Kabalisti – par Zoar grāmatu, 3.d.

Bez tēmas Komentēt

Pirms cilvēces labošanās (Mašiaha atnākšanas) „Jauktie spēki” (erev rav) izsauks ļaunuma, sliktu tieksmju pārākumu un varu pasaulē. Bet ar Zoar grāmatas un ARI grāmatu spēku atklāsies augstākā slēptā gaisma un labosies ļaunums mūsu dvēselēs, saplūdīsim ar augstāko gaismu, iemantosim augstākās īpašības. Tieši šim nolūkam atklāsies augstākā gaisma. Bet galvenais, ka mācību laikā tiek izzināta Radītāja gaisma dvēselē un viss slepenais top atklāts. „Eihal aBraha”, Devarim, 208.
„Kā iespējams pietuvināties augstākajam ar Kabalas grāmatām?” – Viedie apgalvo, ka tie ir nešķīsto un melīgo padomi. Kaut arī cilvēks nesaprot to, ko lasa, bet Zoar grāmatas valoda labo dvēseli un tāpēc pieejama visiem. Rabijs Cvi Giršs, „Anhagot Jaširot”, 5.nod.
Zoar grāmatas apgūšanā darbojas īpašs brīnumains spēks, pat ja cilvēks nesaprot, ko studē – tas ir svarīgi un tīkami Radītājam – kā mazs bērns runājot nesaprot, kāds prieks vecākiem dzirdēt viņa balsi! Un tāpēc nav vietas iebildumiem, ka nezina un neizprot – tas neattaisno Tiesas Dienā. „Zoar” nodaļa „Pele joec”.

Avots: http://www.laitman.ru/sources/9829.html

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties