51. Ja tevi aizvainojis rupjais

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Komentēt

Grāmata „Šamati”, 51. raksts

Dzirdēts Pesaha svētku izskaņā (1943. g. 23. aprīlī)

Sacīts: „Ja tevi aizvainojis šis rupjais (egoisms, tavs ļaunums), aizved viņu uz Beit-midrašu”. (Beit-midraša – tā sauc vietu, kur studē Toru, kabalu. Beit – māja, telpa, kli, tilpne. Midraša – no darbības vārda “lidroš”, prasīt – pieprasīt Radītāja atklāsmi.)

Bet, ja ne, atgādini viņam par nāves dienu – atgādini, ka garīgajam darbam jābūt tur, kur viņš neatrodas, jo viss garīgais darbs notiek ārpus cilvēka ķermeņa, viņa ādas, ārpusē. To sauc par darbu ārpus ķermeņa, jo viņa domas nav par sevi.

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties