ZOAR grāmata. Nodaļa „Berešit” (Bereshith), 1. – 2.p. (2. turpinājums)

Grāmata Zoar, Nodaļa „Berešit” (Bereshith) Komentēt

ZOAR grāmata ar komentāru „Sulam”. Saīsināts izdevums M.Laitmana redakcijā

 Nodaļa „Berešit” (Bereshith), 1. – 2.p.

RADĪJA ZĪMOGU AUGSTĀKAJĀ GAISMĀ

(2. turpinājums)

Mēs studējam, ka „sākumā Viņš nodomāja radīt pasauli tiesas īpašībā” [4] – ar to tiek domāta AK pasaules Malhut, no kuras zivuga (savienošanās) radās AK pasaules parcufi, un Malhut ir tiesas īpašība. „Viņš redzēja, ka pasaule nevar eksistēt, želsirdības īpašību radīja kā pirmo un savienoja to ar tiesas īpašību” [4]. Viņš redzēja, ka nenotiek pasauļu īstenošanās, pacēla tiesas īpašību, AK pasaules Malhut, uz AK Binu, žēlsirdības īpašību. Malhut, kura īsteno zivug (savienošanos) un kura atradās roš sefirot beigās (sof), Viņš pacēla uz Binas de roš vietu, un tur tā veica zivug de akaa (trieciena savienošanos) ar augstāko gaismu.

Un tad Malhut atstarotā gaisma, kas paceļas no apakšas uz augšu, ietērpa tikai divas sefiras, Keter un Hohma, bet trīs sefiras, Bina un ZON – roš īpašības, nolaidās no roš un iekrita gufā. Malhut, kas visu pabeidza un kas bija atradusies zemāk par visām guf sefirot, pacēlās un nostiprinājās guf īpašības Binā, sefiras Tiferet pusē, haze punktā, jo Tiferet tiek uzskatīta par guf īpašības Binu. Un tā pabeidza parcufu haze punktā. Turpretī Bina un ZON de – guf nevarēja saņemt jebkādu gaismu, jo tie atrodas zemāk par Malhut, kura pabeidz, un pilnīgi iznāca ārā no Acilut.

Tā iemesla dēļ, ka Malhut pacēlās augšup uz Binas vietu, katra pakāpe sadalījās divās pakāpēs, turklāt puse no tās palika uz pakāpes, bet zemākā puse iznāca ārā un nolaidās uz pakāpi zem tās. Puse no roš pakāpes nolaidās gufā, bet puse guf pakāpes nolaidās zemāk par Acilut. Tādējādi var uzskatīt, ka katrs parcufs, kurš rodas mijiedarbojoties žēlsirdības īpašībai ar tiesu, rodas, pateicoties tam, ka pakāpe dalās divās daļās.

Kad AK pasaules Malhut radīja Acilut pasaules parcufu Atik, tā radīja Atika zaharu īpašībā „nedalītais”, tas ir, bez mijiedarbības ar žēlsirdības īpašību. Un Atiks izveidojās pilnas pakāpes veidā, tas ir, nesadalījās divās daļās. Turpretī Atika nukvu Malhut radīja mijiedarbojoties tiesas īpašībai ar žēlsirdību. Un nukva iznāca ārā sadalītas pakāpes veidā, tas ir, tikai Keter un Hohma de – roš un Keter un Hohma de – guf līmenī. Bina, Tiferet un Malhut de – roš nokrita gufā, bet Bina, Tiferet un Malhut de – guf nokrita zemāk par katras Acilut pakāpes nobeigumu, jo izveidojās jauns augstākās gaismas nobeigums, guf īpašības haze vieta, kur atrodas puse no Binas guf. Un šis jaunais nobeigums tiek dēvēts – „parsa”.

Iemesls, ka parcufs Atik un viņa nukva ietver sevī kopā divas īpašības, ir saiknes nodibināšana starp AK parcufiem, kuri radās īpašībā „nedalītais”, un starp četru pasauļu ABeJA parcufiem, kuri radās īpašībā „dalītais”. Atika zaharam ir vienlīdzīgas īpašības ar AK pasauli, un tas ņem piepildījumu no AK un nodod savai nukvai, bet Atika nukva, kurai ir vienlīdzīgas īpašības ar ABeJA parcufiem, nodod piepildījumu ABeJA pasaulēm.

Apslēptākais no visiem apslēptajiem, kas nāca no Bezgalības, tas ir, AK pasaules Malhut, radīja vienu parcufu, Acilut pasaules Atik īpašībā „dalītais” un „nedalītais”: Atika zahar – īpašībā „nedalītais”, bet Atika nukvu – īpašībā „dalītais”. Un īpašību „dalītais”, Atika nukvu, Viņš lika pa priekšu īpašībai „nedalītais”, Atika zahar īpašībai, jo Atika nukva radās agrāk par Atika zahar, tāpēc ka nukva tika radīta un nonāca Nekudim GAR, bet zahar nāca Acilut pasaulē pēc Nekudim pasaules.

Viņa „avir (gaiss)”, ruah pakāpe, kas ir VAK īpašība bez GAR, tiek dēvēta par „neizzināmo”, jo tur nav zivuga GAR piesaistīšanai. Tās ir piecas pakāpes: nefeš – ruah – nešama – haja – jehida (NARANHAJ). Pakāpe ruah tiek dēvēta par „gaisu (avir)”. Īpašība „dalītais”, kurā ir tikai divas sefiras, Keter un Hohma, var saņemt tikai divas gaismas – nefeš un ruah, un tam pietrūkst trīs gaismas: nešama, haja, jehida, tā rezultātā, ka trūkst trīs kelim: Bina, Tiferet un Malhut, kā mums zināms no gaismu un kelim pretējās korelācijas, kad iekš kelim – sākumā aug augstākie, bet gaismās – sākumā ienāk zemākie. Tādēļ sacīts, ka Atika pakāpe „gaiss”, kas ir Atika īpašība „dalītais”, tas ir, viņa nukva, vispār ir „neizzināma”, jo viņam nav zivuga, kurš spējīgs piesaistīt trīs gaismas: nešama, haja, jehida, tas ir, zivugu, ko dēvē par „zināšanām (daat)”, kā sacīts: „Tad Ādams atzina Havu (Ievu), savu sievu” [5].

Un tad, tā rezultātā, ka īpašība „dalītais” izdarīja triecienu Atikā, tas ir, Atika nukvā, sāka mirdzēt viens augstākais apslēptais punkts – Acilut pasaules Arih Anpina parcufs. Šis trieciens ir trieciena savienojums (zivug de akaa), kura rezultātā veidojas un rodas absolūti visas pakāpes. Tādējādi šī punkta nosaukums patiesībā vienmēr ir Malhut. Turpretī Arih Anpin parcufam tiek piešķirts nosaukums „augstākais punkts”, lai parādītu atšķirīgo un jauno Arih Anpinā attiecībā pret Atika nukvu – ka viņam ir Malhut, kas pasaldināta ar žēlsirdības īpašību, kura tiek dota izzināšanai, tas ir, zivuga veikšanai, lai pievilktu GAR.

Un šī pasaldinātā Malhut tiek dēvēta par „augstāko punktu”. Tādēļ, ka Atika nukva ir „neizzināma”, jo tiek nostiprināta arī zemākajā punktā, dēvētā „manula”. Lai gan tā ir īpašība „dalītais”, tas ir, Malhut, kas pasaldināta ar žēlsirdības īpašību, dēvētu „mifteha”, tomēr tai ir divi punkti, tas ir, tāpat arī nepasaldinātā Malhut. Un tādēļ tā ir „neizzināma”. Tāpēc, ka jebkurš atjauninājums Arih Anpinā attiecībā pret Atika nukvu notiek tā augstākajā punktā. Tādēļ Zoar grāmatā daudzviet tam dots nosaukums „augstākais punkts”.

Un tas, ko dēvē par apslēpto punktu, tas ir atšķirībā no AK pasaules Malhut, kuru dēvē par „apslēptāko no visiem apslētajiem”. Taču Arih Anpina Malhut dēvē tikai par „apslēpto”, jo tā atrodas augstāk par to punktu, kas vispār nav izzināms. Un tādēļ punktu dēvē vārdā „iesākums (rešit)”, tas nozīmē – pirmais izteiciens, kas ir iepriekšējs visiem izteicieniem.

Vārds „iesākumā (berešit)” [6] norāda uz Acilut pasaules Arih Anpin parcufu, kas dēvēts vārdā „sākums (rešit)”, tādēļ ka tas ir pirmais parcufs, no kura tiek nodoti visi mohin, kas atrodas pasaulēs. Taču no parcufiem, kuri atrodas augstāk par viņu, no AK parcufiem un tāpat no Atika zahara un nukvas, pasaulēs nenonāk mohin, jo tie pilnīgi ir neizzināmi un tajos nav zivuga, lai nodotu mohin, tāpēc ka parcufi AK un Atik – zahar nostiprinājās ar tiesas īpašības Malhut, kas nav pasaldināta, un pasaule nevar viņā eksistēt. Un pat Atika nukvas parcufs nenodod mohin, tapēc ka tā sastāv no diviem punktiem kopā un tādēļ tā arī ir neizzināma.

Tādējādi pirmais parcufs, kurš ir izzināms, ir Arih Anpin parcufs, jo tas ir nostiprināts pateicoties tikai augstākajam punktam, kurš ir pasaldināts, „mifteha” punktam. Un tāpēc Arih Anpin tiek dēvēts par sākumu (rešit). Tādēļ Zoar šeit detalizēti skaidro par stāvokļiem no ierobežojuma sākuma un līdz Acilut pasaules Atik parcufa zahar un nukvai, lai parādītu mums, ka Arih Anpin parcufs ir augstākais punkts, ko dēvē par „rešit” un uz šo punktu norāda vārds „berešit”, kas ir Torā.

Un tas nav visos parcufos un pasaulēs, kas ir iepriekšēji Arih Anpin parcufam. Tāpēc, ka tie ir neizzināmi un nenodod zemākajiem. Tādēļ Torā par tiem nav minēts ne vārda, jo neizzināto mēs nevaram nosaukt vārdā. Un visas izzināšanas sakne sākas tikai Arih Anpinā, kuru dēvē „izzināmais”. Taču viņš ir tikai izzināšanas sakne un tādēļ to dēvē par „berešit (iesākumā)” [6]. Un tāpēc tieši viņš ir pirmais vārds Torā, jo Tora attiecas uz īpašību „izzināšana”.

 

[4] Sk. Midrašs Raba, Berešit, 12.nodaļa, 15.p.

[5] Tora, Berešit, 4:1.

[6] Tora, Berešit, 1:1. „Iesākumā Dievs (Elokim) radīja debesis un zemi”.

Avots krievu valodā

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties