ierobežojās”. Tas ir, no Bezgalības un līdz centrālam punktam, kuru rezultātā dēvē par „mūsu pasauli”, šī stara garumā tika radītas pasaules: Ādama Kadmona pasaule, Acilut, Brija, Jecira, Asija.

<<14.kurss-10                 14.kurss-12>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties