Tumšajā pazemē ar sveces gaismu

Bez tēmas Komentēt

Zoar: „Jo taisni ir Radītāja ceļi” un viņa ceļi – patiesība. Un tāpēc, „taisnie izies pa tiem”, jo ikviens, kurš labo sevi ar Toras palīdzību, zina un iet tās ceļus, un nenovirzās ne pa labi, ne pa kreisi. ”Bet grēcinieki uz tiem paklups”.
Runa neiet par materiālo pasauli, bet tikai par manu dvēseli, ja izmantoju visus līdzekļus un visiem spēkiem cenšos pievilkt labošanas gaismu, lai saplūstu ar Radītāju. Vēlos iet taisno ceļu, bet to mērojot sajūtu gan nakti, gan dienu.
Tad manī atmostas visi šie „grēcinieki”, par kuriem stāsta Tora: Eisavs, Bilams, Balaks, Ahašverošs, pirmdzimtā Čūska, Faraons, bet no citas puses „taisnie”: Avrams, Īzaks, Jākobs, Dāvids.
Te iegrimstu tumsas, baiļu, karu, nelaimju stāvoklī, te atmostos, sasniedzu panākumus un virzos uz priekšu.
Es izdaru vairums „nogrēkošanās” garīgajā ceļā, jo man jāatklāj visa sava neizlabotā egoistiskā vēlme, jāsajūt, cik tā pretēja garīgajam mērķim un tikai pēc tam uzzināšu, kāda gaisma bija vajadzīga, lai to izlabotu un pārvērstu dodošajā.
Mums nav cita materiāla pēc kura varam izzināt, ko darījis priekš mums Radītājs un kā Viņš darbojas mūsu iekšienē – tikai šīs vēlmes baudīt iekšienē, šajos tukšajos dobumos, kuros mums atklājas ļaunums.
Ar gaismas palīdzību mēs sākam pārvērst šo ļaunumu labajā – tajā mērā, kādā uzzināsim, kā to izdarīt.
Proti, sākumā tev jānogrēko, jāsaprot, ka tu izmanto savu vēlmi baudīt kā ļaunumu – pret visiem un pret Radītāju, ka esi piepildīts ar egoismu, kurš valda pār tevi.
Izejot šos stāvokļus tu tiec dēvēts par „grēcinieku”, bet izlabojot – kļūsti par „taisno”. Tāpēc, dod Dievs kļūt mums par tiem grēciniekiem, par kuriem stāsta Tora – tie ir augsti stāvokļi.
Tie nonāk pie cilvēka, kurš gatavs ieraudzīt savu ļaunumu, ja viņš nenoslīgst tā priekšā, bet saprot to un sajūt.
Viņam staro īpaša gaisma, kura ļauj saredzēt tumsu savā iekšienē. Kā pirms Pesah svētkiem pārbauda hamec sveces gaismā, tā arī cilvēkam ar vienas sveces gaismu jānolaižas lejup savā tumšajā pagrabā un jāsāk pārbaudīt, kur ir hamec, bet kur – ēdiens, kurš derīgs Pesaham.
Pesaham der tikai atdeves kelim, bet viss pārējais – aizliegts. Mums nepieciešama vismaz neliela sveces gaisma, lai nolaistos savā pazemē un uzsāktu pārbaudi.
Tādā veidā mēs sevi sagatavojam izejai no Ēģiptes – atklājot sevī ļaunumu un attīrot sevi, cilvēks izdarīs soli uz augšu un izies no trimdas, izraidīšnas no augstākās pasaules.

Avots: http://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/8943.html

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties