SKA mācību materiāli. 1.kurss-1

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

1.kurss-2>>

1.KURSS

Kabalas zinātnes būtība

Pirmais un galvenais pamatkurss, kurš atklāj kabalas zinātnes pamatlikumus un jēdzienus. Šeit tiek skaidri definēta kabalas zinātne un atklāts tās mērķis, tiek apskatīti dabas likumu izzināšanas ceļi un to ietekme uz cilvēku. Liela uzmanība tiek pievērsta kabalas terminiem un jēdzieniem – īpašai valodai, kas izveidota mums nesajūtamās augstākās pasaules aprakstīšanai. Šajā valodā tika uzrakstītas kabalas grāmatas, un vairāku tūkstošu gadu garumā no skolotāja skolniekam tika nodotas kabalas zināšanas. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-2

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss 2 komentāri »

<<1.kurss-1                 1.kurss-3>>

1. nodarbība

Kabalas zinātnes priekšmets

1.1. Ievads

1.2. Kabalas zinātnes priekšmets

1.3. Vispārējais un speciālais likums

1.4. Tests

1.1. Ievads

Radītājs radīja vēlmi. Viņš, kas pastāv Pats par Sevi un dēvēts „Acmuto”, ir neizzināms. Viņu nespēj izzināt neviena zinātne. Radītājs radīja vēlmi un attiecībā pret to veic noteiktas darbības. Tieši Radītāja darbības attiecībā pret radījumu ir tās, ko mēs studējam. Radītāja darbības ir kabalas zinātnes priekšmets, un tā pēta visu, kas atrodas ārpus Radītāja, jo Pats Radītājs ir neizzināms.

Viņa doma veido radījumu – vēlmi un pēc tam darbojas šajā radījumā, pārveidojot to un piešķirot tam visas iespējamās formas: no sākotnējā stāvokļa – punkta Radītāja gaismā – līdz šīs vēlmes attīstībai visegoistiskākajā veidā un pēc tam tās labošanai līdz visaugstākajam altruistiskajam līmenim – pilnīgai līdzībai ar Radītāju.

Attēls 1.1.1.

Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-3

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-2                 1.kurss-4>>

2. nodarbība
Augstākā mērķa sasniegšanas ceļi

2.1. Pirmcēloņa izpausmes daudzveidīgais raksturs

2.2. Divi ceļi: no augšienes lejup un no lejas augšup

2.3. Jautājumi un atbildes

2.4. Tests Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-4

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-3                 1.kurss-5>>

2.2. Divi ceļi: no augšienes lejup un no lejas augšup

Kabalas zinātne attēlo divus paralēlus Augstākā vadošā spēka izzināšanas ceļus. Priekšstatu par Augstāko vadošo spēku, par Radītāju, var iedalīt divos iedarbības veidos vai divos tā izzināšanas veidos. Citiem vārdiem, mēs izzinām Radītāju attiecībā pret sevi divās izpausmēs: Viņa iedarbību ceļā no augšienes lejup un Viņa iedarbību ceļā no lejas augšup.

Šie divi ceļi ir līdzvērtīgi, vienīgā atšķirība ir tā, ka pirmais ceļš ved no augšienes lejup, no Radītāja uz mūsu pasauli, turpretī otrs ceļš sākas mūsu pasaulē un paceļas no lejas augšup, mērojot pakāpienus, kuri tika izveidoti pirmajā ceļā.

Abu ceļu pakāpieni sakrīt, atšķirība tikai tajā, kā tu uz tiem nokļūsti: no augšienes lejup vai no lejas augšup. Atrodoties uz noteikta pakāpiena, atšķirība nepastāv, taču, aplūkojot to no lejas vai no augšienes, atšķirība ir saskatāma.

Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-5

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-4                 1.kurss-6>>

2.3. Jautājumi un atbildes

Jautājums: Vai izzināšana notiek ar sajūtām vai ar prātu?

Nevar atdalīt vienu no otra, lūk, tāpēc mēs sakām „or AB – SAG” – hohmas un binas gaisma kopā. Mēs paši esam vēlme baudīt, vēlme, kas jūt baudu vai arī tās trūkumu, ciešanas. Lai sasniegtu baudu ciešanu stāvoklī, vēlme rada sev līdzās prātu, kurš, apstrādājot informāciju, kļūst par palīgorgānu, kas paredzēts vēlamā sasniegšanai.

Ja ik brīdi mana griba sakrīt ar iespējām, tad prāts man nav vajadzīgs. Kam man tas? Ja vēlies, lai cilvēks attīstītos, radi viņam pretestību, grūtības, liec risināt uzdevumus, nedod viņam piepildījumu – viņš to meklēs un tādā veidā attīstīs sevī prātu. Tādējādi, jo augstākas vēlmes kādā Universa objektā, jo attīstītākam jābūt tā prātam, pretējā gadījumā vēlmi nav iespējams realizēt. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-6

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-5                 1.kurss-7>>

3. nodarbība

Kabala apraksta tikai reālo īstenību

3.1. Abstraktie nosaukumi

3.2. Kabalas zinātnes realitāte

3.3. Jautājumi un atbildes

3.4. Tests

Augstākajam principam kabala piešķir neizsakāmu vārdu; tā veido no tā otrās pakāpes emanācijas formā četrus principus, katrs no kuriem no jauna sazarojas divpadsmit atzaros un tie savukārt – 72 un tā tālāk… līdz bezgalīgiem turpmākiem sazarojumiem, tāpat kā eksistē bezgalīgais veidu un apakšveidu skaits… Rezultātā sanāk, ka visu Dievišķo ir iespējams novest pie viena Pirmavota, tāpat kā arī visu gaismu, kas staro pastāvīgi un pati par sevi, un ainu refrakciju sfērisko spoguļu daudzumā un tikpat liela daudzuma atsevišķos priekšmetos, var novest pie viena ideāla formāla principa – visu šo attēlu Avota”.

Džordano Bruno „Debesu reformācija”

Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-7

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-6                 1.kurss-8>>

3.2. Kabalas zinātnes realitāte

Materiālajā realitātē, kas atainojas mūsu sajūtās, pastāv reālas parādības, kuru būtību mēs nespējam pat iztēloties. Tādas parādības kā, piemēram, elektrība un magnētisms. Pastāv daudz spēku, kuru klātbūtni mēs nojaušam, tos daļēji uztveram un varam viens uz otru savstarpēji iedarboties, tos vadīt un pielāgot savām vajadzībām. Taču mums apkārt ir arī spēki, kurus mēs vēl nesajūtam. Nav zināms, kad tos sajutīsim, mums pat šķiet, ka nekad.

Šie spēki it kā ir reāli, jo mēs tos izmantojam. Piemēram, elektrība: vai kāds to var redzēt? Mēs sajūtam attiecībā pret sevi tikai tās izpausmes rezultātu. Pašu elektrību es nesajūtu, nevaru aptaustīt, saost vai pagaršot. Es to varu atklāt tikai ar iekārtu palīdzību vai sajust elektriskās strāvas triecienu, es sajūtu magnētiskā spēka vai radiācijas izpausmi un tā tālāk. Spēki, kas ir varenāki, mazāk manāmi un arvien vairāk tie izslīd no mūsu uztveres. Taču mēs tos uztveram atbilstoši to iedarbībai, kas reizēm mēdz būt negatīva. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-8

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-7                 1.kurss-9>>

3.3. Jautājumi un atbildes

Jautājums: Kāpēc mums pietiek ar visu iepriekšminēto īpašību apgūšanu, kas veido pilnīgas zināšanas, izņemot būtību? Vai pati būtība mums nav nepieciešama?

Jautājums par būtību patiesībā atrodas mūsos. Taču, lai rastos vajadzība uz to atbildēt, lai mēs sajustu, ka mums pietrūkst pati būtība, vispirms jāizzina visas pēdējā pakāpiena sastāvdaļas.

Būtība ir pats Radītājs. Rakstīts: „atbilstoši Tavām darbībām, kas vērstas uz mani, es Tevi iepazīšu, izpratīšu Tavu domu” (Šir ha – Ihud). Sakot „Tevi”, es ar to domāju, ka izzinu Viņu, pašu būtību. Ja es veicu ar sevi visas darbības, kuras attiecībā pret mani veic Radītājs, ja es daru visu to pašu, ko dara Viņš, tad, izpētot šīs darbības, es sāku izprast Viņa domas, Viņa nodomu attiecībā pret mani. Jebkurā gadījumā šī doma, šīs zināšanas, šis nodoms pastāv attiecībā pret mani. Tas ir nepieciešams, lai mani radītu un veiktu ar mani visas metamorfozes, kuras es izeju. To, kas neattiecas uz Radītāja nodomu attiecībā pret mani, to, kas atrodas augstāk par to, es nespēju izzināt. Vismaz tā apgalvo kabalisti. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-9

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-8                 1.kurss-10>>

4. nodarbība

Saknes un zara likums

4.1. Augstākās izzināšanas izteiksmes grūtības

4.2. Saknes un zara likums pasaulēs

4.3. Tests

Kabalistiskā Bībeles uztvere ir hermenētika, kas atbilst pārliecinošai tās satura patstāvības, brīnišķīgās oriģinalitātes, daudzveidības, visaptveramības, neizmērojamības formai”.

I.V. Gēte „Vēstures materiāli”

4.1. Augstākās izzināšanas izteiksmes grūtības

Ar mūsu pasaules skaņām vai burtiem mēs nespējam izteikt to, ko esam uzzinājuši par Augstāko pasauli, jo mūsu vārdu krājums ir pielāgots tikai informācijas nodošanai par mūsu pasauli.

Reiz mēs atnācām šajā pasaulē kā primitīvi cilvēki un sākām to izzināt. Pasaules izzināšanas procesā mums radās nepieciešamība to iegaumēt, viens otram nodot par to informāciju, stāstīt cits citam to, kas ar mums notiek. Citādi runājot, saziņas valoda ir radusies, pateicoties cilvēka dzīves videi un vajadzībām.
Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 1.kurss-10

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Nav komentāru »

<<1.kurss-9                 1.kurss-11>>

4.2. Saknes un zara likums pasaulēs

Pastāv četras pasaules: Acilut, Brija, Jecira un Asija, kuras veido pasauļu sistēmu. Sākot ar augstāko no tām – Acilut pasauli un beidzot ar mūsu materiālo pasauli – Asija pasaules zemāko pakāpi, tām visās detaļās piemīt identiska uzbūve.

Garīgā pasaule sastāv no četrām pasaulēm. Mēs šeit nerunājam par Ādama Kadmona un Bezgalības pasauli, jo tās ir ietvertas šajās četrās pasaulēs kā to saknes, iekšējā daļa. Visas pasaules līdzinās viena otrai un izkārtotas it kā paralēli, viena zem otras. Realitāte un visas tās izpausmes, kas pastāv pirmajā pasaulē (pieņemsim, Acilut pasaulē), bez izmaiņām pastāv arī otrajā pasaulē, kura zem tās atrodas. Tā notiek visās sekojošās pasaulēs līdz pat šai, mums sajūtamai pasaulei. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties