Viens, kurš līdzinās miljonam

No M.Laitmana bloga Komentēt

“Priekšvārds Zoar Grāmatai”: Un nebrīnies, ka viens cilvēks spēj izsaukt visas pasaules pacelšanos vai krišanu.
Tas ir nesatricināms likums, saskaņā ar kuru daļa un veselums vienlīdzīgi kā divas ūdens piles, un viss notiekošais veselumā norisinās tāpat arī tā daļā.
Un otrādi, viss, ko veic daļas, norisinās veselumā.
No tā jāsaprot, ka atsevišķais un kopīgais garīgajā ir pilnīgi vienlīdzīgi, ekvivalenti.
Katrs atsevišķs cilvēks vai visi kopā – tas ir viens un tas pats. Materiālajā pasaulē mums nav skaidrs, kā tas var būt, lai viss būtu vienāds – viens vai miljons.
Bet garīgajā cits aprēķins, mēs nesaprotam, ka pilnību var papildināt vai izjaukt viens cilvēks.
Un tas nav vienkārši viens, kurš pievienojas visiem pārējiem. Ņemot vērā, ka katrs sevī iekļauj visus, tad viņa pielikums – tas nav tikai vēl 1%, kurš pieskaitīts 99% un kurš aizņem kaut kādu nišu.
Kad kopīgajā trūkst viens cilvēks – viņš pietrūkst katrā daļā no kopīgā. Neviena kopējā ķermeņa daļa nespēj funkcionēt un justies vesela, ja ķermenī iztrūkst viens elements.
Un tāpēc ikviens pēc sava svarīguma ekvivalents visiem pārējiem. Atrodoties mūsu pasaulē grūti izprast tādu aprēķinu, jo darbojamies pēc matērijas, bet ne kvalitatīvo īpašību likumiem.
Bet garīgajā viens un jebkurš cilvēks spēj likt darboties visai pasaulei.
Ar ko patiešām atšķiramies garīgajā – tas ir, ar labošanās secību.
Šeit darbojas stingra hierarhija, ar kuras palīdzību sākumā labojas gaišākās vēlmes, bet pēc tam primitīvākās, kā arī pastāv noteikta kārtība starp labo pusi, kreiso un vidējo.
Bet katra indivīda labošanās – vienlīdz svarīga.

Avots: http://www.laitman.ru/last-generation/11007.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties