SKA mācību materiāli. 5.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 05.kurss Komentēt

<<5.kurss-14

 

Šimons bar Johajs

Pēc Otrā Tempļa nopostīšanas, pilnīgas izraidīšanas no garīgās pasaules un krituma mūsu pasaulē, nāk klajā „Zoar Grāmata” – kabalistiskais avots, kas uzrakstīts īpašā valodā.

Interesanta ir šīs grāmatas radīšanas vēsture: mūsu ēras otrajā gadsimtā šo darbu  sarakstīja viedais rabīns Šimons bar Johajs. Viņš to radīja kopā ar saviem skolniekiem, atrodoties alā. Kopskaitā bija desmit mācekļi, atbilstoši desmit augstākajiem pamatspēkiem, kas dēvēti par „desmit sefirot”. Viņi uzrakstīja šo grāmatu un noslēpa, jo tai bija jāatklājas tikai pēc 2000 gadiem, tas ir, mūsdienās.

Tīras nejaušības dēļ grāmata tika atklāta iepriekš, atsevišķu lapu veidā nonākot pie XIII gadsimta spāņu kabalista Mozus de Leona24. No šiem fragmentiem tika arī sakopota mums šodien pazīstamā „Zoar Grāmata”.

Nonākušais līdz mums „Zoar Grāmatas” variants ietver sevī Piecu Mozus grāmatu atsevišķu nodaļu tikai kabalistiskos komentārus. Tajā veidā, kādā to uzrakstīja rabīns Šimons, grāmata sevī ietvēra komentārus visiem Praviešu tekstiem un visiem Svētajiem Rakstiem, tas ir, darbs bija divdesmitreiz apjomīgāks. Par to savā grāmatā „Gudrības augļi” stāsta Bāls Sulams.

„Zoar Grāmata” tika slēpta no cilvēces kopš mūsu ēras otrā gadsimta, kad to radīja rabīns Šimons, līdz XIII gadsimtam, kad tā nokļuva pie spāņu kabalista Mozus de Leona.

Tas bija ļoti bagāts cilvēks, viņš nopirka grāmatu un glabāja to pie sevis, pēc viņa nāves atraitne grāmatu pārdeva. Viņa nezināja šī darba patieso vērtību. Grāmatu iegādājās izdevējs, viņš atzina to par pietiekami interesantu, lai publicētu. Acīmredzot, tajos laikos, tāpat kā arī mūsdienās, bija pieprasījums pēc mistiskiem darbiem. Izdevējs sāka to pavairot, un tādā veidā „Zoar Grāmata” atklājās.

Mozus de Leons bija izcils kabalists un zināja, ka „Zoar Grāmatu” nedrīkst atklāt, taču pēc viņa nāves grāmata nenonāca kabalas rokās. Tā aizsākās tās ceļojums pasaulē. Pamatojoties uz šo darbu, uzauga vairākas teksta pētnieku paaudzes: arābu, kristiešu, jūdu. „Zoar Grāmata” deva lielu grūdienu visas cilvēces attīstībai.

Kāpēc „Zoar Grāmata” tika slēpta? Tāpēc, ka divu tūkstošu gadu garumā cilvēce atradās pakāpeniskā iekšējās attīstības stāvoklī. Mēs zinām, cik lēni evolucionē sabiedriskās formācijas: beidza pastāvēt Antīkā pasaule un veidojās  Viduslaiku sabiedrība, pēc tam, kad Viduslaiki sevi izsmēla, sākās Apgaismības laikmets un pakāpeniski, soli pa solim sāka attīstīties mūsdienu sabiedrība. Tas viss prasīja milzīgu laika posmu un, egoismam pastāvīgi progresējot, cilvēce attīstības periodā nedrīkstēja maldīties pa Augstākajām sfērām, kuras jebkurā gadījumā tā nebija spējīga apzināties, sev pielāgot un pareizi izmantot.

„Zoar Grāmata” ietvēra absolūti visu kabalas gudrību ļoti augstā līmenī. Tā tika uzrakstīta pirms iziešanas no garīgās izzināšanas stāvokļa nonākot garīgajā trimdā, lai 2000 gadu garumā „nogulētu” kopā ar cilvēci pilnīgā atrautībā no garīgās izzināšanas, no Augstākās pasaules sajūtas, lai, kā pareģo pati grāmata, no 1995. gada atklātos cilvēkiem.

Nākamais kabalas attīstības posms – apslēptais. Tas ir Antīkās pasaules laiks, pārejas periods uz viduslaikiem. Cilvēce snauž, taču tās egoisms pastāvīgi progresē.

ARI

Nākamajā egoisma atklāšanas posmā pēc rabīna Šimona nāk ARI, dižais sešpadsmitā gadsimta kabalists, kurš dzīvoja Cfatā, Izraēlas ziemeļos. ARI ir mūsdienu kabalas pamatlicējs. Šis cilvēks dzīvoja jau tehnoloģijas ēras sākumā un kad viduslaiki sevi bija izsmēluši, tos nomainīja Apgaismības laikmets, un sāka dīgt jaunās civilizācijas asni. Tas viss radīja priekšnosacījumus, lai rastos kabalists, kurš spētu izklāstīt augstākās pasaules izzināšanu tādā valodā, kas tuva laikmetīgai, zinātniskai. Mūsdienu kabala savu attīstību mantoja no ARI.

Viņš uzrakstīja daudz grāmatu, galvenā no tām ir „Dzīvības Koks”. Šis darbs un vēl aptuveni divdesmit citi darbi līdz šai dienai tiek uzskatīti par kabalas galvenajām mācību grāmatām.

Laiks ritēja, egoisms auga, un nākamajā periodā kabala atklājas visai cilvēcei. Šim nolūkam rodas jauna dvēsele, īpašs kabalists, kurš dzīvoja XX gadsimta pirmajā pusē. Kabalisti viņu dēvē par Bālu Sulamu.

 

Bāls Sulams

Bāls Sulams uzrakstīja komentāru „Zoar Grāmatai” ar nosaukumu „Sulam” (Kāpnes), no šejienes izriet viņa vārds  (burtiski „kāpņu saimnieks”). Viņš izklāstīja kabalu tādā veidā, ka, studējot šo zinātni, cilvēks, gluži kā mērojot kāpnes, pakāpiens aiz pakāpiena izkļūst no visiem mums ierastā stāvokļa, kas ierobežots ar mūsu pasaules sajūtu. Nesaprotot, kur bijām pirms šīs dzīves un kurp dodamies pēc tās, cilvēks pakāpeniski sāk atvērt šīs pasaules robežas un redzēt to, kas atrodas aiz tās, nākamajās dimensijās.

Metodiku, kas palīdz cilvēkam izveidot sesto sajūtu orgānu un ar kura palīdzību cilvēks pakāpeniski iekļūst ārējās pasaulēs – Universā, radīja Bāls Sulams. Viņa īstais vārds ir Jehuda Ašlags, taču visi viņu pazīst pēc viņa radītās metodikas vārda. Bāls Sulams ir visas vēstures  izcilākais kabalists un vistuvāks mūsu paaudzei.

Sasniedzot pēdējo, piekto egoisma līmeni, cilvēce iegrimst visdziļākajā krīzē, kas saistīta ar visām darbības sfērām: zinātni, ekoloģiju, informāciju, ģimenes attiecībām, sociāliem sakariem. Nespēdams saprast pasauli, kurā viņš atrodas, cilvēks pievēršas narkotikām, depresija kļūst par mūsdienu laikmeta galveno slimību.

Tieši šādā periodā, kā tika rakstīts „Zoar Grāmatā” pirms diviem tūkstošiem gadiem, tai ir jāatklājas un to atklāja Bāls Sulams. Viņš raksta komentārus „Zoar Grāmatai”, to papildina un uz tās pamata rada absolūti pilnu kabalas mācību – Augstākās pasaules izzināšanas metodiku.

Turklāt Bāls Sulams sāk atklāt kabalu visiem Ādama pēctečiem. Ādams tulkojumā no ivrita nozīmē „cilvēks”, un kabala ir paredzēta visai cilvēcei. Tai nav nekāda sakara ar reliģiju, ar kādu noteiktu tautu vai etnosu, caurvijot tūkstošgades, ar kabalas grupas starpniecību šī zinātne tika nodota visiem, kas vēlas zināt, kādā pasaulē mēs eksistējam, no kurienes esam nākuši, kurp aizejam, kā varam mainīt savu likteni. Tas viss mums atklājas Bāla Sulama darbos mūsdienīgā izklāsta veidā.

Bāla Sulama galvenā grāmata  – „Desmit Sefirot Mācība”. Tas ir sarežģīts darbs, tam ir daudz skaidrojošo materiālu un rakstu. Šis Bāla Sulama darbs pārtulkots krievu valodā un uzrakstīta grāmata. Tajā daudz sarežģītu grafiku, zīmējumu un tabulu, kas attēlo savstarpējo atkarību starp augstākajiem spēkiem un to iedarbību uz mūsu pasauli, kā arī gaismas (enerģijas) ienākšanas ceļus mūsu pasaulē. Šādā veidā kabala jau ir zinātne, mūsdienu zinātne.

Vārdnīca

 

24 Mozus Ben Šem-Tovs de Leons (Leonas Mozus) (1250.g. – 1305.g.) – kabalists no Spānijas.

 

<<5.kurss-14

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties