SKA mācību materiāli. 5.kurss-7

(SKA MĀCĪBU KURSI), 05.kurss Komentēt

<<5.kurss-6                 5.kurss-8>>

 

Cilvēka daba

Ādamam bija daži skolnieki. Ābramam to bija jau daži desmiti. Pakāpeniski, nonākot līdz Ēģiptes verdzības periodam, šī domubiedru grupa sasniedza milzīgu skaitli – 600 tūkstošus vīriešu, un viņi visi atradās Augstākās pasaules izzināšanas līmenī.

Piedzimstot zēnam, viņu mācīja lasīt, rakstīt un audzināja tā, lai viņā veidotos sestais sajūtu orgāns, kuru izmantojot viņš spētu iekļūt pasaules iekšienē, lai Universā sajustu visa notiekošā cēloņus un sekas.

Tātad šī kabalas grupa pastāvēja augstā garīgā līmenī, pilnīgi izzināja Augstāko pasauli un saprata, kādā veidā tā mijiedarbojas ar mūsu pasauli. Kas notika tālāk?

Pasaules vēsture tiešā veidā ir saistīta ar cilvēka dabu un tas ir egoisms, kas viņā pakāpeniski aug un attīstās.

Mūsu Visums tika radīts kā milzīgs nedzīvās matērijas sakopojums: minerālu bluķi, gāzu uzkrājums, utt. Laika gaitā, dabas spēku savstarpējās cīņas rezultātā, izveidojās Saules sistēma, tai skaitā arī mūsu planēta. Daudzu miljonu gadu garumā izveidojās apstākļi, pateicoties kuriem kļuva iespējama dzīvības rašanās uz Zemes. Pēc nedzīvās, augu, dzīvnieku dabas tiek radīts cilvēks, un viņa attīstības process turpinās tālāk, līdz parādās Ādams.

Ādamam piemita egoisma nulles līmenis (pastāv pieci egoisma līmeņi), atbilstoši tam viņš apraksta Universa sistēmu, kas viņa uztverei kļuva pieejama.

Pēc tam egoisms pieaug un sasniedz pirmo līmeni, kurš izpaudās Ābramā. Ābramam, izmantojot savas pieaugošās egoistiskās vēlmes, ir iespēja dziļāk ieskatīties Universā un uzrakstīt grāmatu informatīvi daudz saturīgāku par Ādama darbu. Viņš turpina tālāku kabalas zinību izveidi.

Nākamais – trešais līmenis – Mozus. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem, tas ir kvalitatīvs lēciens. Viņš raksta Toru un šis sacerējums sniedz visa Universa, nevis tā atsevišķu daļu aprakstu. Mozus kabalistiskā grupa, kas skaitliski pieaugusi un kvalitatīvi pacēlusies, sasniedz pakāpi, kas tiek dēvēta par Templi.

 

Templis nav vienkārši celtne, kas uzbūvēta uz zemes. Ja cilvēki, kuri atrodas kabalas grupā, caur mūsu pasauli iekļūst Augstākajā pasaulē, tad Templis personificē garīgo pakāpi, uz kuras tie atrodas. Tajā laikā grupa atradās Pirmā Tempļa līmenī, hohma gaismas līmenī.

Pēc tam egoisms no jauna pieņēmās spēkā, taču tautas garīgais līmenis kritās. Tauta nonāca Babilonijas trimdā. Tai laikā, kad cilvēki spēja uzcelt Otro Templi, pakāpe, uz kuras tas atradās, atbilda jau hasadim gaismai, ne hohma gaismai, tas ir, grupa nolaidās pakāpi zemāk.

Lielākais Augstākās dabas spēku un īpašību izzināšanas dziļums, kas vada mūsu pasauli no iekšienes, tiek devēts par hohma gaismu, mazāks dziļums – par hasadim gaismu.

Pēc tam egoisms pieaug vēl vairāk, un visa tauta nolaižas līdz Otrā Tempļa līmenim, līdz ar to nokļūstot stavoklī, kas dēvēts par trimdu.

Mūsu pasaulē šis notikums patiešām atbilst izraidīšanai trimdā no Izraēlas zemes, taču ja caur to lūkoties uz Augstākajām saknēm, tad tas tiek uztverts kā kritums no garīgajiem līmeņiem. Visa tauta piepeši atradās savu sajūtu ierobežojumā, kas atbilda tikai piecu maņu orgānu iespējām, un zaudēja spēju iekļūt garīgajā pasaulē. Pirms Otrā Tempļa nopostīšanas viņiem piemita sestais sajūtu orgāns. Pēc nopostīšanas šī spēja pilnībā tika zaudēta, un cilvēku rīcībā palika tikai pieci maņu orgāni. Tieši šis apstāklis tiek dēvēts par trimdu.

Saskaņā ar teikto kabalas avotos, trimda turpinājās līdz 1995. gadam pēc  jaunā kalendāra vai 5755. gadam, ja veikt gadu skaitīšanu kopš Ādama dzimšanas.

<<5.kurss-6                 5.kurss-8>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties