SKA mācību materiāli. 6.kurss-1

(SKA MĀCĪBU KURSI), 06.kurss Komentēt

6.kurss-2>>

 6.KURSS

Visuma izpēte

 

 

Šajā kursā tiek izskatītas šādas tēmas: kabalas zinātnes pētniecības joma, metodes un objekts. Par izpētes objektu kļūst pats cilvēks: neapšaubāmu un objektīvu rezultātu saņemšanai, pētniekam ir jāabstrahējas no saviem dabas dotajiem pētniecības instrumentiem (maņu orgāniem) un jāiegūst jauns orgāns, kuru kabalas valodā dēvē par ekrānu. Pētniecības rezultātu patiesums un precizitāte kabalā tiek garantēti ar stingriem likumiem. Skaidri tiek noteiktas pētniecības robežas, kuras sadala Universu izzināmajā un neizzināmajā daļā. Izzināšana notiek cilvēkā,  brīdī, kad viņš empīriskā ceļā atrod sevī īpašību, kas pilnīgi identiska Radītājam, pie tam izpētes rezultātiem ir simtprocentīga atkārtojamība, un tos spēj atveidot citi pētnieki. Ar šādu absolūti neapšaubāmu metodi cilvēks pakāpeniski atklāj visaptverošu pasaules ainu.

SATURS

 

1. nodarbība. Četri izzināšanas veidi

1.1. Ievads

1.2. Izzināšana mūsdienu zinātnē

1.3. Izzināšana kabalas zinātnē

1.4. Jautājumi un atbildes

1.5. Tests

1.6. Papildmateriāls

 

2. nodarbība. Pētījumu joma

2.1. Ievads

2.2. Pamatjēdzieni

2.3. Pētījumu joma

2.4. Jautājumi un atbildes

2.5. Noslēgums

2.6. Tests

2.7. Papildmateriāls

 

3. nodarbība. Izzināšana ar pielīdzināšanās metodi

3.1. Nodoma atklāšana – mērķa sasniegšanā

3.2. Radītāja apslēptība un atklāsme

3.3. Noslēgums

3.4. Jautājumi un atbildes

3.5. Tests

3.6. Papildmateriāls

 

4. nodarbība. Augšupeja, mērojot pasauļu pakāpes

4.1. Vēlmes attīstības četras pakāpes

4.2. Mērķa sasniegšana

4.3. Cilvēka augšupeja

4.4. Jautājumi un atbildes

4.5. Tests

4.6. Papildmateriāls

 

Vārdnīca

 

 

Visugaišais, no augstienēm mirdzošais!

Tur, aiz ekrāna priekškara –

Atklājas praviešu noslēpumi,

Vienlīdz staro gaisma un tumsa.

Cik skaisti izzināt Visaugstāko,

Taču sargieties Viņu skart –

Un jums atklāsies

Tas īpašais Oza tornis.

Brīnumskaisti jums atausīs īstenība,

Vien to izteiks mute,

Bet viss, kas nāks atklāsmē, –

Redzēsiet jūs un neviens cits.

Jehuda Ašlags1

Vārdnīca

 

1 Jehuda Ašlags (1885. g. – 1954. g.) – mūsdienu kabalas pamatlicējs. Galvenais darbs – „Desmit Sefirot Mācība”. Viņš radīja plašu komentāru Zoar Grāmatai ar nosaukumu „Sulam” („Kāpnes). Pateicoties šī darba nosaukumam, saņēma vārdu Bāls Sulams.

 

6.kurss-2>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties