45. Divi stāvokļi Torā un darbā

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Komentēt

Grāmata „Šamati”, 45. raksts

Dzirdēts Elula 1. dienā (1948. g. 5. septembrī)

Ir divi stāvokļi Torā un divi stāvokļi darbā: bailes un mīlestība.

Tora ir pilnības stāvoklis, kad nerunā par cilvēka darbu, par stāvokli, kurā viņš konkrēti atrodas, bet runā tieši par Toru.

Mīlestība ir stāvoklis, kad cilvēkam ir vēlme izzināt Radītāja ceļus, Viņa noslēpumus, un lai to sasniegtu, cilvēks pieliek savas pūles. Un no katras izzināšanas, kuru saņem no Toras studēšanas, viņš jūsmo, priecājoties, ka izpelnījies galveno. Tādā gadījumā, atbilstoši viņa apbrīnai par Toras nozīmi, viņš pamazām arī pats virzās uz priekšu, līdz, pateicoties viņa centieniem, sāk atklāties viņam Toras noslēpumi.

Bailes ir stāvoklis, kad cilvēks vēlas strādāt Radītāja labad, jo, „ja nezinās Radītāja likumus, kā spēs strādāt Viņa labā”? Un tādēļ atrodas bailēs un trauksmē, nezinot, kā strādāt Radītāja labā. Taču, studējot Radītāja likumus, viņš izjūt Toru un var izmantot šo izjūtu kā sajūsmu par to, ka izpelnījies Torā nelielu izzināšanu, viņš turpina mērot šo ceļu, un pakāpeniski viņam atklājas Toras noslēpumi.

Un šeit pastāv atšķirība starp cilvēka prāta ārējo gudrību un Toras iekšējo gudrību: cilvēka gudrībā sajūsma vājina prātu, jo jūtas tam ir pretējas. Tādēļ sajūsma aptumšo prātu. Turpretī Toras gudrībā sajūsma ir kā gudrība, tāpēc ka Tora ir dzīvība, kā rakstīts: „Gudrība tās īpašniekam dod dzīvību”, jo gudrība taču ir dzīvība un tas ir vienlīdzīgs. Tādēļ, tāpat kā gudrība atklājas prātā, tāpat tā atklājas apbrīnā, sajūtās. Dzīvības gaisma taču aizpilda visas dvēseles daļas. (Un tādēļ mums nepieciešams pastāvīgi apbrīnot Toras gudrību, jo tieši apbrīna atšķir Toras gudrību no ārējām zinātnēm.)

Darbs ir stāvoklis kreisajā līnijā, jo cilvēks saistīts ar vēlmi saņemt baudu, jūtot trūkumu:

1) savu trūkumu,

2) kopīgo trūkumu,

3) Šekinas ciešanas.

Jebkāda trūkuma sajūta liek to piepildīt un tāpēc tas saistīts ar saņemšanu, no kreisās līnijas.

Turpretī Tora ir stāvoklis, kad cilvēks strādā ne tādēļ, ka sajūt trūkumu, kuru nepieciešams izlabot, bet tāpēc, ka vēlas atdot, sagādāt prieku Radītājam (ar lūgšanas, slavināšanas un pateicības palīdzību). Turklāt, ja šajā darbā viņš jūtas kā pilnībā un neredz jebkādu trūkumu pasaulē, tad to dēvē par Toru. Taču, ja viņš strādā, jūtot kādu trūkumu, to dēvē par darbu.

Cilvēka darbs var rasties:

1) no viņa mīlestības pret Radītāju, vēlmi splūst ar Radītāju, kad viņš jūt, ka tieši šeit ir iespējams atklāt viņā ietverto spēju mīlēt un iemīlēt Radītāju;

2) no bailēm Radītāja vaiga priekšā.

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties