Vēstule G20 par recepti reālai izejai no krīzes

No M.Laitmana bloga Komentēt

Atklāta vēstule „Lielā Divdesmitnieka” valstu līderiem Londonas tikšanās, kas paredzēta 2009.gada 2. aprīlī, priekšvakarā:
Šī vēstule rakstīta, izjūtot patiesas bažas par pasaules nākotni. Tā uzrunā Jūs, jo es nešaubos par Jūsu spēju uzsākt pārmaiņas, kuras ļautu visiem pasaules cilvēkiem neatkarīgi no to ticības, rases un dzimuma, dzīvot labu, mierīgu, veselīgu un drošu dzīvi.
Vispirms es vēlētos paust cieņu un atzinību par Jūsu pūlēm nacionālā un starptautiskā līmenī rast risinājumu tai daudzpusīgajai krīzei, kuru mēs šobrīd pārdzīvojam. Kā Jūs ne reizi vien esat norādījuši savās runās, globālisms ir mūsdienu specifika – ja runa ir par globālo krīzi, tad tai ir nepieciešams globāls risinājums. Tomēr, pirms pāriet pie krīzes risinājuma, ļaujiet man īsumā apskatīt tās cēloni.
Krīzes cēlonis – egoisms, kurš ir kļuvis globāls
Cilvēces vēstures analīze parāda, ka tas spēks, kas cilvēku virzīja uz priekšu, bija egoistiska vēlēšanās, kas attīstījās viņā no paaudzes paaudzē.
Jo spēcīgākas kļuva šīs vēlēšanās, jo vēl pilnīgākus veidus mēs izgudrojām, lai tās apmierinātu.
Taču šajā gadu simtenī likumi mainījās. Ja agrāk katrs cilvēks attīstījās individuāli, tad tagad cilvēce ir kļuvusi par integrālu sistēmu, kurā mēs visi esam savstarpēji saistīti un pilnībās esam atkarīgi cits no cita. Ego, kas cilvēkus vadīja agrāk, ir kļuvis globāls un sasaista mūs visus kopā apburtā lokā. Tiklīdz mēs pārtapām par globālu, integrālu sistēmu, līdzīgu jebkurai citai noslēgtai dabas sistēmai, mūsu spēki un stabilitāte kļuva atkarīga no visas cilvēces sastāvdaļu savstarpējas atbildības.
Radās problēma: neskatoties uz to, ka attiecības kļuva savstarpēji saistītas, mēs vēl joprojām cenšamies mijiedarboties egoistiski. Un tas ir krīzes cēlonis.
Krīzes risinājums – plaša izglītošana un audzināšana
Noslēgtā civilizācijas sistēma liek mums atzīt katra pasaules pilsoņa apzinātas līdzdalības nozīmīgumu. Savstarpējās atkarības saites liek mums rūpēties par to, lai katrs cilvēks izprastu šo sistēmu un prasmīgi mijiedarbotos ar citiem.
Tāpēc krīzes risinājums ietver sevī izmaiņas visu pasaules pilsoņu apziņā.
Katram ir jāsaprot, ka globāli integrālā sistēmā katra liktenis ir atkarīgs no viņa attieksmes pret citiem.
Tāpat kā mēs savulaik izveidojām audzināšanas sistēmu, kura gatavo dzīvei mūsu bērnus, tā mums šodien jāizveido globālās izglītošanas sistēma, lai sagatavotu cilvēkus dzīvei jaunajā globālajā pasaulē pēc principa „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu”,- kas ir kopējs visām reliģijām.
Uzsākot šādas izglītības sistēmas veidošanu, mēs uzreiz sajutīsim, ka sabiedrība sāk atveseļoties, jo izpratne par jaunās pasaules likumu radīs jaunas savstarpējās attiecības starp cilvēkiem.
Turklāt ir skaidrs, ka nav nepieciešams pārkārtot valsts un ekonomiskos institūtus. Visas pārējās dzīves sfēras pakāpeniski pārkārtosies, mainoties izpratnei par cilvēku savstarpējo attiecību pamatprincipu.
Mūs skārusi globāla, daudzpusīga krīze, tieši tāpēc globālā audzināšana var sniegt pilnīgu atbildi uz visām tās atsevišķajām izpausmēm.
Rīcības plāns:

  • Cilvēks pilnībā ir atkarīgs no sabiedrības viedokļa. Tāpēc mums jāizmanto sabiedrība, lai veidotu cilvēkam jaunu vērtību skalu. Šī mērķa īstenošanai piedāvāju spert šādus soļus:
  • Izveidot starptautisku izglītojošu centru, kuram nav politisku vai ekonomisku interešu, kurš zem sava jumta sapulcinās pasaulē labākos dabas un sociālo zinātņu speciālistus. Viņi izstrādās visdažādākos izglītojošos materiālus par to jauno pasauli, kurā mēs atrodamies, kā arī strādās ar vadošajiem masu mediju pārstāvjiem, lai oriģinālos veidos šo materiālu izplatītu.
  • Izveidot starpvaldību resoru, kurš gādās par globālās pasaules izpratnes padziļināšanas programmu virzību un finansēšanu.
  • Tieši tāpat kā mēs pieprasām no katra apraides kanāla noteiktu procenta daļu oriģinālo programmu, vajadzētu prasīt katram kanālam iekļaut savās programmās informāciju par globālo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Turklāt šāda veida saturam jāsaņem, vismaz pusstunda ētera laika tais aktuālajās un izklaides programmās televīzijā, uz ko var attiecināt apzīmējumu prime-time.
  • Katram lielam reklāmdevējam izvirzīt nosacījumu: ja jūsu preču reklāma aicina uz šķelšanos, jūs nevarat to publicēt valsts televīzijā un radio.
  • Tam paralēli uzsākt kampaņu, ietverot arī reklāmu visos masu informācijas līdzekļos, kas sniegs sabiedrībai jaunās zināšanas par dziļo savstarpējo saistību starp cilvēkiem.
  • Visos skolu mācību priekšmetu kursos obligāti iekļaut nodaļas, kurās no konkrētās disciplīnas skatupunkta tiks apskatīti tie jaunie likumi, kas šobrīd atklājas pasaules sabiedrībai. Līdztekus tam izdalīt skolu programmās ikdienas mācību stundu, kuras laikā skolnieki spriedīs par attiecībām, kurām jāvalda globālajā pasaulē.
  • Apbalvot ar naudas prēmijām un atzinību darbus literatūras, kinematogrāfijas, televīzijas un žurnālistikas jomā tikai par to labumu, ko tie nes sabiedrībai.

Jūsu vadītās lielās valstis ir spējīgas vadīt izglītošanas sistēmas izveidi, kura šodien nepieciešama pasaulei. Paveicot to, Jūsu valstis ne tikai nodemonstrēs savas rūpes par cilvēces labklājību, bet arī vedīs to aiz sevis.

Ar lielu cieņu,
Mihaels Laitmans,
Ashlag Research Institute vadītājs,
ontoloģijas un izziņas teorijas profesors,
„Pasaules Gudro Padomes” biedrs
Avots: http://www.laitman.ru/crisis/3635.html
no krievu valodas tulkoja Ilze B.

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties