Vai vēlaties nekad vairs nekļūdīties?

Jautājumi un atbildes, No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Kā iespējams atklāt visu realitātes sistēmu un veikt pareizo aprēķinu? Ja pat fiziķi ar pašu mūsdienīgāko datoru palīdzību nespēj izskaitļot precīzu elektrona atrašanos nākamajā milisekundē. Un ko nozīmē visuma sistēmas pilnīga atklāšana?
Atbilde: Saprotams, ka fiziķi darbojoties matērijas iekšienē nespēj zināt, kas notiks nākamajā mirklī. Jo īpaši tad, kad savos pētījumos viņi nonāk tādos dziļumos, ka izzūd precīza robeža starp materiālu, viļņiem un citām eksistences formām, un viņiem sāk misēties laika, kustības un telpas jēdzieni. Nonākot līdz šai robežai mūsu maņu orgāni pārstāj uztvert parādības.
Patiesā realitāte atklājas spēku veidā, kuri valda pār dabu. Šie pozitīvie un negatīvie spēki savienojas savā avotā, kurš tiek dēvēts – Augstākais spēks. Tā izpratne nodrošina cilvēkam pareizā aprēķina pamatus.
Mūsu pasaule – tā ir spēku sekas, lejupnākošas tajā no augšas. Tādējādi, ja mēs nepacelsimies līdz augstākai pakāpei, tad uz visiem laikiem paliksim šeit tumsā, nekad neuzzināsim, kāpēc viss tā notiek un pastāvīgi kļūdīsimies! Mēs pat nespēsim saprast, kādā virzienā kļūdamies.
Bet ja mēs vēlamies pareizi eksistēt šajā pasaulē, ko daba mums uzliek par pienākumu, tad spēsim to izdarīt, ja būsim pacēlušies līdz nākamajai pakāpei. Tas nozīmē atklāt vispārējo spēku, kurš darbojas dabā, uzzināt tā darbības formulu visās visuma sistēmas daļās, kurš ļauj ikvienu darbību veikt līdzsvarā ar visaptverošo dabu – un tad sasniegt labo eksistenci.
Šis vispārējais spēks – daba vai Radītājs, ar saviem triecieniem parāda mums, ka esam izdarījuši nepareizo aprēķinu un nomaldījušies no ceļa, tādā veidā piespiežot mūs pacelties līdz tā pakāpei. Ja mēs nepacelsimies līdz Augstākā spēka līmenim, mūs sagaida briesmīgas ciešanas.

Avots: http://www.laitman.ru/
no krievu valodas tulkojusi S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties