ZOAR grāmata. Nodaļa „Berešit” (Bereshith), 1. – 2.p. (2. turpinājums)

Grāmata Zoar, Nodaļa „Berešit” (Bereshith) Nav komentāru »

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā

 Nodaļa „Berešit” (Bereshith), 1. – 2.p.

RADĪJA ZĪMOGU AUGSTĀKAJĀ GAISMĀ

(2. turpinājums)

Mēs studējam, ka „sākumā Viņš nodomāja radīt pasauli tiesas īpašībā” [4] – ar to tiek domāta AK pasaules Malhut, no kuras zivuga (savienošanās) radās AK pasaules parcufi, un Malhut ir tiesas īpašība. „Viņš redzēja, ka pasaule nevar eksistēt, želsirdības īpašību radīja kā pirmo un savienoja to ar tiesas īpašību” [4]. Viņš redzēja, ka nenotiek pasauļu īstenošanās, pacēla tiesas īpašību, AK pasaules Malhut, uz AK Binu, žēlsirdības īpašību. Malhut, kura īsteno zivug (savienošanos) un kura atradās roš sefirot beigās (sof), Viņš pacēla uz Binas de roš vietu, un tur tā veica zivug de akaa (trieciena savienošanos) ar augstāko gaismu. Lasīt tālāk »

ZOAR grāmata. Nodaļa „Berešit” (Bereshith), 1. – 2.p. (1.turpinājums)

Grāmata Zoar, Nodaļa „Berešit” (Bereshith) Nav komentāru »

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā

 Nodaļa „Berešit” (Bereshith), 1. – 2.p.

RADĪJA ZĪMOGU AUGSTĀKAJĀ GAISMĀ

(1. turpinājums)

Kad gaisma noteica pakāpes lielumu, tā radīja krāsas, lai mirdzētu šajā telpā un zīmogā, jo pēc ierobežošanās un zīmoga radīšanas tā turpināja gaismas līnijas izplatīšanu no Bezgalības gaismas šajā tukšās telpas vietā tādā veidā, ka šīs izplatīšanās augstākais sākums (roš) nāca tieši no Bezgalības, ar to saskaroties, un šīs izplatīšanās nobeigums bija stiprās dzirksteles vietā, kura atradās centrālā punktā, šī apļa centrā, jo šī stiprā dzirkstele neļauj augstākai gaismai iziet caur viņu. Tāpēc gaisma tur beidzas. Un šīs gaismas līnijas izplatīšanās satur sevī četras krāsas – sefirot Hohma, Bina, Tiferet un Malhut, kuras mirdz ierobežotajā vietā. Kā sacīts: „Kad tā noteica pakāpes lielumu, tā radīja krāsas, lai mirdzētu šajā telpā un zīmogā” – jo gaismas līnijas izplatīšanās laikā radās krāsas, lai mirdzētu šajā vietā. Taču pirms tam ierobežotajā vietā nebija nekādas krāsas. Lasīt tālāk »

ZOAR grāmata. Nodaļa „Berešit” (Bereshith), 1. – 2.p.

Grāmata Zoar, Nodaļa „Berešit” (Bereshith) Nav komentāru »

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā.

Nodaļa „Berešit” (Bereshith), 1. – 2.p.

RADĪJA ZĪMOGU AUGSTĀKAJĀ GAISMĀ

1) Kad Valdnieks vēlējās radīt un izveidot pasaules, stipra dzirkstele radīja zīmogu augstākajā gaismā. „Radīja zīmogu” nozīmē gaismas aiziešanu un ierobežošanos, atstājot vietu, brīvu un tukšu, bez gaismas, un tas tiek definēts kā „zīmogs”. Tāpēc, ka pirms šīs radīšanas augstākā gaisma aizpildīja visu realitāti un kad Viņam radās vēlme radīt pasaules, Viņš radīja augstākajā gaismā zīmogu, tas ir, ierobežoja gaismu un izraidīja to no vietas, kas apkārt Malhut, un pateicoties šim zīmogam, radās vieta visām pasaulēm. „Dzirkstele” ir uguns dzirkstele. „Stiprums” ir bargas tiesas spēks, kas darbojas iekš kli, šīs tiesas dēļ gaisma sevi ierobežoja un aizgāja no vietas, kas apkārt Malhutai. Lasīt tālāk »

ZOAR grāmata. Nodaļa „Noass” (Noach), 26. – 30.p.

Grāmata Zoar, Nodaļa „Noass” (Noach) Nav komentāru »

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā.

Nodaļa „Noass” (Noach), 26. – 30.p.

Dzer ūdeni no tavas ūdenskrātuves (turpinājums)

26) Tas viss – Ēdenes dārza veidojumi, tas ir, Zeir Anpina Nukvas, kas ietērpjas augstākajā Imā un tad tiek dēvēta par Ēdenes dārzu. Viņas veidojumi ir dvēseles, kuras nāk no taisnā, Zeir Anpin Jesoda, tikai tad, kad viņš ienāk šķirstā, Nukvā, pilnīgā vienotībā. Un visi veidojumi, kurus tā saņem no taisnā, slēpti viņā noteiktu laiku, bet pēc tam piedzimst un nāk no viņas. Tāpat Noass, taisns cilvēks, neradīja veidojumus, lai vairotos pasaulē, iekams ienāca šķirstā. Visi sapulcējās un paglābās tajā noteiktu laiku, bet pēc tam no tā iznāca ārā, lai vairotos pasaulē un apdzīvotu zemi. Un ja nebūtu iznākuši no šķirsta, tad nedzīvotu pasaulē. Lasīt tālāk »

ZOAR grāmata. Nodaļa „Noass” (Noach), 21. – 25.p.

Grāmata Zoar, Nodaļa „Noass” (Noach) Nav komentāru »

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā.

Nodaļa „Noass” (Noach), 21. – 25.p.

Rabijs Jehūda (turpinājums)

21) Kad Radītājs rotājas ar Saviem kroņiem, viņš rotājas no augšas un no apakšas. No augšas – no vietas, kas ir visdziļākā no visām, no parcufa Aba ve – Ima, bet no apakšas – no taisno dvēselēm. Tad pievienojas dzīvība no augšas un no apakšas, aptverot Tempļa vietu no visām pusēm. Piepildās ūdenskrātuve un aizpildās jūra, un tad dod dzīvību visiem. Lasīt tālāk »

ZOAR grāmata. Nodaļa „Noass” (Noach), 16. – 20.p.

Grāmata Zoar, Nodaļa „Noass” (Noach) Nav komentāru »

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā.

Nodaļa „Noass” (Noach), 16. – 20.p.

Noass un šķirsts (turpinājums)

16) Sacīts: „… sakot: „Šis…” [25]. „Sakot” norāda uz Nukvu, Malhut. „Šis” nozīmē taisnais, Noass. Šeit rakstīts: „šis” un tāpat rakstīts: „Tas ir mūsu Visuvarenais, mēs paļāvāmies uz Viņu” [26]. „Tas” šajā gadījumā nozīmē: „Radītājs, kas dēvēts par taisno”. Un tas netieši norāda uz Noasu, ka viņš tiek dēvēts par taisno kā Radītājs. „Un Viņš nosauca to par Noasu, sakot: „Šis mūs mierinās…” [25], tas nozīmē, ka augstākā Nukva, Malhut, nosauca viņu par Noasu, „sakot” – tas ir, Nukva sacīja „šis” – tas ir, Noass, „mūs mierinās”. Lasīt tālāk »

ZOAR grāmata. Nodaļa „Noass” (Noach), 11. – 15.p.

Grāmata Zoar, Nodaļa „Noass” (Noach) Nav komentāru »

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā.

Nodaļa „Noass” (Noach), 11. – 15.p.

Noass un šķirsts (turpinājums)

11) Noass kopš pasaules radīšanas dienas izpelnījās būt kā viens veselums savienojumā ar šķirstu un tajā ienākt. Un iekams viņi savienojās vienā veselumā, pasaule vēl nebija tam pienācīgi gatava. Tad tika sacīts: „Un no viņiem izklīda visi zemes iedzīvotāji” [13]. „Izklīda” – kā sacīts: „Un no turienes dalās” [4], līdzīgi augstākajam šķirstam, kas nozīmē „Ēdenes dārzu”, par cik no šejienes un tālāk pastāv dalījums, un paaudzes izklīst uz visām pusēm. Tas ir, pēc tam, kad izlabojušās šķirstā, tās nāk ārā, tās var atrasties dalītā pasaulē un netiks noslaucītas (no zemes virsas) kā plūdu paaudze. Lasīt tālāk »

ZOAR grāmata. Nodaļa „Noass” (Noach), 6. – 10.p.

Grāmata Zoar, Nodaļa „Noass” (Noach) Nav komentāru »

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā.

Nodaļa „Noass” (Noach), 5. – 10.p.

Noass un šķirsts (turpinājums)

6) Šķirsts ir derības šķirsts, tas ir, Malhut pēc tam, kad pieņēma sevī Jesodu, dēvētu par derību. Noass un šķirsts apakšā līdzinājās augstākajam Jesodam un augstākai Malhut, jo ar Noasu tika noslēgta savienība, kā sacīts: „Un nodibināšu Manu savienību ar tevi” [9]. Un līdz brīdim, iekams viņā iemiesosies savienība, viņš neienāks šķirstā, kā rakstīts: „Un nodibināšu Manu savienību ar tevi un tu ienāksi šķirstā”. Tāpēc, ka tad šķirsts kļūst par „derības šķirstu” – pēc tam, kad pieņēmis sevī Noasu taisno, tas ir, savienību, viņš kļūst par derības šķirstu. Lasīt tālāk »

ZOAR grāmata. Nodaļa „Noass” (Noach), 1. – 5.p.

Grāmata Zoar, Nodaļa „Noass” (Noach) Nav komentāru »

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā.

Nodaļa „Noass” (Noach), 1. – 5.p.

Noass un šķirsts

1) Lai top laimīgs Israēls, mācīdamies Toru un zinādami Toras ceļus, pateicoties Torai, viņi izpelnīsies nākamo pasauli.

2) Visam Israēlam ir sava daļa nākamajā pasaulē, jo viņi nepārkāpj savienību, pateicoties kurai pastāv pasaule, kā sacīts: „Ja ne Mana savienība, dienas un naktis, Es nebūtu dibinājis debesu un zemes likumus” [1]. Ja svētumā ievēro apgraizīšanas likumu, lai to neapgānītu ar veltīgu sēklas izliešanu un nekaunīgu atsegšanos. Israēlam, kuri ievēro savienību, jo apņēmās to ievērot, ir daļa nākotnes pasaulē. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties