Virzoties cauri tuksnesim

No M.Laitmana bloga Komentēt

Zoar, nodaļa “Bemidbar”, 36.p.: …Un noskaidrojās zīmju virzības nozīme pārgajienā, kad sākumā bija austrumi, tas ir, izzūdošais Daat vai gaismas sākums, kas ir gaismas Hesed, kura atnāk no Aba ve Ima, sakne.
Un tāpēc seko tai dienvidi, kas ir zars. Un aiz tā rietumi, tas ir, Malhut, kuras vaigam jābūt vērstam uz dienvidiem.
Bet aiz tiem – ziemeļi, jo Malhut pretējai pusei jābūt vērstai uz ziemeļiem.
Kā sacīts: “Viņa kreisā roka man zem galvas, bet labā – apskauj mani”. Bet “zem” visur nozīmē “pretējo pusi”.
Šeit tiek stāstīts, kādā formā visa cilvēka struktūra attīstās un virzās uz priekšu, kādā secībā mainās visas viņa īpašības.
Katrs no mums – tas ir AVAJA un bez tam dalās uz trim līnijām, uz 12 posmiem, uz četrām zemes pusēm utml.
Kādā tad formā mainās mūsos visas šīs īpašības tajā periodā, kad mēs “ejam cauri tuksnesim”, tas ir, virzamies uz priekšu cauri saviem nešķīstajiem spēkiem – vēlmēm, cauri savām neizlabotajām īpašībām, kuras dēvētas par tuksnesi?
Kā mums šajā tuksnesī saduroties ar grūtībām, šķēršļiem un problēmām tomēr sākt arvien vairāk noskaidrot savas īpašības, lai pietuvinātos Izraēlas zemei (vēlme pēc Radītāja)?
“Zīmes” – tās ir mūsu pamatīpašības, ar kurām mēs cenšamies virzīties uz priekšu mainot tās vienu pēc otras.
Kā embrijā, kur secīgā kārtībā aug rokas, kājas, smadzenes, sirds, aknas, bet pēc tam pēkšņi acis. Pastāv kaut kāda noteikta kārtība, kurā cilvēks attīstās no sēklas piliena.
Un tas pats arī attiecībā uz garīgo. Zoar skaidro mums, kādā secībā mēs attīstamies pēc tam, kad piedzimstam, izejam no savas egoistiskās vēlmes.

Avots: http://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/10836.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties