ZOAR grāmata. Nodaļa „Noass” (Noach), 16. – 20.p.

Grāmata Zoar, Nodaļa „Noass” (Noach) Komentēt

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā.

Nodaļa „Noass” (Noach), 16. – 20.p.

Noass un šķirsts (turpinājums)

16) Sacīts: „… sakot: „Šis…” [25]. „Sakot” norāda uz Nukvu, Malhut. „Šis” nozīmē taisnais, Noass. Šeit rakstīts: „šis” un tāpat rakstīts: „Tas ir mūsu Visuvarenais, mēs paļāvāmies uz Viņu” [26]. „Tas” šajā gadījumā nozīmē: „Radītājs, kas dēvēts par taisno”. Un tas netieši norāda uz Noasu, ka viņš tiek dēvēts par taisno kā Radītājs. „Un Viņš nosauca to par Noasu, sakot: „Šis mūs mierinās…” [25], tas nozīmē, ka augstākā Nukva, Malhut, nosauca viņu par Noasu, „sakot” – tas ir, Nukva sacīja „šis” – tas ir, Noass, „mūs mierinās”.

Laimīgi ir taisnie, kuri ir sarakstos, kas apzīmogoti ar ķēniņa, Radītāja, gredzenu, jo iezīmēti ar Viņa vārdu. Un Viņš dod vārdus uz zemes, tas ir, liek cilvēku mutē, lai katru lietu dēvētu savā vārdā, kā tam ir jābūt.

17) Sacīts: „Un nosauca to vārdā (et šmo) Noass” [25]. Un arī teikts: „Un nosauca to vārdā Jēkabs” [27]. Kāpēc gadījumā ar Jēkabu ir izlaists prievārds „et (את)”, kas tiek lietots gadījumā ar Noasu? „Et” – nozīmē Šekinas, Nukvas, savienošanos ar viņu, ko dēvē par „et”. Un tāpēc par Jēkabu, kura pakāpe ir tikai uzbūve, kurā atklājas tikai Radītājs, nav teikts „et”. Taču Noass ir taisnais, pastāvīgi savienots ar Šekinu, un tādēļ viņa gadījumā raksta prievāru „et”, kurš norāda uz Šekinu, kura ir savienota ar Noasu.

 

Rabijs Jehūda

18) Rabijs Jehūda pasludināja: „Labi tam cilvēkam (burt. „labs”), kas ir žēlsirdīgs un labprāt aizdod, viņš tiesā panāks savu taisnību” [28]. „Labs cilvēks” ir Radītājs, kuru dēvē par labu, kā sacīts: „Radītājs ir bagāts žēlastībā (burt. „labs”) visiem” [29]. Un teikts: „Radītājs ir varens karavīrs” [30], un Viņš ir žēlsirdīgs un aizdod visiem. „Visi” ir Jesod. Tāpēc, ka AVAJa, tas ir, Zeir Anpin, nodod tālāk un ierobežo mohin piepildījumu Jesodam – tai lietai, kurai nav sava (piepildījuma), tas ir, Nukvai. Un šī lieta, Nukva, barojas no Jesoda. „Tas, kurš savas lietas kārto saskaņā ar likumu (burt. „saskaņā ar tiesu”)” [28] – jo tāda lieta, tas ir, Nukva, barojas tikai saskaņā ar tiesu, kas nozīmē Hohma mirdzuma mohin. Kā sacīts: „Taisnība un tiesa ir Tava troņa pamati” [31]. Taisnība, tas ir, Nukva, barojas no tiesas. Turklāt aizdevuma jēga, par kuru sacīts: „Māte (ima) aizdod savas drānas meitai” [32], ir tajā apstāklī, ka Nukvai nav nekā sava, lai saņemtu mohin un viņa tās (drānas) aizņemas no Imas. Un viņa tās saņem, pateicoties Zeir Anpinam. Un, lūk, fragmenta vispārīgā jēga: „Labi tam cilvēkam” – tas ir, Radītājs, „kas ir žēlsirdīgs un labprāt aizdod” – piepildījumu Jesodam priekš Nukvas, un pateicoties tam, „savas lietas kārto” – tas ir, Nukvu, „saskaņā ar likumu” – tas ir, ar lielajām mohin, kuras dēvē par taisno tiesu.

19) Cits skaidrojums. „Labi tam cilvēkam, kas ir žēlsirdīgs (burt. „labs”)” [28] – taisnais, kā sacīts: „Lieciniet par taisno (burt. „labs”), ka viņam labi klāsies, jo viņš baudīs sava darba augļus” [33]. Šeit mēs redzam, ka taisnais tiek dēvēts par labu. „Labi tam cilvēkam, kas ir žēlsirdīgs” [28] – tas ir Noass, par kuru sacīts: „Noass, taisns vīrs” [34]. Un, lūk, fragmenta vispārīgā jēga: „Labi tam cilvēkam, kas ir žēlsirdīgs”, tas ir, Zeir Anpina Jesods, kas dēvēts par taisno vai Noasu – taisno, ir žēlsirdīgs un ierobežo mohin piepildījumu Nukvai, un līdz ar to kārto savas lietas, tas ir, Nukvu, saskaņā ar tiesu, ar lielā stāvokļa (gadlut) mohin.

„Labi tam cilvēkam, kas ir žēlsirdīgs” – tas ir sacīts, lai slavinātu sabatu, tas ir, sestdienas mohin. Un šajā nozīmē (psalms) sākas ar vārdu labi, kā sacīts: „Laba lieta ir Radītājam pateikties” [35]. Tāpēc, ka sabata gaisma ir debesu un zemes misijas gaisma, kas mirdz labošanās beigās. Un tāpēc līdz labošanās beigām tā mirdz tikai aizdevuma veidā: „Aizņemieties no Manis un Es atlīdzināšu” [36]. Un tāpēc vārdi „ labi tam cilvēkam, kas ir žēlsirdīgs un labprāt aizdod” ir sacīti par sabata gaismām, kuras tiek dotas uz parāda.

20) Tas viss ir viens veselums, un visur sacīts tikai viens, ka „šis” rada paaudzes pasaulē – tas ir, taisnais. Pasaules paaudzes ir taisno dvēseles, Radītāja darbu auglis.

 

[25] Tora, Berešit, 5:29. „Viņš nosauca to par Noasu, jo viņš teica: „Šis mūs mierinās mūsu pūliņos un mūsu roku darbā, kas cēlies no šīs zemes, ko Tas Kungs ir nolādējis.”

[26] Pravieši, Jesaja, 25:9. „Tanī dienā sacīs: „Redzi, tas ir mūsu Dievs, mēs paļāvāmies uz Viņu, ka Viņš mūs izglābs!”

[27] Tora, Berešit, 25:26.

[28] Raksti, Psalmi, 112:5. „Labi tam cilvēkam, kas ir žēlsirdīgs un labprāt aizdod, viņš tiesā panāks savu taisnību.”

[29] Raksti, Psalmi, 86:5. „Jo Tu, Kungs, esi laipnīgs un piedod labprāt: esi bagāts žēlastībā visiem, kas Tevi piesauc.”

[30] Tora, Šemot, 15:3. „Tas Kungs ir varens karavīrs – Kungs ir Viņa vārds.”

[31] Raksti, Psalmi, 89:15.

[32] Sk. „Priekšvārds Zoar Grāmatai”, 17.p., no vārdiem: „Un tas nozīmē: „Māte aizdod…”

[33] Pravieši, Jesaja, 3:10.

[34] Tora, Berešit, 6:9. „Šis ir stāsts par Noasu: Noass bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noass vadīja savas gaitas ar Dievu.”

[35] Raksti, Psalmi, 92:2.

[36] Babilonijas Talmūds, traktāts Beica, 16:1.

Avots krievu valodā

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties