SKA mācību materiāli. 2.kurss-1

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

2.kurss-2>>

2.KURSS

Visuma uzbūve

Apjoma ziņā šis ir lielākais jaunās informācijas materiāls: šeit tiek izskatīta Visuma shēma, sākot no Radīšanas nodoma līdz brīdim, kad veidojas garīgā konstrukcija, kopīgās dvēseles prototips, ko dēvē par „Ādamu”, kura daļiņas mēs esam. Mācību kurss sastādīts pamatojoties uz Bāla Sulama rakstu „Ievads kabalas zinātnē” un tiek uzskatīts par kabalas literatūras pamatkursu tās turpmākajā apgūšanā. Materiāls ir samērā sarežģīts, jo tajā ir liels daudzums kabalistisko terminu un apzīmējumu, kas precīzi jāatceras. Tiek piedāvāts vairums shēmu un zīmējumu, kas atveido Augstākās dabas uzbūvi un iedarbības mehānismu uz cilvēku. Īpaša valoda ļauj kabalistiem aprakstīt realitāti, kuru tie izzina jutekliskā veidā, kuru mēs vēl neesam atklājuši.

Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-2

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-1                 2.kurss-3>>

1. nodarbība

Radīšanas nodoms

1.1. Pirmcēlonis (Radītājs)

1.2. Gaismas iedarbība

1.3. Esamības izzināšana

1.4. Pasaules uztvere

1.5. Bezgalības gaisma, ekrāns

1.6. 125 uztveres līmeņi

1.7. Tests

1.1. Pirmcēlonis (Radītājs)

Par pirmcēloni (Radītāju) kabalā tiek dēvēts Augstākais vadošais spēks, kuru zinātnieki kabalisti raksturo kā Absolūtu Labestību. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-3

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-2                 2.kurss-4>>

1.2. Gaismas iedarbība

Pastāv trīs galvenās darbības, kuras veic gaisma vai Radītājs. Sākumā Viņš rada vēlmi24, tas ir, veido cilvēka dvēseli. Pēc tam kopā ar cilvēku, pēc viņa lūguma, ar aktīvu viņa līdzdalību, Radītājs viņu izlabo25. Pēdējā darbība var tikt veikta tikai saskaņā ar paša cilvēka vēlēšanos un ja viņš tam ir gatavs.

Tajā brīdī, kad Radītājs labo cilvēku, Viņš vienlaikus, atkarībā no cilvēka labošanās pakāpes, it kā ietērpjas viņā, piepilda viņu ar Sevi. Runājot kabalas valodā, gaisma veido kli26 (tilpni), gaisma labo kli, un gaisma piepilda kli. Vārda „Radītājs” vietā mēs parasti lietojam vārdu „gaisma”, tas ir, Radītāja izpausmes sajūta.

Lai uzsāktu aktīvu līdzdalību ceļā uz labošanos un sevis piepildīšanu, mums jāzina, kādā veidā to darīt, kur tieši atrodas mūsu pielikto pūliņu punkts. Pretējā gadījumā mēs ilgstoši varam atrasties meklējumos un šķietamā kustībā, turklāt nepieciešamo rezultātu tā arī nesasniegsim. Acīmredzot ir kāda atslēga, īpašs vārds, kods, kas patiešām atklāj saikni starp cilvēku un Radītāju – nepieciešams tikai sastādīt pareizo numuru (jo taču pastāv starp mums kāda saikne) un šo kanālu atjaunot, iztīrīt. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-4

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-3                 2.kurss-5>>

1.4. Pasaules uztvere

Jūtot sevi kā dzīvojošus šajā pasaulē, mēs nespējam iedomāties citu izzināšanas ainu. Mēs atšķiramies pēc sava rakstura, noskaņojuma, vecuma, izglītības, tomēr galarezultātā uztveram vienu un to pašu pasaules ainu. Ir dažāda veida ekstrasensi, kuri uztver nedaudz vairāk un smalkāk, jūt daudzveidīgus fluīdus un vibrācijas. Viņi spēj nedaudz dziļāk izprast cilvēka uzvedību un pat zināmā mērā saredzēt viņa pagātni, tagadni un nākotni. Tomēr šīs lietas neiziet ārpus mūsu maņu orgānu iespēju robežām, kuri var būt jūtīgāki vai parasti. Mums visiem ir viena realitātes aina, tāpēc arī mums šķiet, ka tā ir pilnīgi objektīva un nosacīta ar mūsu dabiskajām uztveres spējām.

Ja mums būtu citi maņu orgāni, ja to būtu vairāk vai mazāk – mēs uztvertu pavisam citu realitāti. Mēs pētām dzīvnieku maņu orgānus: piemēram, mēģinām lūkoties uz pasauli ar bites acīm vai izmantot suņa ožu. Tajā mērā, kādā spējam iekļūt to sensoros, mēs atklājam, līdz kādai pakāpei dzīvnieku daba šo pasauli redz citādu. Tomēr tā vai citādi, šajā pasaulē mēs esam piederīgi vienai dzīvības formai – dzīvnieku sugai un mūsu maņu orgāni atbilst dzīvnieciskajai pakāpei39. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-5

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-4                 2.kurss-6>>

1.5. Bezgalības gaisma, ekrāns

Visbeidzot nonākam pie kabalistiskās pieejas, saskaņā ar kuru, kā skaidro Bāls Sulams, saņemošie būtībā uztver personīgās īpašības, kas projicētas attiecībā pret bezgalības gaismu43.

Tādējādi nav nekādas ainas vai formas, kas pastāvētu ārpus manis, kuru es uztvertu tādā vai citādā veidā atbilstoši maniem maņu orgāniem, kā apgalvo Everets, vai saskaņā ar kādu ārējo nosacījumu, kā apgalvo Einšteins. Šī aina pati par sevi, neatkarīgi no manis (kā tika uzskatīts pirms Einšteina saskaņā ar teoriju, kas parasti tiek dēvēta par „Ņūtona determinismu”), nepastāv.

Kabala agalvo: nekādas formas vispār nepastāv. Personīgās īpašības mēs uztveram uz Augstākās gaismas fona. Aina, kas paveras mūsu skatienam, ir mūsu īpašību aina, un mēs to dēvējam par Radītāju. Tomēr mēs to varam nosaukt arī par radījumu, tāpēc ka mēs  uztveram savstarpējos sakarus starp šo ainu un bezgalības gaismu. Tādējādi pastāv tikai dvēseles un bezgalības gaisma. Dvēseles ir vēlmes saņemt44, tās nodrošinātas ar ekrānu45, tas ir, ar spēju sasniegt līdzību ar Augstāko gaismu. Aina, kuru cilvēks uztver, nosacīta ar to, cik lielā mērā viņš sasniedzis līdzību ar Augstāko gaismu. Šo ainu viņš dēvē „mana pasaule”. Tāpēc katram ir sava pasaules uztvere.

Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-6

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-5                 2.kurss-7>>

2. nodarbība

Vēlmes attīstība

2.1. Tiešās gaismas izplatīšanās stadijas un vēlmes attīstība

2.2. Radījuma pamatstāvokļi

2.3. Nulles stadija – keter (bhina šoreš)

2.4. Pirmā stadija – hohma (bhina alef)

2.5. Otrā stadija – bina (bhina bet)

2.6. Trešā stadija – zeir anpin (bhina gimel)

2.7. Ceturtā stadija – malhut (bhina dalet)

2.8. Tests

2.1. Tiešās gaismas izplatīšanās stadijas un vēlmes attīstība

Kabalas apgūšanu mēs sākam ar jēdzienu par vienotā un vienīgā Radītāja esamību. Viņa vēlme – sniegt baudu radījumam. Vēlme piepildīt radījumu ir augstākā pakāpe. Ja mēs sasniedzam šo pakāpi, tad sajūtam Radītāja Nodomu, saskaņā ar kuru Viņš uzsāka radīšanas aktu, mūs radīja. Tikai tad, kad sasniegsim galīgu un pilnīgu labošanos, mēs izpratīsim Radīšanas Nodomu (radīt radījumus, lai sniegtu tiem baudu) un iegūsim pilnīgu baudu, piesātinājumu, piepildījumu, sasniegsim līdzību ar Radītāju. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-7

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-6                 2.kurss-8>>

2.3. Nulles stadija – keter (bhina šoreš)

Radītāja nodoms – izveidot radījumā vēlmi baudīt, kas līdzinās tai baudai, kuru sajūt Radītājs.

Šis stāvoklis tiek dēvēts par nulles stāvokli vai šoreš (sakne), keter. Tas attiecas uz paša Radītāja vēlmi, uz Viņa mērķi.

Attēls 2.3.1. Nulles stadija, keter, bhina šoreš.

Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-8

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-7                 2.kurss-9>>

2.6. Trešā stadija – zeir anpin (tiferet) (bhina gimel)

Nākamais stāvoklis – 3. stadija (bhina gimel)65. Tas parādās, kad otrais stāvoklis (bet) sajūt tikai vienu vēlēšanos – tieksmi sasniegt līdzību ar Radītāju, taču patiesībā tas neveic nekādas kustības. (Tas vēl nav spējīgs atdot tā, kā to dara Radītājs). Tad, izņemot nolūku atdot Radītājam, tas veic arī darbību. Kādā veidā tas var Radītājam atdot? Tādā veidā, ka saņem. Kā viņam tas ir zināms? Pateicoties savam pirmajam stāvoklim.

Radītājs vēlas, lai es saņemtu – es saņemu. Tagad, kad vēlos Viņam atdot, es pats apzināti izpildīšu Viņa vēlmi – sākšu saņemt.

Attēls 2.6.1. Trešā stadija, zeir anpin (tiferet), bhina gimel.

Trešā stadija no pirmās atšķiras ar to, ka kli šeit veic tādu pašu darbību kā pirmajā stadijā, taču jau apzināti. Kli saņem, tāpēc ka pati nolēmusi, ka saņems. Protams, šī vēlme nav patstāvīga, tā joprojām pilnībā nāk no Radītāja. Vēlme saņemt, kā arī vēlme atdot nāk no Radītāja. Vēlme saņemt, lai sniegtu baudu Radītājam, arī nākusi no Radītāja. Tā vēl nav pilnībā patstāvīga, tāpēc tiek dēvēta tikai par dzīvniecisko stāvokli. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-9

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-8                 2.kurss-10>>

2.7. Ceturtā stadija – malhut (bhina dalet)

Nākamais stāvoklis – „cilvēks”. No tā, pateicoties tieksmei pēc zināšanām, var realizēt pāreju uz stāvokli „punkts sirdī”66vēlme sasniegt saplūsmi ar Radītāju. Ar kādām īpašām īpašībām tiek apveltīts cilvēks pēc tam, kad 3. stadija veic viņā to pašu, ko Radītājs?

Radītāja darbības, kas vērstas uz to, lai piepildītu radījumu, nulles stadija, pilnībā līdzinās trešajai stadijai – atdevei Radītājam: es pilnībā atdodu Radītājam tāpat kā Viņš atdod man. Pateicoties šai līdzībai, manās dabiskajās īpašībās, kuras esmu saņēmis no Radītāja, manī rodas sapratne – kas patiesībā ir Radītājs.

Attēls 2.7.1. Ceturtā stadija, malhut, bhina dalet.

Šī apzināšanās un atklāsme, – kas Viņš patiesībā ir (atšķirībā  no vienkāršas sajūtas, ka Viņš vēlas atdot, piepildīt mani), izraisa manī vēlmi sasniegt Viņu, tieksmi saņemt tieši no Viņa, no Saimnieka. Es vēlos, lai tieši Viņš mani piepildītu, lai es būtu saistīts ar Viņu. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 2.kurss-10

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Nav komentāru »

<<2.kurss-9                 2.kurss-11>>

3. nodarbība

Radījuma radīšana

 

3.1. Bezgalības pasaule (olam Ein Sof)

3.2. Garīgie sajūtu orgāni

3.3. Esamības uztveres pakāpes

3.4. Ierobežojuma pasaule (olam cimcum), malhut – radījums

3.5. Kā notiek malhut piepildījums

3.6. Tests

 

 

3.1. Bezgalības pasaule (olam Ein Sof)

Radīšanas nodoms, dēvēts „Bezgalības pasaule” (ein sof), ir Acmuto saikne ar dvēselēm, kas izpaužas kā „vēlme sniegt baudu radījumiem (dvēselēm)”.

Kāpēc šis stāvoklis tiek dēvēts par Bezgalības pasauli? Tāpēc ka Viņa Nodoms bija radīt mūs un bezgalīgi mūs piepildīt. Izņemot šo saikni, mēs neko neizzinām un tāpēc ne par ko vairāk nevaram runāt. Mēs neesam spējīgi izprast Radītāja, Acmuto būtību, mēs varam tikai izzināt Viņa attieksmi pret mums. Mēs nespējam izzināt pašu Saimnieku, mēs varam tikai Viņam pielīdzināties, Viņa attieksmei pret mums. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties