SKA mācību materiāli. 6.kurss-13

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Komentēt

<<6.kurss-12                 6.kurss-14>>

 

3. nodarbība

Izzināšana ar pielīdzināšanās metodi

 

3.1. Nodoma atklāšana – mērķa sasniegšanā

3.2. Izzināšanas pakāpieni

3.3. Pacelšanās augšup, mērojot pakāpes

3.4. Divi spēka aspekti, kas iedarbojas uz cilvēku

3.5. Pasauļu sistēma – cilvēka un Radītāja attiecību sistēma

3.6. Radītāja apslēptība un atklāsme

3.7. Sajūtu atklāsme – atkarīga no nolūka

3.8. Atrašanās nolūkā

3.9. Nolūks ir sajūta vai prāts?

3.10. Darbs ar nolūku

3.11. Kvalitatīvais un kvantitatīvais nolūka vērtējums

3.12. Garīgā pasaule – nolūka pasaule

3.13. Starpība starp divkāršo un vienkāršo apslēptību

3.14. Nolūka veidošana

3.15. Jautājumi un atbildes

3.16. Tests

3.17. Papildmateriāls

3.17.1. Radītāja divkāršā apslēptība (apslēptība apslēptībā)

3.17.2. Radītāja vienkāršā apslēptība

3.17.3. Atklāsme

 

 

3.1. Nodoma atklāšana – mērķa sasniegšanā

 

Zināms, ka darbības nobeigums un tās rezultāts ielikts jau sākotnējā nodomā. Pieņemsim, cilvēks izvirza mērķi uzcelt māju un iztēlojas to savās domās. Vadoties no tā, viņš plāno būvniecību, lai izvirzītais mērķis tiktu veiksmīgi sasniegts.

Tāpat arī Universā: pēc mērķa noskaidrošanas, kļūst saprotams, ka radīšanas kārtība visās tās izpausmēs noteikta jau iepriekš un saskaņā ar uzdevumu, atbilstoši kuram cilvēce attīstīsies un tieksies pilnveidot atdeves īpašību, līdz kļūs spējīga sajust Augstāko vadošo spēku kā savu tuvāko47.

Atdeves īpašību cilvēks iegūst pakāpeniski, viņš pārvar kāpņu pakāpienus vienu aiz otra, līdz sasniedz savu mērķi. Šo pakāpienu skaitu un kvalitāti nosaka divas realitātes:

1.  Matērijas realitāte – Augstākās gaismas atklāšanas kārtība no augšienes uz leju, no pirmavota, kurš nosaka gaismas, kas nāk no Radītāja būtības, pakāpi un kvalitāti. Gaisma iziet vienu apslēptību pēc otras, līdz no tās sāk rasties materiālā realitāte un materiālie veidojumi;

2. Augstākā saprāta realitāte – pēc nonākšanas lejup procesa sākas augšupejas etaps, kas izpaužas kā kāpņu pakāpieni48, saskaņā ar kuriem, virzoties augšup, cilvēce attīstās pakāpeniski, līdz sasniedz radījuma Mērķi49.

Abas šīs realitātes kabalā tiek pētītas visās savās atsevišķās izpausmēs un detaļās.

Attēls 1. (3). Izzināšanas pakāpieni no augšienes uz leju un no lejas uz augšieni.

 

3.2. Izzināšanas pakāpieni

 

Pakāpieni sevī ietver gan gaismas izplatīšanos no augšienes uz leju (tas ir, visu šajos pakāpienos apslēpto), gan arī atklāšanu no lejas uz augšieni (tas ir, visu, ko atklāj cilvēks, virzoties pa šiem pakāpieniem augšup).

Tas nozīmē, ka katrs pakāpiens ietver sevī visu eksistējošo, sākot no paša pakāpiena un līdz Bezgalības pasaulei, kā arī visu to, kas atrodas zem šī pakāpiena, līdz viszemākajam punktam. Katra pakāpe satur sevī visas apslēptības no Bezgalības pasaules līdz šai pakāpei, tas ir, pakāpe potenciālā sajūt gaismas visas inversās puses (ahoraim)50, kuras no šī pakāpiena paceļas augšup līdz Bezgalībai un šīs gaismas inversās puses principā ir tie līmeņi, vēlmes, labojumi, kuri būs jāiziet.

Visas pakāpes, kuras cilvēks iziet savā ceļā, sākot no pašas pirmās, būtībā ir Radītāja saprāta atklāšana. Viņu atklājot, cilvēks iegūst ko jaunu.

Garīgie pakāpieni paši par sevi ir nedzīvie (domem) objekti, iekšējie un ārējie nosacījumi, kas radīti ap cilvēku, kurš virzās augšup, mērojot pakāpienus, kuri viņa dvēselei ir jāsajūt kā savi iekšējie un ārējie dotumi.

 

Vārdnīca

 

47 Tuvākais – tas, kura vēlmes vistuvākās un līdzīgas cilvēka vēlmēm. Tas ir, tuvība un attālinājums tiek mērīti ar sakritības pakāpi, īpašību līdzību (īpašības vai vēlmes tas ir viens un tas pats).

48 Kāpņu pakāpes – vēlmes atdot līmeņi, kurus cilvēks sasniedz. No Radītāja līdz mūsu pasaulei pastāv 5 pakāpes, kas dēvētas par pasaulēm. Katrai no tām ir savas apakšpakāpes, dēvētas – parcufim, turklāt katrai no apakšpakāpēm ir savas apakšpakāpes, dēvētas – sefirot. Tas ir, kopā no mums līdz Radītājam ir:

5 x 5 x 5 = 125 pakāpes (vai pakāpieni).

 

49 Radījuma mērķis = Radīšanas Nodoms ir saplūsme ar Radītāju: baudas sniegšana Viņam (tam, kurš labošanās un Viņam pielīdzināšanās rezultātā ir kļuvis mūsu), pateicoties tam, ka esam sasnieguši pilnību.

 

50 Gaismas inversā puse (ahoraim) – kli neizlabotā daļa, kura vēl nav gatava atklāt garīgo izzināšanu.

 

<<6.kurss-12                 6.kurss-14>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties