SKA mācību materiāli. 6.kurss-23

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Komentēt

<<6.kurss-22                 6.kurss-24>>

 

4. nodarbība

Augšupeja, mērojot pasauļu pakāpes

 

4.1. Vēlmes attīstības četras pakāpes

4.2. Vēlmes uzbūve

4.3. Mērķa sasniegšana

4.4. Cilvēka labošanās

4.4.1. Divi mērķa sasniegšanas ceļi

4.4.2. Divi vadības veidi

4.5. Cilvēka kāpums augšup

4.5.1. Pakāpienu mijiedarbība

4.5.2. Radītāja sajušanas pakāpes (no augšienes lejup)

4.5.3. Divi analīzes veidi

4.6. Jautājumi un atbildes

4.7. Noslēgums

4.8. Tests

4.9. Papildmateriāls

4.1. Vēlmes attīstības četras pakāpes

Doktora Mihaela Laitmana komentārs Baruha Ašlaga rakstam «Priekšvārds  grāmatai „Dzīvības Koks”»

Radītājs radīja vēlmi baudīt. Viņš nav radījis neko citu, izņemot vēlmi gūt baudu. Kabalā to dēvē par „vēlmi baudīt” (bauda).

Tātad pastāv Radītājs un viņa radītā vēlme baudīt. Baudīt ko? Radītāju! Tad, kad radījums sajūt Radītāju, tā ir bauda (kabalā to dēvē par „gaismu”, ivritā – „or”). Vēlme saņemt tiek dēvēta par „tilpni”, ivritā – „kli”. Tātad ir Radītājs un radījums, bauda un vēlme, gaisma un tilpne, or un kli.

Mēs jau studējām iepriekšējās nodarbībās, ka vēlmi saņemt mūsu pasaulē var iedalīt četros līmeņos:

● nedzīvais,

● augu,

● dzīvnieciskais,

● cilvēciskais.

Katrā no šiem līmeņiem vēlme saņemt atšķiras pēc rakstura un spēka.

Vismazākā vēlme saņemt tiek novērota nedzīvajā līmenī: tā ir tik maza, ka tās pārstāvjiem neveicina kustību. Šajā stadijā radījums kaut ko sajūt, ņemot vērā, ja tas ir radīts, tad šis radījums ir vēlme baudīt, taču tas nekādā veidā neizpaužas, jo vēlme saņemt šeit ir minimāla.

Vēlmes baudīt, tas ir, egoisma pozitīvās un negatīvās sekas ir proporcionālas vēlmes lielumam. Tādējādi nedzīvais, atrodoties nekustības stāvoklī, pats par sevi nespēj kādam kaitēt, ne arī sniegt labumu.

Augam vēlme saņemt ir lielāka salīdzinājumā ar nedzīvo, jo augs attīsta sevī augšanas iespēju, spēju absorbēt derīgo un izdalīt kaitīgo, tāpēc tiek dēvēts par „augu”, no vārda „augt”.

Šim līmenim piemīt sava veida kustība: augi attīstās un mirst, sajūt dienas un nakts nomaiņu, vairākkārt par nedzīvo līmeni ir atkarīgi no apkārtējās vides. Salīdzinājumā ar iepriekšējo līmeni, tas ir pilnīgi cits dzīvības veids. Visas pārmaiņas un atšķirības eksistē, pateicoties vēlmes saņemt pieaugumam, kas augu līmenī izpaužas daudz vairāk salīdzinājumā ar nedzīvo līmeni.

Vēl lielāka vēlme saņemt tiek novērota dzīvniekiem. Ar ko tie atšķiras no augiem? – Ar to, ka katrs no šī līmeņa pārstāvjiem individuāli sajūt apkārtējo vidi un pietuvojas labvēlīgajam, attālinoties no kaitīgā. Viss augu pasaules personīgā kaitējuma un derīguma sajūtas kopējais spēks atbilst vienam objektam, kas atrodas līmenī „dzīvnieks”.

Dzīvnieki spēj pārvietoties, tiem piemīt personīgās sajūtas. Katram no tiem ir savs raksturs. Ņemot vērā, ka vēlme saņemt „dzīvniekā” ir lielāka salīdzinājumā ar „augu”, tam eksistē individuāls raksturojums, personīgais kalendārs: katra suga dzimst un mirst savā noteiktā laikā, atšķirībā no lielākās augu daļas, kuri sezonas beigās novīst vienlaicīgi.

Lai gan dzīvnieks biežāk dzīvo barā, taču tam ir sava personīgā dzīve, pateicoties noteiktam dzimuma dalījumam, tam nepieciešama saikne ar savas sugas īpatņiem. Tomēr dzīvniekiem pastāv laika ierobežojums: tie neizjūt pagātni, neinteresējas par nākotni.

Nākamā pakāpe – cilvēciskais līmenis (cilvēks) – satur divas sastāvdaļas: sajūtu spēku un prāta spēku. Šīs divas sastāvdaļas uztur un attīsta viena otru, tāpēc šīs pakāpes pārstāvji nav ierobežoti ar vietas un laika kategoriju. To, ko nav iespējams uztvert ar vienas sastāvdaļas palīdzību (piemēram, es nespēju sajust to, kas notika pirms 1000 gadiem), var papildināt ar citu sastāvdaļu: es varu izprast to, kas norisinājās pirms 1000 gadiem. Prāts palīdz jūtām.

Iespējama pretēja situācija: es kaut ko sajūtu. Kā sajūtas var mani ietekmēt? Es pieslēdzu tām prātu un analizēju situāciju. Prāts un sajūtas kopā paplašina manas laika un vietas uztveres iespējas. Es vairs neesmu tajā ierobežots, spēju saprast otru, sajūtot caur viņu, ko pats reāli neesmu pārdzīvojis, neatrodoties tajā vietā tajā pašā laikā. Pateicoties tam, cilvēks paceļas virs telpas un laika kategorijām.

Cilvēciskais līmenis atbilst visiem kopsummā ņemtiem līmeņiem, kuri atrodas zemāk (nedzīvais, augu un dzīvnieciskais). Šī piramīda atspoguļo korelāciju starp pieciem radījuma veidiem, kuri pastāv Universā, kur katrs augstākas pakāpes pārstāvis ir nozīmīgāks par visiem zemākas pakāpes radījumiem.

Sevišķā veidā tas izpaužas vēlmēs:

● viena vēlme augu līmenī, labums un ļaunums, kuru tā nes, atbilst visām nedzīvā līmeņa vēlmēm visā Universā;

● viena vēlme dzīvnieciskajā līmenī, tās labums un ļaunums, atbilst visām augu līmeņa velmēm visā Universā;

● viena vēlme cilvēciskajā līmenī, labums un ļaunums, kuru tā var nest, atbilst visām dzīvnieciskā līmeņa vēlmēm visā Universā;

● viena vēlme garīgajā līmenī, labums un ļaunums, kas nāk no tās, atbilst visām cilvēciskā līmeņa vēlmēm visā Universā.

Ja kādā no cilvēciskā līmeņa pārstāvjiem veidojas „punkts sirdī”83, dvēseles sakne un viņš to attīsta līdz garīgās tilpnes izmēriem, tad viņa spēks atbilst visu cilvēku spēkam visos laikos un visās paaudzēs. Objekts, būdams arvien augstāks, īpašāks, arvien mazākā skaitliskumā tas eksistē Universā.

Vārdnīca

 

83 Termins „sirds” tiek lietots, lai ar to paustu visas cilvēka vēlmes. Punkts sirdī – nākamās dvēseles, ekrāna (pretestības spēks egoismam) embrijs.

 

<<6.kurss-22                 6.kurss-24>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties