Trešās dienas izdziedēšanās sāpes

No M.Laitmana bloga Komentēt

Zoar. Nodaļa „Mikec”, 161.p. „Un viņš apcietināja tos uz trim dienām”. Šīs trīs dienas atbilst Šhema trim dienām, kā sacīts: „Un notika trešajā dienā, kad viņi bija sasirguši”.
Trešā diena – tās vienmēr ir sāpes, pati smagākā labošanās diena, jo šajā dienā notiek labās un kreisās līnijas savstarpējā iekļaušanās.
Tā nav arī ne labā līnija, kā pirmā diena, kad mums jāiemanto atdeves spēks. Un arī ne kreisā līnija, otrā diena, kad jāpārbauda, kuru tās daļu var pievienot atdeves vēlmei.
Trešā diena – tā ir savstarpējā īpašību iekļaušanās viena otrā, vidējā, jaunā.
Savstarpējā iekļaušanās eksistē tikai garīgajā, mūsu pasaulē tā nepastāv.
Mūsu pasaulē ir tikai apvienošanās, kad viens apvienojas ar otru un viens iegulda, piemēram, savu prātu, bet cits – jūtas.
Un tad viņi savienojas un papildina viens otru. Jo mūsu pasaulē viss pakļauts tikai vienai īpašībai – saņemt.
Un iekļaušanās notiek tikai šīs vienīgās īpašības iekšienē, tās dažādajos aspektos, formās.
Savstarpējā iekļaušanās, par kuru tiek runāts garīgajā, nozīmē, ka rodas kaut kas pilnīgi jauns, trešais, kurš savā pamatā kaut arī sastāv no pirmām divām, bet ir pilnīgi jauna parādība, kura iepriekš vispār nav eksistējusi.
Šis kaut kas tiek dēvēts par Dvēseli vai Cilvēku, vai Ādamu.

Avots: http://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/9533.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties