Zoar koda atklāšanas piemērs sevī

Lasītava, No M.Laitmana bloga Komentēt

Zoar, Nodaļa „Šmini”, 98.p.: „Un Radītājs (galvenā atdeves īpašība manī) sacīja Mozum (cita īpašība) un Āronam (vēl viena īpašība.
Proti, eksistē daļa starp dažādām daļām manā iekšienē, kuras savienojas), teicot viņiem:
Šis ir dzīvnieks (haja), kuru jūs drīkstat ēst no visiem lopiem uz zemes.” Šeit sacīts „Āronam”, jo viņam vienmēr būs jāatdala šķīstais un nešķīstais.
Īpašība manī, kura dalās starp šķīstām un nešķīstām vēlmēm, tiek dēvēta par Āronu.
Jo Ārons – Hesed, bet gaismas hohma starojums – Haja. Un visa starpība starp nešķīsto dzīvnieku un šķīsto (manī) – tikai Hesed(ā). (Šķīstajā, atdeves vēlmē atrodas hesed īpašība – žēlsirdība).
Jo nešķīstie turas pie kreisās līnijas, kura atdalīta no labās (labā puse – tā ir atdeve, bet kreisā – saņemšana), Hohma bez Hasadim, no kuras tad noris visi aptumsumi un ierobežojumi.
Ja man ir Hohmas gaisma bez Hasadim gaismas, tad es atrodos tumsā. Bet kā var būt tumšs pie Hohmas gaismas?! Pati Hohmas gaisma – tā nav tumsa, bet ja es to saņemu egoistiski, sevis dēļ, tad sajūtu tumsu – tas nozīmē, ka neredzu garīgo. To dēvē par tumsu.
Mēs ar jums patreiz esam ieslīguši pilnīgā tumsā, neredzam garīgo, jo mums trūkst Hasadim gaisma, mīlestības un atdeves gaismas.
Mēs slīkstam Hohmas gaismas okeānā, Bezgalības pasaulē, tieši šajā brīdī – bet nesajūtam no šīs Bezgalības gaismas pat vismazāko pilienu.
Kāpēc?! Tāpēc, ka mums nav Hasadim gaismas. Tikko mums radīsies Hasadim gaisma – radījuma vēlme dot, kurai jānāk no paša radījuma puses, tajā pašā mirklī tajā ietērpsies Hohmas gaisma.
Mums ir vajadzīga tikai atdeves gaisma un nekas vairāk – Hohmas gaisma ir visapkārt visā pārpilnībā.
Bet bez Hasadim gaismas tā sajūtama kā tumsa vai kā mūsu gadījumā – neapzināts stāvoklis.
Bet šķīstie turas pie kreisās līnijas, iekļautas labajā, kad Hohma ietērpusies iekš Hesed un no tās nāk visa svētība un viss svētums…
Un visa atšķirība starp šķīsto dzīvnieku (haja) un nešķīsto – tikai Hesedā, „Ārona” īpašībā.

Avots: http://www.laitman.ru/vospriyatie-realnosti/8541.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties