51. Ja tevi aizvainojis rupjais

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 51. raksts

Dzirdēts Pesaha svētku izskaņā (1943. g. 23. aprīlī)

Sacīts: „Ja tevi aizvainojis šis rupjais (egoisms, tavs ļaunums), aizved viņu uz Beit-midrašu”. (Beit-midraša – tā sauc vietu, kur studē Toru, kabalu. Beit – māja, telpa, kli, tilpne. Midraša – no darbības vārda “lidroš”, prasīt – pieprasīt Radītāja atklāsmi.)

Bet, ja ne, atgādini viņam par nāves dienu – atgādini, ka garīgajam darbam jābūt tur, kur viņš neatrodas, jo viss garīgais darbs notiek ārpus cilvēka ķermeņa, viņa ādas, ārpusē. To sauc par darbu ārpus ķermeņa, jo viņa domas nav par sevi.

50. Divi stāvokļi

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” 1 Komentārs »

Grāmata „Šamati”, 50. raksts

Dzirdēts 20. Sīvānā

Šai pasaulei ir tikai divi iespējamie stāvokļi:

  1. stāvoklis, kad pasaule tiek dēvēta – „ciešanas”.
  2. stāvoklis, kad pasaule tiek dēvēta – „Šekina”.

Lasīt tālāk »

49. Galvenais – prāts un sirds

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 49. raksts

Dzirdēts Vaera nedēļas piektajā dienā (1952. g. 6. novembrī)

Prāts ir tas, ar ko jāstrādā, gluži kā darbā ar ticību. Tas nozīmē, ja cilvēks slinko darbā ar ticību, viņš iekrīt stāvoklī, kad vēlas tikai zināšanas, taču tas ir nešķīstais spēks (klipa) pret svēto Šekinu. Tādēļ darbs nozīmē kļūt stiprākam prāta pastāvīgā atjaunošanā.

Tāpat darbā ar sirdi: ja cilvēks jūt, ka slinko, tad viņam jākļūst stiprākam darbā ar sirdi un jāveic inversas, pretējas darbības, tas ir, jāierobežo savs ķermenis, pretstatā viņa vēlmei baudīt. Lasīt tālāk »

48. Galvenais pamats

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 48. raksts

Dzirdēts Vaera Sestdienas nogalē (1952.g. 8.novembrī)

Galvenais garīgajā ceļā – piesardzība saprāta darbā, jo saprāta darba pamatā ir jautājums, un ja rodas tas bēdīgi pazīstamais jautājums, tad cilvēkam jābūt tam gatavam un aizsargātam, lai noturētos un prastu nekavējoties atbildēt, kā nākas. Lasīt tālāk »

47. Tur, kur tu atrodi Viņa varenumu

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 47. raksts

„Tur, kur tu atrodi Viņa varenumu, tur atradīsi Viņa pazemību” (Megila).

Ja cilvēks pastāvīgi atrodas patiesā saplūsmē ar Radītāju, tad redz, ka Radītājs Sevi ved lejā sava radījuma līmenī, tas ir, atrodas ar viņu visās maziskās lietās. Un cilvēks nezina, ko tad viņam darīt?

Tādēļ sacīts: „Radītājs, sēžot tik augstu, noliecas, lai redzētu, – debesīs un uz zemes”, tas ir, cilvēks apjauš Radītāja varenumu, bet pēc tam redz debess „kritumu” līdz zemes līmenim. Lasīt tālāk »

46. Izraēlas vara pār klipot

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 46. raksts

Ko nozīmē Izraēlas vara (vēlme pēc Radītāja) pār klipot (nešķīstajām vēlmēm) un, gluži pretēji, klipot vara pār Izraēlu? Vispirms jānoskaidro, ko nozīmē Israel un „pasaules tautas”.

Vairākās vietās ir paskaidrots, ka Israel ir iekšējās, kelim „virspuses” daļas nosaukums, ar kurām ir iespējams strādāt, lai varētu atdot Radītāja labā. Lasīt tālāk »

45. Divi stāvokļi Torā un darbā

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 45. raksts

Dzirdēts Elula 1. dienā (1948. g. 5. septembrī)

Ir divi stāvokļi Torā un divi stāvokļi darbā: bailes un mīlestība.

Tora ir pilnības stāvoklis, kad nerunā par cilvēka darbu, par stāvokli, kurā viņš konkrēti atrodas, bet runā tieši par Toru.

Lasīt tālāk »

44. Prāts un sirds

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 44. raksts

Dzirdēts 10. Tevetā (1928. g. 3. janvārī)

Nepieciešams pārbaudīt savu ticību un lūkoties, vai tevī ir bijības trīsas un mīlestība, kā sacīts: „Ja Es – Tēvs, kur ir cienība pret mani? Ja Es – valdnieks, kur ir bailes manā priekšā?”. Tas tiek dēvēts par „moha”, darbs prātā.

Turklāt arī jāseko, lai nebūtu jebkādu vēlmju gūt baudu sevis labad, un lai pat nerastos tāda doma, lai nerastos vēlme baudīt egoistiski, bet lai visas vēlmes tiktu vērstas tikai uz vienu – ar savām domām un rīcībām sagādāt prieku Radītājam. To dēvē – „liba”, darbs sirdī, par to sacīts: „Radītājs savā žēlsirdībā prasa visu cilvēka sirdi”.

 

43. Patiesība un ticība

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 43. raksts

Par patiesību dēvē to, ko cilvēks sajūt un redz ar savām acīm. Un to dēvē par „atalgojumu un sodu”, kad nav iespējams saņemt neko bez iepriekš pieliktajām pūlēm.

Gluži kā cilvēks, kurš sēž pie mājas un nevēlas pielikt pūles, lai nopelnītu, kurš saka, ka Radītājs Labs un vēl labu saviem radījumiem, visiem dod nepieciešamo, un, protams, arī viņam sūtīs visu, kas vajadzīgs, un pašam ne par ko nav jārūpējas. Protams, šis cilvēks nomirs no bada, ja tā uzvedīsies. Un veselais saprāts mūs par to pārliecina, un mēs ar savām acīm redzam, ka patiesībā tā arī notiek, un tāds cilvēks nomirst no bada. Lasīt tālāk »

42. Eluls (Es pie Mīļā sava, bet Mīļais pie manis)

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 42. raksts

Dzirdēts Elula mēneša 15. dienā (1942. g. 28. augustā)

Lai saprastu, uz ko garīgajā darbā norāda saīsinājums ELULS (Es pie Mīļā sava, bet Mīļais pie manis), nepieciešams noskaidrot vēl dažus jēdzienus:

  1. „Valdīšanas”, „atmiņu”, „šofara pūšanas” nozīme, tāpat sacītā jēga: „Pakļauj savu vēlmi Viņa vēlmei, lai Viņš pakļautu Savu vēlmi tavai vēlmei”.
  2. Kāpēc viedie sacīja, ka „Grēciniekiem nekavējoties piespriež nāves sodu, bet taisnajem – tūliņ dzīvību”.
  3. Kāpēc rakstīts: „Geršona dēli: Livni un Šimi” (Šemot 6:17).
  4. Kāpēc rakstīts Zohar Grāmatā, ka „Jud ir melnais punkts, kurā nav nekā balta”.
  5. Rakstītā nozīme: „Augstākā Malhut kļūst zemākajam Keter”.
  6. Kāpēc darba prieks liecina par to, ka darbs ir pilnīgs.

Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties