Katram – sava Ēģipte

Bez tēmas Nav komentāru »

Jautājums: Patreiz es jūtos ļoti slikti, bet rakstīts, ka Radītājs – “Labs un labu Darošais” un “Nav neviena, izņemot Viņu”.
Kā sliktu sajūtu vērst pret labu, lai es patiešām sajustu Radītāju kā Labu un labu Darošo?
Atbilde: Ja vērsīsi savu vēlmi uz labu, tad sajutīsi, ka tas, Kurš tev visu to radīja, – Labs un labu Darošais, pēc īpašību līdzības likuma. Lasīt tālāk »

Kabalisti – par Zoar grāmatu, 7.d.

Bez tēmas Nav komentāru »

Kad nodarbojas ar Zoar grāmatas mācīšanos, tiek izsaukti taisno spēki un Mozus spēks, jo ar to atjauno gaismu, kura nāk no Toras tās sarakstīšanas laikā un staro, kā tajā laikā nākoša uz studējošo gaisma, kuru atklāja RAŠBIJS Zoar grāmatas radīšanas laikā. „Or Jakar”, 5.nodaļa. Lasīt tālāk »

Kabalisti – par Zoar grāmatu, 5.d.

Bez tēmas Nav komentāru »

Pat tam, kurš nesaprot Zoar grāmatas valodu, jebkurā gadījumā nepieciešams to studēt, jo Zoar grāmatas valoda attīra viņa dvēseli. „Or Cadikim ve Dereh Seuda”, 1.nod., 16.
Lasīt tālāk »

Kabalisti – par Zoar grāmatu, 3.d.

Bez tēmas Nav komentāru »

Pirms cilvēces labošanās (Mašiaha atnākšanas) „Jauktie spēki” (erev rav) izsauks ļaunuma, sliktu tieksmju pārākumu un varu pasaulē. Bet ar Zoar grāmatas un ARI grāmatu spēku atklāsies augstākā slēptā gaisma un labosies ļaunums mūsu dvēselēs, saplūdīsim ar augstāko gaismu, iemantosim augstākās īpašības. Tieši šim nolūkam atklāsies augstākā gaisma. Bet galvenais, ka mācību laikā tiek izzināta Radītāja gaisma dvēselē un viss slepenais top atklāts. „Eihal aBraha”, Devarim, 208.
Lasīt tālāk »

Bezgalīgas baudas patents

Bez tēmas Nav komentāru »

Jautājums: Ko nozīmē “saņemt no Radītāja, lai sniegtu Viņam baudu”? Par ko iet runa?
Atbilde: Bāls Sulams to skaidro “Kabalas zinātnes ievadā” piemērā par viesi un Saimnieku.
Viesis atnāk pie Saimnieka. Saimnieks tam uzklājis galdu, jo bezgalīgi mīl viesi, bez jebkādiem aprēķiniem un vēlas viņam sagādāt baudu. Lasīt tālāk »

Kur ir mana dvēsele?

Bez tēmas Nav komentāru »

„Zoar Grāmatas ievadā” Bāls Sulams skaidro, ka kabalas zinātnē mēs apgūstam visu attiecībā pret dvēseli.
Man nav zināms, kas norisinās kaut kur ārpus manis. Es tikai zinu, kā es sajūtu, atklāju, uztveru un novērtēju. Lasīt tālāk »

Nāc un nebaidies – tev nav saistību!

Bez tēmas Nav komentāru »

Jautājums: Kongresā „Zoar 2010 – atklājam jaunu realitāti” sapulcēsies ļoti daudz cilvēku. Kā mums viņus uzņemt, lai saglabātu saikni ar viņiem un nepazaudētu kontaktus pēc kongresa? Lasīt tālāk »

Kā sajust apkārtējo gaismu?

Bez tēmas Nav komentāru »

Jautājums: Kā iespējams sajust apkārtējo gaismu starp mums un tās iedarbību? Lasīt tālāk »

Atbilstoši pūliņiem – apbalvojums

Bez tēmas Nav komentāru »

Zoar, nodaļa Bo, 68.p.: Viņam ir vēl viena iespēja pietuvoties zālēm: laikā, kad klusā upe atgriežas no Malhut savā vietā, paceļoties un nolaižoties.
Un tāpēc, ka tās ūdeņi nedzirdami – tā tek klusi, bet lielais briesmonis paceļas pie citām upēm – un nav viņa tur, klusajā upē.
Bet visas zāles aug pie klusās upes, un aug tās katrā pusē.
Tad paceļas briesmonis pie zālēm, izaugot starp tām. Bet pēc tam atgriežas pie visām šīm upēm.

Zoar skaidro, kā atstarotajā gaismā atklājas taisnā gaisma. Tajā mērā, kādā vēlmes malhutā spēj strādāt ar atstaroto gaismu, ietērpjas tajā taisnā gaisma. Bet ja atstarotā gaisma samazinās, taisnā gaisma no tās izzūd.
Ko dod mums šī aina, kuru nesaprotam un nespējam saistīt to ar vēlmēm, un to piepildījumu?
Lasīt tālāk »

Tumšajā pazemē ar sveces gaismu

Bez tēmas Nav komentāru »

Zoar: „Jo taisni ir Radītāja ceļi” un viņa ceļi – patiesība. Un tāpēc, „taisnie izies pa tiem”, jo ikviens, kurš labo sevi ar Toras palīdzību, zina un iet tās ceļus, un nenovirzās ne pa labi, ne pa kreisi. ”Bet grēcinieki uz tiem paklups”.
Runa neiet par materiālo pasauli, bet tikai par manu dvēseli, ja izmantoju visus līdzekļus un visiem spēkiem cenšos pievilkt labošanas gaismu, lai saplūstu ar Radītāju. Vēlos iet taisno ceļu, bet to mērojot sajūtu gan nakti, gan dienu.
Tad manī atmostas visi šie „grēcinieki”, par kuriem stāsta Tora: Eisavs, Bilams, Balaks, Ahašverošs, pirmdzimtā Čūska, Faraons, bet no citas puses „taisnie”: Avrams, Īzaks, Jākobs, Dāvids. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties