VĪRIETIS UN SIEVIETE (3.daļa)

Sieviete un kabala Komentēt

Zinātnieka kabalista Mihaela Laitmana saruna ar Kabalas akadēmijas pasniedzējiem Mihailu Saņiļeviču un Jevgēniju Litvaru

Vai dvēselei ir dzimums?

M.Saņiļevičs: Ja dvēsele dzīvojusi vienu dzīvi sievietes ķermenī, vai nākamajā dzīvē tā no jauna iemiesojas sievietes ķermenī? Vai arī tā var iemiesoties vīrieša ķermenī?

M.Laitmans: Nē, nevar. Dvēselei ir dzimums tieši tāpat kā mūsu pasaulē dzimums ir ķermenim, kurš ir dvēseles atražojums. Tādēļ tas nav iespējams.

Kā jau zinām, šodien mūsu pasaulē eksistē daudz dažādas nepareizas izpausmes starp dzimumiem un viena dzimuma ietvaros, bet ja runājam globāli, tad dzimum mainīšana nav iespējama. Mēs taču nerunājam par sievietes vai vīrieša ķermeni. Mēs runājam par garīgo – enerģētisko gēnu, par tā stāvokli, tā sakni un sakne ir nemainīga. Tādējādi šī gēna izpausme mūsu pasaulē, materiālajos apvalkos vienmēr atbilst saknei: vīrišķai vai sievišķai. Tāpēc, ja es šodien esmu sieviete vai vīrietis, tad tāds arī palikšu.

Kāda starpība?! No dvēseles vienas pārdzimšanas citā es sevi neatceros, nepazīstu – tad kāpēc tas varētu man sagādāt raizes, padarīt domīgu? Tas, ka man nepatīk mans šodienas stāvoklis vīrieša vai sievietes lomā, absolūti nenozīmē, ka nākamajā stāvoklī es kļūšu tāds pats. Tas ir atkarīgs tikai no mana izlabotā līmeņa, atbilstības garīgajiem spēkiem, kuri mani vada. Ja būšu tiem atbilstošs, tad jutīšos komfortabli un nav svarīgi, kas es būšu, vīrietis vai sieviete.

Ko nozīmē – „Es”? Kur atrodas šis „Es”, kurš pāriet no vienas dzīves uz citu, kāpēc patreiz esmu norūpējies: „Ak vai, nākamajā dzīvē es kļūšu par sievieti”? Kas ir mans „Es”? Cilvēks domā, ka „Es” viņā paliek nemainīgs, mūžīgs, pāriet no ķermeņa uz ķermeni… Tas, ko viņš šodien iedomājas kā savu „Es”, izzūd kopā ar ķermeni.

E.Litvars: Mums ir jautājums, kuru uzdod praktiski visas sievietes, pat neminēšu pilsētas, apvidus, reģionus un valstis. Tas izskan aptuveni šādi: vai ikvienai sievietei ir iespējams sasniegt augšupeju garīgajā pasaulē un līdz kuram līmenim, ja viņa patiešām to spēj?

M.Laitmans: Vīrietis un sieviete ir līdzvērtīgi. Un ne pēc savas gribas vai apzināti, taču jebkurā gadījumā būs spiesti sasniegt savu garīgo sakni, no kuras viņi nonākuši lejup mūsu pasaulē, ieguvuši ķermeņa ietērpu. Viņiem nāksies šajā pasaulē šīs dzīves garumā vai nākamajās dzīvēs, tas ir, savā eksistences periodā uz šīs planētas, sasniegt garīgo sakni un vienlaikus dzīvot divās pasaulēs: garīgajā un mūsu, kā vienotā telpiskā Visumā.

Ja mēs to ātrāk sasniegsim, mums būs vienkāršāk, labāk, komfortablāk dzīvot. Ja mēs ilgāk pretosimies, ejot šo ceļu, izjutīsim lielākas ciešanas, vēl vairāk saņemsim jūtamus triecienus, gluži kā ietiepīgs bērns vai dzīvnieks, kuru jebkurā gadījumā piespiež izdarīt to, kas nepieciešams.

Mūsu garīgā sakne ir mērķis, kurš mums jāsasniedz. Tādējādi kabala, kura tik plaši šodien izplatās, palīdz mums redzēt, kas tad ir šī sakne, kas mums patiesībā jāsasniedz, kas ir mūsu eksistences mērķis uz Zemes. Kad mēs to uzzinām un palēnām sākam sevi identificēt ar mērķi, mūsu dzīve acumirklī kļūst stabilāka, drošāka, mierīgāka.

M.Saņiļevičs: Ir tāda lūgšana, ar kuru vīrietis vēršas pie Radītāja un pateicas par to, ka Viņš to nav radījis par sievieti. Kā to saprast?

M.Laitmans: Tas ir saprotams ļoti vienkārši: vīrietis ir pateicīgs Augstākajam dabas spēkam, kuru dēvē par Radītāju (Radītājs un daba – kabalā ir viens un tas pats), kurš radījis viņu atbilstoši Savam tēlam, jo tādā veidā viņam ir izvēles brīvība veikt patstāvīgi visus labojumus pasaulē. Tas ir, viņš ir pateicīgs Radītājam par to, ka Viņš radījis to potenciāli lielu, līdzīgu Sev.

Sievietes daļa atbilstoši iepriekš minētajam, ja tā varētu sacīt, ir nepilnīga. Īstenībā tā nav nepilnīga, jo šajā procesā ieņem noteicošo lomu, daudz nozīmīgāku par vīrieti, jo viss, kas attīstās, nāk no sievietes, ar viņas palīdzību dzimst un tiek audzinātas jaunās paaudzes.

Iedomājieties pasauli bez sievietēm… Ja līdzās šodienas jaundzimušajam nebūs sieviete, pasaule pēc 50, maksimums pēc 70 gadiem pārstās eksistēt. Ko nozīmē „pasaule bez sievietes”?

Tas ir, sieviete ir visa tā rezultāts, kas eksistē, viņa laiž pasaulē dzīvību, visu rada un visu attīsta. Vīrietis ir it kā enerģijas avots. Taču patiesībā viss attīstās saskaņā ar programmu, kas iedzīvināta sievietē.

Šeit pastāv ļoti interesanta dzimumu atbilstība. Vīrietis radīts pēc Radītāja tēla, lai savienotos ar Augstāko avotu un atnestu enerģiju, informāciju, to attīstītu. Un viss tikai ar vienu nolūku, nodot to sievietei, kura šo informāciju pieņemtu un tieši no viņas attīstītos visa daba.

E.Litvars: Tas ir, sieviete Visumā ir nozīmīgāka par vīrieti?

M.Laitmans: Protams! Mums tikai jāpārstāj spēlēties. Mums nepieciešams nest mājās to, ko sieviete prasa un tad viss būs labi.

M.Saņiļevičs: Visas sievietes, kuras pazīstu, apskauž vīriešus. Kāpēc?

M.Laitmans: Tāpēc, ka viņas, diemžēl, ir atkarīgas no vīriešiem un nekas vairāk. Taču, ja sievietei iedot visu, kas nepieciešams, tad viņa jutīsies laimīgāka par vīrieti. Viņa ir pašpietiekama, ja saņem to garīgās enerģijas minimumu, kurš viņai nepieciešams no vīrieša.

E.Litvars: Pēc šodienas sarunas, vai esmu pilntiesīgs sākt apskaust sievieti?

M.Laitmans: Mūsu pasaulē nav kam skaust.

E.Litvars: Nē, ne mūsu pasaulē. Potenciālā.

M.Laitmans: Potenciālā tās ir divas dabas daļas. Divas radījuma būtnes savstarpēji apvienojas un sasniedz pilnību, kas piemīt Radītājam – visaugstākajam dabas līmenim – bet tieši savā savienībā kā papildinājums viens otram. Tāpēc nav jāskauž! Nepieciešams tikai katram harmoniski papildināt sevi ar otru un attīstīt sevi šajā harmoniskās savienības stāvoklī līdz absolūtas harmonijas līmenim ar Radītāju.

 

Ko nozīmē „radīta no ribas”?

E.Litvars: Uzdošu Jums pēdējo jautājumu: kad Ādams un Ieva sāka viens no otra kautrēties, vai tajā laikā uz Zemes jau bija cilvēki? Tas ir, vai eksistēja uz Zemes vīrieši un sievietes? Vai arī viņi radās pēc tam, kad Ādams un Ieva sāka kautrēties no sava kailuma?

M.Laitmans: Viss sacītais Bībelē ir attēlots alegoriskā veidā, ar to tiek domāti Augstākie Spēki, kuri vada šo pasauli. Tāpēc nav viegli pamatoties uz tiem tēliem, kurus patlaban jūs vēlaties attēlot it kā dzīvas būtnes – „Ādamu un Ievu”.

Cilvēce pastāv desmitiem tūkstošu gadu. Mēs runājam par kādu tēlu, kas eksistē atbilstoši Bībeles gadu skaitīšanai, pirms 5767 gadiem (ja šodien ir 2007.g.). Vai tad pirms tam nekas neeksistēja? Kaut kāds dieviņš radīja no zemes saujiņas, ūdentiņa un vēl no kaut kā Ādamu, tad izvilka no viņa ribiņu un vēl radīja sievieti? Viss jāsaprot saskaņā ar garīgajiem spēkiem, kuri darbojas mūsu pasaulē, un tad mēs patiešām spēsim pareizi saskatīt šo spēku izpausmi.

Ādams (mūsu pasaulē) ir cilvēks, kurš patiešām dzīvojis pirms 5767 gadiem un kādā savas dzīves posmā sajuta tieksmi izzināt Augstāko sakni, Augstāko Spēku. „Tieksme sasniegt savu sakni” nozīmē tieksmi izzināt, kas es esmu, no kurienes nāku un kādēļ eksistēju. Lūk, šo tieksmi pirmoreiz apzinājās cilvēks pirms 5767 gadiem. Un šis cilvēks uzrakstīja grāmatu ar nosaukumu „Apslēptais eņģelis”, kabalas grāmatu. Taču, ko nozīmē „kabalas”? Tā ir grāmata, kas ietver sevī sajūtu aprakstu, kas iegūts pateicoties Augstāko Spēku izzināšanai, iespaidiem no saskarsmes ar tiem – to, ko redzēja un izzināja, Ādams aprakstīja grāmatā. Šī grāmata sasniedza mūsdienas. Jūs to varat iegādāties jebkurā attiecīgās literatūras veikalā.

Tādējādi stāvokļa, kuru jūs iztēlojaties – Ādams, kuru Dievs radīja no zemes saujiņas, pēc tam no viņa radīja sievieti – nav. Tas tiek atainots kā garīgie spēki tīri alegoriskā izpausmē, šie spēki veido enerģētisko tēlu, dēvētu „cilvēks” – vīrietis un sieviete.

Ko nozīmē „radīta no ribas”? Tas ir neprecīzs vārda „claot” tulkojums. Patiesībā šim vārdam ir divas nozīmes – „ēna”, „atspulgs” un „riba”. Atbilstoši tam, kā cilvēks ir radīts pēc Radītāja tēla, savā sabojātībā būdams viņam pretējs, tāpat arī sieviete radīta kā pretstats vīrietim. Tieši par to tiek runāts, tas arī nozīmē, „no ribas”.

E.Litvars: Tātad – ne no ribas?

M.Laitmans: Tulkojumā no ebreju valodas – „līdzība”, (vīrieša) „atspulgs”.

E.Litvars: Domāju, ka mūsu raidījums par iepriekš runāto kļūs par sensāciju televīzijas tirgū.

M.Laitmans: Nē, tās ir vispārzināmas lietas. Tās zināmas daudziem cilvēkiem, ne tikai kabalistiem. Tiem, kuri patiešām vēlas zināt precīzu komentāru par to, kas aprakstīts Bībelē, precīzu tulkojumu… Kurš tad šodien spēj aizvērt acis vai vienkārši atmest šīs Bībeles daļas, kurās tiek runāts par vīrieša un sievietes radīšanu?

Kopumā Bībele ir grāmata, kas vēsta par garīgajiem spēkiem. Tajā netiek stāstīts par personālijām, kuras dzīvo uz mūsu Zemes to materiālajā izpausmē, kā mēs ar jums. Tāpēc Bībeli dēvē par svēto grāmatu, kurā stāstīts par spēkiem, kuri mūs pārvalda. Pretējā gadījumā, kādēļ gan to apgūt? Tāpēc, ka tā attiecas uz vēsturi vai kādu tikumības morāli? Tā ir svēta tieši tādēļ, ka stāsta par Augstāko Pasauli, par Augstākajiem Spēkiem. Ja es tos izpratīšu, tad spēšu tiem līdzināties, spēšu harmoniski ar tiem sadarboties, tad nonākšu ar tiem vienā līmenī, sasniegšu mūžības un pilnības stāvokli.

Avots krievu valodā

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties