Biedru mīlestība

Lasītava, Rabaša raksti Komentēt

1984. gads, Nr. 3

Torā (Bereišit, 37) sacīts: „Un viņu (Josifu) atrada cilvēks, kad viņš klaiņoja pa tīrumu, un tas cilvēks viņam jautāja, sakot: „Ko tu meklē?” Viņš atbildēja: „Meklēju savus brāļus, saki man, kur viņi gana?” Ko nozīmē: „cilvēks klaiņo pa tīrumu”? Ar tīrumu tiek domāta vieta, uz kuras jāizaug zemes veltēm, kuras baro visu pasauli. Kā zināms, lauku darbi ir: „aršana”, „sēšana” un „pļauja”. Mūsu viedie ir sacījuši: „Tas, kas sēts ar asarām, ar prieku tiks nopļauts”. Un to dēvē par tīrumu, kuru svētījis Radītājs.

Bāls Turims izskaidro šo vietu Torā, sakot, ka šeit ir runa par cilvēku, kurš nomaldījies no garīgās attīstības ceļa, kurš nezina patieso ceļu, kurš jau kritis izmisumā un domā, ka viņš nekad nesasniegs savu mērķi. „Un tas cilvēks viņam jautāja, sakot: „Ko tu meklē (levakeš)?”” Vārdam „levakeš” ebreju valodā ir divas nozīmes: meklēt un lūgt. Tātad „cilvēka” jautājumu var izprast arī šādi: „Ko palūgsi?” – tā vietā, lai teiktu: „Ko tu meklē?”, – tas ir, „Ar ko varu tev palīdzēt?” Un Josifs viņam atbild: „Brāļus es lūdzu (meklēju)”, tas ir, es vēlos būt grupā, kur mājo mīlestība pret biedriem, un tad es spēšu pacelties, mērojot ceļu, kurš ved pie Radītāja.

Šo ceļu dēvē: „ceļš vai atdeves ceļš”. Un mūsu būtība ir pilnīgā pretrunā, naidā ar šo ceļu. Un lai mērotu šo ceļu, ir tikai viens veids: būt grupā, kur pastāv mīlestība pret biedriem un kur ikviens var palīdzēt savam biedram virzīties uz priekšu, mērojot tieši šo ceļu.

„Un sacīja cilvēks: „Vai viņi aizgāja no šejienes?”. RAŠ”I skaidro: viņi pārtrauca brālīgās saites, tas ir, viņi nevēlas apvienoties ar tevi. Un tas galu galā noveda pie tā, ka Izraēlas tauta nonāca Ēģiptes trimdā. Un lai izietu no Ēģiptes, mums jāapvienojas grupā, kur pastāv mīlestība pret biedriem un pateicoties tam, mēs izpelnīsimies to, ka varam iziet no Ēģiptes un saņemt Toru.

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties