55. Kur Torā pieminēts Amans

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 55. raksts

Dzirdēts 16. Ševatā (1941. g. 13. februārī)

Lūk, kā Tora norāda uz Amanu: „Vai tu neesi ēdis no (aman) koka, no kura Es tev aizliedzu ēst?” (Berešit 3:11)

Kāda ir saikne starp Amanu un Dzīvības koku?

Dzīvības koks ir Radītāja visa radītā vēlme baudīt savam labumam, kura ir jāizlabo uz saņemšanu atdeves dēļ Radītājam.

Tāpat arī Amans ir Radītāja visa radītā vēlme baudīt savam labumam, kā sacīts „Megilat Ester”: „Un Amans savā sirdī teica: kam, izņemot mani, vēlēsies izrādīt godu Ķēniņš, pasaules Valdnieks!” – jo Amanā slēpjas visa lielā vēlme baudīt, un par to ir teikts: „Un cilvēka sirds pacelsies Radītāja ceļos”.

54. Garīgā darba mērķis

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 54. raksts

Dzirdēts 16. Ševatā (1941. g. 13. februārī)

Zināms, ka galvenais ir sagādāt prieku Radītājam. Taču, ko nozīmē atdeve? Tas ir visiem tik pazīstams vārds, bet ieradums nomāc garšu. Tādēļ jums ir labi jāsaprot, ko nozīmē vārds „atdeve”.

Lieta ir tajā apstāklī, ka cilvēka atdevē piedalās viņa vēlme saņemt baudu (proti, vēlmi saņemt baudu var izmantot, ja tā ir izlabota), bez tā nevar būt saikne starp Radītāju un radījumu, starp Dodošo un saņemošo. Nevar būt partnerības, ja viens dod, bet otrs neatdod neko pretī, jo tikai tad, kad abi izrāda mīlestību viens pret otru, tad starp viņiem rodas saikne un draudzība. Taču ja viens izrāda mīlestību, bet otrs neizrāda pretmīlestību, tad tāda mīlestība nevar pastāvēt.

Lasīt tālāk »

53. Ierobežojums

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 53. raksts

Dzirdēts 1.Sivana Sestdienas vakarā (1943. g. 4. jūnijā)

Ierobežojums nozīmē ierobežot sevi, savu stāvokli, lai nevēlētos lieku (lielus stāvokļus – gadlut), un tieši tādā stāvoklī, kādā atrodas cilvēks, viņš ir gatavs palikt mūžīgi. To dēvē par mūžīgo saplūsmi. Nav svarīgi, cik liels ir viņa sasniegtais stāvoklis. Viņš var atrasties pat zemākajā stāvoklī, bet ja tas spīd mūžīgi, tas nozīmē, ka viņš ir izpelnījies mūžīgu saplūsmi. Savukārt vēlme sasniegt lielāku stāvokli tiek dēvēta par tieksmi pēc pārmērības.

„Un visas bēdas būs liekas”. Skumjas atnāk pie cilvēka tikai viņa vēlmes pēc pārmērības dēļ. Tāpēc sacīts, ka tad, kad Izraēls atnāca, lai saņemtu Toru, Mozus tos sapulcināja kalna pakājē. (Kalns – „ar”, no vārda „irurim” – šaubas). Tas ir, Mozus viņus noveda pie visdziļākajām domām un sapratnes – līdz zemākajam līmenim.

Lasīt tālāk »

52. Grēks neatceļ bausli

Bāla Sulama raksti, Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati” Nav komentāru »

Grāmata „Šamati”, 52. raksts

Dzirdēts 9. Ijāra sestdienas vakarā (1943. g. 14. maijā)

„Grēks neatceļ bausli, un bauslis neatceļ grēku”. Cilvēka garīgais darbs nozīmē iet labu ceļu, taču viņa ļaunā tieksme viņam to nedod. Tādēļ jāzina, ka cilvēks nav spiests izkaust ļaunumu sevī – tas ir pilnīgi neiespējami. Ļaunums vienkārši jāienīst, kā sacīts: „Mīlošie Radītāju, ienīstiet ļaunumu!” Nepieciešams tikai naids pret ļaunumu, jo naids šķeļ tos, kas iepriekš bija tuvi.

Pats ļaunums neeksistē, ļaunuma esamība ir atkarīga no mīlestības pret labo un naida pret ļauno. Ja cilvēkā ir mīlestība pret ļaunumu, tad viņš nonāk ļaunuma slazdā. Un, ja viņš ienīst ļaunumu, tad atbrīvojas no tā ietekmes un ļaunumam nav iespējas valdīt pār cilvēku. Izrādās, cilvēka galvenais darbs nav darbs ar ļaunumu, bet gan mīlēt vai ienīst to. Un tādēļ grēks noved pie nākamā grēka.

Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties