ZOAR grāmata. Nodaļa „Noass” (Noach), 21. – 25.p.

Grāmata Zoar, Nodaļa „Noass” (Noach) Komentēt

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā.

Nodaļa „Noass” (Noach), 21. – 25.p.

Rabijs Jehūda (turpinājums)

21) Kad Radītājs rotājas ar Saviem kroņiem, viņš rotājas no augšas un no apakšas. No augšas – no vietas, kas ir visdziļākā no visām, no parcufa Aba ve – Ima, bet no apakšas – no taisno dvēselēm. Tad pievienojas dzīvība no augšas un no apakšas, aptverot Tempļa vietu no visām pusēm. Piepildās ūdenskrātuve un aizpildās jūra, un tad dod dzīvību visiem.

Skaidrojums. Taisno dvēseļu mohin rodas, pateicoties trim punktiem: holam, šuruk un hirik, līdzīgi Zeir Anpina mohin. Un Zeir Anpin mohinā noskaidrojas, ka iekš IŠSUT sākumā rodas divi punkti: holam un šuruk – MI – ELE veidā, un tās ir divas līnijas: labā un kreisā. Un tām ir nesaskaņas, un nespēj starot, līdz notiek zivug (savienošanās) attiecībā pret Zeir Anpin ekrānu, kurš pacēlās tur kā MAN, – un viņam pretī nāk hasadim pakāpe, kura ir hirik punkts un vidējā līnija. Un tad tā saskaņo starp līnijām, tas ir, MI (מי) ELE (אלה), un savienojas vārdā Elokim (אלהים).

Un Zoarā sacīts [37], ka „Jēkabs mostas”, tas ir, vidējā līnija, kas virzās uz ekrāna hirik punktu, „attiecībā pret Īzaku un pietuvina viņu Ābramam” – tas ir, holam punktam un labajai līnijai. Viņš pats nostājas šuruk punktā un kreisajā līnijā, bet ietērpjas un iekļaujas labajā. Un pateicoties Zeir Anpin, kas izraisīja mohin aizpildīšanos iekš IŠSUT, viņš pats arī izpelnas šos mohin, kā sacīts: „Trīs rodas no viena, bet viens ir trijos” [38].

Un tieši tāpat rodas mohin taisno dvēseļu īpašībās. Sākumā iekš ZON rodas divi punkti: holam un šuruk, tie veido divas līnijas, labo un kreiso. Zeir Anpin nostājas holam punktā un labajā līnijā, bet Nukva nostājas šuruk punktā un kreisajā līnijā. Un tad tie ir pretrunās, un abi nestaro visā pilnībā, līdz taisno dvēseles paceļas augšup pie viņiem MAN veidā. Un tur rodas hasadim pakāpe uz taisno dvēseļu ekrāna, un tas ir punkts hirik un vidējā līnija. Un tad hasadim vairojas, pateicoties vidējai līnijai un labajai līnijai, un tiek atceltas tiesas īpašības Nukvā, un viņa savienojas ar Zeir Anpin. Un tādu pašu pilnības pakāpi, kuru taisno dvēseles izraisīja iekš ZON, izpelnas arī viņi.

Un par to šeit ir sacīts: „Kad Radītājs rotājas ar Saviem kroņiem” – kad Zeir Anpin nostiprinās ar saviem kroņiem, tas ir, mohin, viņš ietērpjas no augšas un no apakšas, nostiprinās no augšas un no apakšas ar holam punkta mohin, kas atrodas labajā līnijā, kuru saņem no augšienes, no Aba ve – Ima, un hirik punkta mohin, kuri ir vidējā līnija, kuru viņš saņem no apakšas, no taisno dvēselēm. Un saņem no vietas, visdziļākās no visām – no Aba ve – Ima, no kuriem nāk holam punkta mohin un labā līnija. Un nostiprinās apakšā taisno dvēselēs, hirik punkta mohin, kuri rodas uz to ekrāna.

„Tad vairojas dzīvība no augšas un no apakšas, aptverot Tempļa vietu no visām pusēm” – un tad vairojas dzīvība, pateicoties hasadim, kuras tiek saņemtas no augšas, no holam punkta, un no apakšas, no hirik punkta, un ietver Tempļa vietu, tas ir, Nukvu, no visām pusēm. Tāpēc, ka Zeir Anpina Nukva – tas ir, šuruk punkta mohin un kreisā līnija, kas atrodas pretrunās ar Zeir Anpinu, tas ir, labo līniju, – tagad ar to izlīga, jo aptverta ar hasadim īpašību no divām pusēm: no labās līnijas puses un no vidējās līnijas puses. Un attiecībā pret Nukvas hasadim viņu dēvē par „ūdenskrātuvi”, bet attiecībā pret hohma viņu dēvē par „jūru”. Un tādēļ, kad ūdenskrātuve piepildās ar hasadim īpašību, tās Hohma ietērpjas iekš hasadim, un jūra aizpildās. Un tad dod dzīvību visam, tas ir, dod mohin taisno dvēselēm, jo tādu pilnības pakāpi, kuru taisno dvēseles izraisīja Zeir Anpinā un Nukvā, izpelnas arī viņi paši.

 

Dzer ūdeni no tavas ūdenskrātuves

22) „Dzer ūdeni no tavas (בור) ūdenskrātuves un kas plūst no tava (באר) avota [39]”. „Ūdenskrātuve” – tukša vieta bez plūstoša ūdens, bet avots – plūstošais ūdens, un tie nelīdzinās viens otram. Taču tas viss ir viena vieta, un abi norāda uz Nukvu – vietu, pie kuras turas nabagie. Ja Nukva nav savienota ar savu vīru Zeir Anpin, viņa ir nabadzīga un tiek dēvēta par ūdenskrātuvi, kurai nav sava satura, bet ir tikai tas, ko tajā iegulda. Kas tas ir? Tas ir burts „dalet ד”. Un Nukva, kas šķirta no Zeir Anpin, arī tiek dēvēta par „dalet ד”.

23) Un kad viņa savienojas ar Zeir Anpin, viņa kļūst par avotu, kas ir bagāts un piepildās no visām pusēm. Tas ir, viņa piepildās no labās līnijas – no Zeir Anpin, un no vidējās līnijas – no taisno dvēselēm. Un kad Nukva ir savienojumā (zivugā) ar Zeir Anpin, tad tiek dēvēta par „hei (ה’)”. Un piepildās no augšienes un plūst no apakšas. Piepildās no augšienes, no Zeir Anpin, no holam punkta, un plūst no apakšas, no taisno dvēselēm, no šuruk punkta.

24) „Dzer ūdeni no tavas ūdenskrātuves” ir ķēniņš Dāvids, kurš sacīja: „Kas man atnesīs ūdeni no tās akas, kura atrodas Bētlemē (Beit – Lehema) pie pilsētas vārtiem?” [40], un „plūstošu” – tas ir Ābrams, „no” – tas ir Jēkabs, kurš ir vidū. „No” nozīmē – no vidus. „Tava avota” – tas ir Īzaks, dēvēts par „dzīvā ūdens avotu” [41]. Tādējādi šajā izteicienā ir ietverta svētā uzbūve, kas sastāv no pirmtēviem, un ķēniņš Dāvids viņiem pievienojas.

25) Nukvas tieksme pēc zahara rodas tikai tad, kad viņš iedzīvina viņā garu, un viņa virza sieviešu ūdeņus pretī augstākajiem vīriešu ūdeņiem. Un tāpat iekš Knesset Israel, Malhut, mostas tieksme pēc Radītāja tikai tad, kad viņā ienāk taisno gars, kuri raida augšup MAN. Un tad no tās izplūst ūdeņi – tas ir, hasadim gaismas, kas nāk no hirik punkta un mirdz tajā, pateicoties taisno dvēselēm. Dodoties pretī vīriešu ūdeņiem – tas ir, labās līnijas gaismām ar punkta holam mohin. Turpretī viņa pati ir šuruk punkts.

Un visas šīs trīs īpašības holam – šuruk – hirik kļūst par vienotu tieksmi, vienotu savienību un vienotu saikni. Un to vēlas visi un tad tiek sacīts, ka Radītājs kopā ar taisnajiem pastaigājas Ēdenes dārzā. Šeit parādītas piecas īpašības, kas veidojas no triju punktu holam – šuruk – hirik īpašībām. Un tie ir pieci mohin veidi, kas dēvēti nefeš – ruah – nešama – haja – jehida (NaRaNHaJ). Tieksme – nefeš gaisma; savienība – ruah gaisma; saikne – nešama gaisma; visu vēlme – haja gaisma; pastaiga, kuru veic Radītājs ar taisno dvēselēm, – jehida gaisma.

 

[37] Zoar, nodaļa Emor, 218.p.

[38] Zoar, nodaļa Berešit, 1.daļa, 363.p.

[39] Raksti, Līdzības, 5:15.

[40] Pravieši, Samuēls, 2. grāmata, 23:15.

[41] Tora, Berešit, 26:19. „Un Īzāka kalpi raka tanī ielejā un uzraka avotu ar dzīvu ūdeni.”

Avots krievu valodā

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties