163. Par ko runāja Zoar grāmatas autori

Bāls Sulams, Bāls Sulams „Šamati”, Lasītava Komentēt

Dzirdēts Sestdienas pievakarē, nedēļas nodaļa Masaej, (1948. g. 7. augustā), Telavivā

Zoar uzrakstīts „Musar” pamācību stilā ne tāpēc, ka tas bija obligāts nosacījums tā noslēpumu izklāstam. Varēja izklāstīt noslēpumus arī citā ietērpā. Taču izdarīja tā, lai lasošajam būtu skaidrs, ka galvenais nav gudrība un Toras pārzināšana, bet Toru Dodošais. Turklāt noteicošais, kādam nolūkam tiek dota Tora un baušļi – tā ir saplūsme ar Toru Dodošo.

Par cik „Musar” ietērps atgādina par to vairāk, tad Zoar materiālu ietērpa šajā stilā. Turklāt tas, ka tajā dažreiz ir sastopams arī saprāta ietērps, – paredzēts tam, lai nekļūdītos un neapgalvotu, ka nav tur nekas vairāk kā pamācības (musar) un nav apslēpta Zoarā cita jēga, gudrība, saprāts. Tādēļ Zoar ir uzrakstīts divos stilos, ietērpos, un viens norāda uz otru.

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties