SKA mācību materiāli. 13.kurss-1

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

13.kurss-2>>

13. kurss

Nākotnes sabiedrības izveide

Kursā „Nākotnes sabiedrības izveide” mēs piedāvājam doktrīnu, kas izklāstīta Jehudas Ašlaga (1884–1954) darbos. Jehuda Ašlags ir pazīstams kā Bāls Sulams, pateicoties „Zoar” grāmatai uzrakstītā komentāra nosaukumam „Sulam”.

Rakstā „Miers pasaulē”, kura izskatīšanai veltīta kursa pirmā daļa, Bāls Sulams izskaidro dažas izplatītas kļūdas, kuras cilvēce pieļāvusi vēstures gaitā. Cilvēki mēģināja patstāvīgi izveidot labklājīgas dzīves modeli, ignorējot dabas likumus, kuri mūs metodiski ved uz mērķi un gala rezultātā ļauj sajust mūžīgo stāvokli, kas jau sākotnēji pastāv dabā. Nav nepieciešams radīt ko atšķirīgu no tā, ko daba mums jau ir sagatavojusi. Nevajag pēc sava prāta radīt mākslīgu realitāti un veidot mūsu savstarpējās attiecības, pamatojoties uz cilvēka prāta izdomājumiem. Viss, kas no mums tiek prasīts – izlabot savu realitātes uztveri, paliekot tieši tur, kur mēs esam.

Tālāk mēs runāsim par „nākotnes sabiedrību”, dēvētu arī par „pēdējo paaudzi”. Šāda sabiedrība, sekojot kabalistu padomiem, tieksies sasniegt patieso realitātes uztveri. Augstākā spēka labvēlīgajā ietekmē cilvēki mainīs attieksmi pret savu tuvāko un kliedēs miglu, kas pārklāj viņu maņu orgānus. Tad kā pasakā viņu acis kļūs redzīgas un plaši atvērsies, redzot pilnības pasauli, kas ir mūžīga, bezgalīga un apmirdzēta ar nedziestošu gaismu.

 

Saturs

Priekšvārds

 

1. nodarbība.

No Bāla Sulama raksta „Miers pasaulē”

1.1. Apvienošanās darbība

1.2. „Pasaules labotāju” nespēja

1.3. Garīgā izaugsme

1.4. Īpašību līdzības likums

1.5. Garīgās izaugsmes posmi

1.6. Debesu vara un zemes vara

1.7. Saskarsmes vide – garīgās izaugsmes līdzeklis

1.8. Šķietamā kontrole

 

2. nodarbība

Negatīvo īpašību atklāšana

2.1. Negatīvo īpašību atklāšana

2.2. Iekšējās vēlmes atmoda

2.3. Ciešanu ceļš

2.4. Piedzimšana un barošana

 

3. nodarbība

Indivīds un sabiedrība

3.1. Indivīda un sabiedrības savstarpējās attiecības

3.2. Četras kategorijas

3.3. Praktiskas grūtības īstenības noteikšanā

3.4. Krievijas piemērs

3.5. Atalgojums – Radītāja atklāsme

 

4. nodarbība

Vispārējais realitātes likums

4.1. Vispārējais realitātes likums

4.2. Iespēja realizēt īstenības kategoriju

4.3. Spēle

4.4. Vēlmes intensitāte

4.5. Vērtību mainīšana

4.6. Vienīgais valdnieks

4.7. Unikalitātes likums

 

5. nodarbība

Labošanās realizācija

5.1. Labošanās realizācija

5.2. Žēlsirdība, taisnīgums un miers

5.3. Sabiedrības izmantošana

5.4. Rūpes par atpalicējiem

5.5. Cerība uz mieru

5.6. Cilvēku savstarpējās atšķirības avots

5.7. Divi labošanās principi

5.8. Sirds saprot

5.9. Piramīda

 

6. nodarbība

Miers pasaulē

6.1. Miers konkrētā sabiedrībā un miers visā pasaulē

6.2. Naids starp tautām

6.3. Savstarpējā iekļaušanās

6.4. Slimības atklāšanas veidi

6.5. Sociālo aprindu paplašināšana

6.6. Zinātniskais kabalas izskaidrojums

 

7. nodarbība

Pretrunas starp kategorijām

7.1. Pretrunas starp kategorijām

7.2. Cilvēka piepūles novērtējums

7.3. Mākslīgā vienlīdzība

7.4. Īpašas pūles

 

8. nodarbība

Unikalitātes īpašība

8.1. Unikalitātes īpašības darbība egoismā – postīšana un iznīcināšana

8.2. Ikviens jūtas īpašs

8.3. Unikalitātes kategorijas pielietošanas veids – indivīda un sabiedrības attīstības līdzeklis

8.4. Pēdējās paaudzes dzīves apstākļi

8.5. Atdeves īpašības unikalitātes apzināšanās

8.6. Ciešanas, salīdzinot ar baudu iegūt sev

8.7. Raksta „Miers pasaulē” kopsavilkums

 

9. nodarbība

Nākotnes sabiedrības struktūra

9.1. Saudzīga attieksme pret dabu ir pienākums

9.2. Trimdas laiks

9.3. Gaismas ietekme uz vēlmi

9.4. Vai varēja būt citādi?

9.5. Ļaunuma mērīšanas veidi

9.6. Sagatavošanās garīgai piedzimšanai

9.7. Atdeve – pienākums pret sabiedrību

 

10. nodarbība

Saskarsmes vide nosaka cilvēka nākotni

10.1. Saskarsmes vide nosaka cilvēka nākotni

10.2. Vēlmes mainīšana

10.3. Saikne starp ciešanām un attīstību

10.4. Darbs sabiedrībā

10.5. Sabiedrības vērtību iegūšana

10.6. Sabiedrības cēlums

10.7. Augstākais spēks

10.8. Atalgojums par atdeves darbību

 

11. nodarbība

Līdzsvars ar Augstāko spēku

11.1. Līdzsvars ar Augstāko spēku

11.2. Reliģiska sabiedrība

11.3. Atbalsts no Radītāja

11.4. Radītāja vēstneši

11.5. Apslēptība – patstāvības nosacījums

11.6. Dzinējspēks

11.7. Radītāja varenība

11.8. Mīlestības likums

11.9. Verdzība

11.10. Gaismas vara

 

12. nodarbība

Nākotnes sabiedrības principi

12.1. Pēdējās paaudzes dibinātāju grupa

12.2. Altruistiskais komunisms

12.3. Atdeves ideja

12.4. Visa pasaule – viena ģimene

12.5. „Atdeves un mīlestības reliģija”

12.6. Austrumu filozofija un ticējumi

12.7. Nākotnes pasaule

12.8. Domstarpības starp reliģijām

 

13. nodarbība

Attieksme pret tuvāko un sevi

13.1. Visai pasaulei – vienotas reliģijas principi

13.2. Atzinība un sods

13.3. Sabiedrības virzība uz priekšu

13.4. Pēdējās paaudzes veidošana

13.5. Līdzdalība sabiedrības dzīvē

13.6. Izstāšanās no sabiedrības

13.7. Tautu piebiedrošanās

13.8. Audzināšana, kas balstīta uz piemēru

13.9. Mīlestības tiesa

13.10. Garīgajā nav piespiešanas

13.11. Svešķermeņa absorbcija

13.12. Pašatteikšanās un izvēle

13.13. Revolūcijas vadoņi

 

14. nodarbība

Kabalas izplatīšanas pamati

14.1. Reliģijas izplatīšanas trīs pamati

14.2. Atteikšanās no egoisma

14.3. Masu viedoklis

14.4. Domājošā elite

14.5. Cilvēka vajadzību nodrošinājums

14.6. Garīgā izzināšana

14.7. Labošanās posmi

14.8. Nākamā paaudze

14.9. Gaisma, nevis dūres spēks

14.10. Atdeves un saņemšanas īpašības

14.11. Pēdējās paaudzes vadība

 

Atsauces

 

Priekšvārds

Jaunais pasaules attīstības posms

Realitāte, kurā mēs dzīvojam, ir vienota, nemainīga, mūžīga, absolūta un baudas pilna. Visas tajā esošās daļas ieņem pastāvīgas vietas. Taču mēs neredzam realitātes patieso seju, bet sajūtam tikai mūsu pasauli. Tas saistīts ar mūsu piecu maņu orgānu nepilnību, kas vērsti uz to, lai piepildītu sevi ar baudu.

Ja izlemsim izmantot savu pasaules uztveri, sirdi un prātu citu labā, tad sajutīsim patieso realitāti un tajā dzīvosim. Izzudīs aklums un tumsa, izklīdīs migla, kas aptver mūsu sajūtas, šī pasaule „izkusīs”, un tās vietā mēs nonāksim „Augstākajā pasaulē”, „paradīzē”. Kā ar rokas mājienu draudošos mākoņus nomainīs skaidra saulaina diena. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-2

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-1                 13.kurss-3>>

1. nodarbība

No Bāla Sulama raksta „Miers pasaulē”

1.1. Apvienošanās darbība

1.2. „Pasaules labotāju” nespēja

1.3. Garīgā izaugsme

1.4. Īpašību līdzības likums

1.5. Garīgās izaugsmes posmi

1.6. Debesu vara un zemes vara

1.7. Saskarsmes vide – garīgās izaugsmes līdzeklis

1.8. Šķietamā kontrole

 

1.1. Apvienošanās darbība

Viss tiek vērtēts ne tā, kā izskatās kādā brīdī, bet atbilstoši savas attīstības pakāpei.

Visam, kas pastāv realitātē, gan labajam, gan ļaunajam, pat vissliktākajam un postošākajam pasaulē, ir tiesības pastāvēt. To nedrīkst izskaust un iznīcināt pilnībā, tas mums ir tikai jāizlabo un jāatgriež pie Avota. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-3

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-2                 13.kurss-4>>

2. nodarbība

Negatīvo īpašību atklāšana

2.1. Negatīvo īpašību atklāšana

2.2. Iekšējās vēlmes atmoda

2.3. Ciešanu ceļš

2.4. Piedzimšana un barošana

 

2.1. Negatīvo īpašību atklāšana

Traktātā „Sanhedrin” (88. p.) (tulk. Sinedrijs) viedie klāsta par galīgo atpestīšanos un labošanos. Viņi komentē vārdus: „Es, Tas Kungs, to esmu solījis un savā laikā to steidzīgi izpildīšu”15 – un paskaidro: „Izpelnījāties – steidzīgi izpildīšu, neizpelnījāties – savā laikā”. Viedie vēlas sacīt: ja izpelnīsies un sekos attīstības likumam, kas „izvēlmēs” viņu sliktās īpašības, līdz tās kļūs par labajām, tad spēs to pārvaldīt. Citiem vārdiem, lai piegriež vērību tam, ka jāizlabo savas sliktās īpašības un jāpārvērš labajās. Tad stāsies spēkā solījums „steidzīgi izpildīšu” – viņi pilnībā tiks atbrīvoti no laika važām. Šis fināls tagad ir atkarīgs no viņu pašu vēlmes, tas ir, tikai no darbības kvalitātes un uzmanības. Tādējādi viņi „steidzīgi izpilda” (paātrina) pēdējās stadijas tuvošanos.

Galvenā atšķirība starp dabisko virzību uz priekšu un to, kas pamatojas uz personīgajām pūlēm, ir cilvēka gatavībā atklāt savas negatīvās īpašības. Pēc savas būtības neviens no mums nav ieinteresēts godīgi palūkoties uz savām sliktajām īpašībām. Mums ir tendence tās ignorēt un pat sevi aizstāvēt, ja mūsos atklājas kāds mazumiņš negatīvā. Ja cilvēks paaugstina radījuma mērķa nozīmību, viņš saīsina laiku, kas nepieciešams, lai atklātu egoisma ļaunumu un to izlabotu. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-4

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-3                 13.kurss-5>>

3. nodarbība

Indivīds un sabiedrība

3.1. Indivīda un sabiedrības savstarpējās attiecības

3.2. Četras kategorijas

3.3. Praktiskas grūtības īstenības noteikšanā

3.4. Krievijas piemērs

3.5. Atalgojums – Radītāja atklāsme

 

3.1. Indivīda un sabiedrības savstarpējās attiecības

Labestība un ļaunums tiek vērtēti saskaņā ar indivīda rīcībām attiecībā pret sabiedrību

Pirms izskatīt jautājumu par visas cilvēces ļaunuma labošanos, nepieciešams definēt abstrakto jēdzienu vērtību: „labestība” un „ļaunums”. Citiem vārdiem, definējot jebkādu darbību vai īpašību kā labestību vai ļaunumu, jānoskaidro, attiecībā pret ko šī īpašība vai darbība ir labestība vai ļaunums.

Lai to izprastu, labi jāzina, kāda ir relatīvā vērtība salīdzinājumā starp atsevišķo un veselumu, tas ir, salīdzinājumā starp indivīdu un sabiedrību, kurā viņš dzīvo un no kuras barojas gan materiāli, gan arī garīgi. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-5

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-4                 13.kurss-6>>

4. nodarbība

Vispārējais realitātes likums

4.1. Vispārējais realitātes likums

4.2. Iespēja realizēt īstenības kategoriju

4.3. Spēle

4.4. Vēlmes intensitāte

4.5. Vērtību mainīšana

4.6. Vienīgais valdnieks

4.7. Unikalitātes likums

 

4.1. Vispārējais realitātes likums

Īstenības kategorija ir vispārējais realitātes likums. Tā ir gaisma, kas nāk no Radītāja – darbības spēks. Gaisma veido visu realitāti un valda pār visām vēlmēm atbilstoši savai struktūrai, kuras pamatā ir „minimālas saņemšanas un maksimālas atdeves” princips.

Ja vēlme ir lielākā pretstatā gaismai, tad tā izjūt vairāk ciešanu. Šīs ciešanas galu galā tai liks pieņemt gaismas īpašības. Tas tiks izdarīts pret cilvēka gribu un tāpēc cilvēkam, lai gan viņam tas šķiet neiespējams, ir jāmeklē līdzekļi, kas palīdzēs viņam ievērot īpašību līdzības likumu. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-6

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-5                 13.kurss-7>>

5. nodarbība

Labošanās realizācija

 

5.1. Labošanās realizācija

5.2. Žēlsirdība, taisnīgums un miers

5.3. Sabiedrības izmantošana

5.4. Rūpes par atpalicējiem

5.5. Cerība uz mieru

5.6. Cilvēku savstarpējās atšķirības avots

5.7. Divi labošanās principi

5.8. Sirds saprot

5.9. Piramīda

 

5.1. Labošanās realizācija

Vienīgā shēma, pēc kuras cilvēks attiecībā uz sevi var realizēt garīgās labošanās principu, ir rūpes par tuvāko, kas ļauj satuvināties ar Radītāju. Tas ir īstenojams sociumā. Nav iespējams izklāstīt realizācijas veidu, kas pieņemts kabalā, nepaskaidrojot cilvēka darbu ar šim nolūkam piemērotu sabiedrību – domubiedru kolektīvu. Vispārējais realitātes likums vēsta: „Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu”. Citiem vārdiem, nepieciešams iziet ārpus sava „Es” robežām un sasniegt atdevi, garīgā spēka īpašību. To realizēt ir iespējams tikai sabiedroto vidē.

Cilvēka labošanās var īstenoties tikai piemērotā vidē, tāpēc kabalas studēšana paredz tieši kolektīvas nodarbības. Līdz ar to šīs zinātnes apgūšana nedaudz atšķiras no pārējiem zināšanu saņemšanas veidiem, kas pieņemti citās disciplīnās. Katrs biedrs no kabalas grupas, kura sastāv no cilvēkiem, kas realizē radījuma mērķi, strādā gluži kā laboratorijā. Visi kopā viņi virza sevi un sabiedrību kopumā uz garīgo līmeni. Šāda grupa ir sava veida nākotnes cilvēces, kas vēlas sasniegt garīgo līmeni, modelis. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-7

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-6                 13.kurss-8>>

6. nodarbība

Miers pasaulē

 

6.1. Miers konkrētā sabiedrībā un miers visā pasaulē

6.2. Naids starp tautām

6.3. Savstarpējā iekļaušanās

6.4. Slimības atklāšanas veidi

6.5. Sociālo aprindu paplašināšana

6.6. Zinātniskais kabalas izskaidrojums

 

6.1. Miers konkrētā sabiedrībā un miers visā pasaulē

Nebrīnieties par to, ka es jaucu kopā miera jēdzienus vienā sabiedrībā un mieru visā pasaulē. Patiesībā mēs esam jau sasnieguši tādu līmeni, kurā visa pasaule tiek uzskatīta par vienotu sabiedrību. Citiem vārdiem, katrs cilvēks pasaulē, nodrošinot savu eksistenci uz visas cilvēces rēķina, tādējādi kļūst pakļauts nepieciešamībai apkalpot visu pasauli un rūpēties par to.

Mūsdienās arvien acīmredzamāka kļūst katra cilvēka spēja ietekmēt visu pasauli, lai kas viņš būtu. Pastāv savstarpēja atkarība „cilvēks un pasaule”, šīs atkarības pozitīvais potenciāls vēl ir apslēpts no cilvēces, taču ļaunums, kas tajā slēpjas, jau patlaban visiem ir neapšaubāms. Mēģene ar nāvējošiem vīrusiem un atombumbas sprādziens ir tikai daži no veidiem, ar kuru palīdzību indivīds var negatīvi iedarboties uz sabiedrību. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-8

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-7                 13.kurss-9>>

7. nodarbība

Pretrunas starp kategorijām

 

7.1. Pretrunas starp kategorijām

7.2. Cilvēka piepūles novērtējums

7.3. Mākslīgā vienlīdzība

7.4. Īpašas pūles

 

7.1. Pretrunas starp kategorijām

Patiesībā šīs četras kategorijas ir pretrunā viena otrai.

Neskatoties uz iepriekš minētām praktiskām grūtībām, kas traucē ceļā, šai bezpalīdzībai vēl pievienojas neskaidrības un liels naids, kas izraisīts ar psiholoģiskām tieksmēm. Citiem vārdiem, šīs kategorijas savienojas katrā no mums pēc sava ieskata un dažādi, jo žēlsirdība un īstenība, taisnīgums un miers, daloties cilvēciskajā būtībā attīstības vai audzināšanas rezultātā, ir pretrunā viens ar otru.

Piemēram, ja aplūkosim žēlsirdības kategoriju abstraktā veidā, atklāsim, ka tās varas spēks ir pretrunā ar visām citām kategorijām. Citādi sakot, atbilstoši žēlsirdības likumiem citām kategorijām vispār nav vietas mūsu pasaulē. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-9

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-8                 13.kurss-10>>

8. nodarbība

Unikalitātes īpašība

 

8.1. Unikalitātes īpašības darbība egoismā – postīšana un iznīcināšana

8.2. Ikviens jūtas īpašs

8.3. Unikalitātes kategorijas pielietošanas veids – indivīda un sabiedrības attīstības līdzeklis

8.4. Pēdējās paaudzes dzīves apstākļi

8.5. Atdeves īpašības unikalitātes apzināšanās

8.6. Ciešanas, salīdzinot ar baudu iegūt sev

8.7. Raksta „Miers pasaulē” kopsavilkums

 

8.1. Unikalitātes īpašības darbība egoismā – postīšana un iznīcināšana

No iepriekš sacītā mēs redzam, kādā veidā mums piemītošās īpašības saduras un cīnās viena ar otru – ne vien grupējumu vidū, bet arī katrā atsevišķā cilvēkā. Četras kategorijas valda pār cilvēku vienlaikus vai pārmaiņus, un cīnās viņā – līdz pat tam, ka veselais saprāts nespēj tās salikt pa vietām un novest pie saskaņas.

Patiesībā milzīgā sajukuma sakne, kas mūsos valda, ir tikai iepriekš minētā „unikalitātes” īpašība, kas lielākā vai mazākā mērā piemīt ikvienam no mums. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-10

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-9                 13.kurss-11>>

9. nodarbība

Nākotnes sabiedrības struktūra

Materiāli no Bāla Sulama brošūras „Miers”, 1933. Gads

 

9.1. Saudzīga attieksme pret dabu ir pienākums

9.2. Trimdas laiks

9.3. Gaismas ietekme uz vēlmi

9.4. Vai varēja būt citādi?

9.5. Ļaunuma mērīšanas veidi

9.6. Sagatavošanās garīgai piedzimšanai

9.7. Atdeve – pienākums pret sabiedrību

 

9.1. Saudzīga attieksme pret dabu ir pienākums

Būs labāk, ja nonāksim pie viena kopsaucēja un akceptēsim kabalistu vārdus par to, ka vārda „daba” (הטבע) gematriskā nozīme ir līdzvērtīga vārdam „Radītājs” (אל-הים) un sastāda skaitli 86. Tādā gadījumā Radītāja likumus es varēšu dēvēt par „dabas baušļiem” vai otrādi, jo tas ir viens un tas pats. Nav vajadzības papildināt teikto ar mazsvarīgiem vārdiem.

Tālāk mums ir ļoti svarīgi izskatīt dabas baušļus un uzzināt, ko daba no mums prasa, lai neizjustu tās sodus, kuri, kā zināms, ir nežēlīgi. Mēs jau sacījām, ka daba uzliek par pienākumu cilvēku dzimumam dzīvot sabiedrisku dzīvi un tas ir saprotams. Tomēr uz baušļiem, kurus daba liek pildīt, mums jāraugās no sabiedriskās dzīves viedokļa. Kopumā sabiedrībā mums jāpilda tikai divi baušļi, kurus var definēt kā „saņemšana” un „atdeve”. Citiem vārdiem, katram sabiedrības loceklim viss nepieciešamais būtībā ir jāsaņem no sabiedrības, tāpat arī viņa pienākums ir strādāt, veicot atdevi sabiedrības labā. Ja viņš pārkāps vismaz vienu no šiem diviem baušļiem, tad bez žēlastības tiks sodīts, kā jau tika minēts. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties