Valoda – gaismas un vēlmes savienojums

No M.Laitmana bloga Komentēt

Ivrits – tā ir īpaša valoda, veidota no gaismu un kelim savienojuma.
Malhut savienojas ar Binu, un tā rodas slīpā robeža (parsa) burtā alef.
No augšienes no sfiras Hohma pie tās nonāk gaisma, attēlota ar burtu jud – Hohma. Tā gaismas daļa, kura izplatās uz leju, veido apakšējo jud.
Bet ja apakšā nav gaismas, tad jud vietā būs dalet. Tā veidojas burta alef forma.
Burts dalet – tas ir divu asu savienojums (dalet – durvis) – durtiņas, kuras aizver un atver rehem (garīgā parcufa dzemdi).
Horizontālā ass – tā ir gaismas Hasadim izplatīšanās, bet vertikālā – gaismas Hohma.
Burts šin – atspoguļo trīs līnijas. ARI skaidro, cik un kādas formas kronīšiem jābūt virs katra burta.
Visa gaismas, burta, punkta, kronīša TANTA (taamim, nekudot, tagin, otijot) virs burtiem – tas ir taisnās saiknes atspoguļojums starp gaismām un kelim.
Tāpēc tik svarīgi zināt, kā izpaužas šī saikne – jo tā nav tikai valoda, bet saikne starp gaismu un kli, uz kuras atrodas viss universs.
Tāpēc burti un pati valoda tiek dēvēti par svētiem, jo tie parāda, cik lielā mērā kli vēlas pielīdzināties gaismai.
Kad Malhut paceļas līdz Zeir Anpin un Binai, tā savienojas ar tiem, un no tā rodas 32 burti, paužot Malhut līdzību augstākajām sfirot, līdz pat ZAT de-Bina, kur tā saņem Binas īpašības.
Paceļoties no pašas Malhut de-Malhut, no melnā punkta, tā sāk novirzīties, veidojot līniju pa labi vai pa kreisi, platumā, garumā, visdažādākās formas vai apli, līdz sasniedz pilnību.
Uz katra pacelšanās pakāpiena Malhut savienojas ar Binu un atveido to savienojuma formas – tā veidojas burti.
Pēc tāda paša principa veidots kineskops. Tajā ir novirzes sistēma: pluss un mīnuss pa vertikāli un pluss un mīnuss pa horizontāli, bet vidū elektronu stars, kurš pārvietojas atkarībā no tā, kur to pievelk šie plusi un mīnusi – tādā veidā tas kustas iezīmējot visdažādākās formas.
Bet laika gaitā šīs secīgās formas saliekas un tērpjas viena virs otras.
Tādā veidā savstarpējā darbā starp diviem spēkiem (potenciāliem) – Hasadim (pa labi un pa kreisi) un Hohma (augšpus un lejpus) punkts pievelkas pa labi – pa kreisi, uz augšu – uz leju – un izveidojas jebkuri burti.
Šīs formas tērpjas viena virs otras un veidojas burtu secība – alfabēts.

Avots: http://www.laitman.ru/language-of-branches/7560.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties