SKA mācību materiāli. 5.kurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 05.kurss Komentēt

<<5.kurss-11                 5.kurss-13>>

 

Papildmateriāls

No sarunu cikla par kabalu Krievijas televīzijā

2005. gada 8. maijā

Mūs ietver vesela pasaule – Universa daļa, kuru mēs uztveram ar mūsu pieciem maņu orgāniem, ar to palīdzību mēs esam spējīgi izprast tikai mūsu pasauli. Taču pastāv vēl arī ārējā, Augstākā Universa daļa. Mums ir iespēja caur mūsu pasauli iekļūt dabas iekšienē un sajust Augstāko pasauli.
Kā tas notiek? Mūsu pasauli mēs uztveram ar pieciem maņu orgāniem – redze, dzirde, oža, tauste, garša. Taču pastāv vēl papildu sestais sajūtu orgāns, kuru dēvē par ekrānu. Ar tā palīdzību var izlauzties cauri mūsu pasaulei un redzēt dziļos, iekšējos slāņus. Tas nozīmē, ka cilvēkam jāiegūst papildu sajūtu orgāns.

Attēls 1.

Kā to izdarīt? Atbildi uz šo jautājumu sniedz kabala – tā stāsta, kā iegūt ekrānu.

Kādā veidā ekrānu ieguva Ādams un Ābrams? Viņi to panāca ar savu centienu spēku. Tās bija īpašas, ļoti smalkas dvēseles, kuras vienīgi ar saviem centieniem spēja izlauzties cauri mūsu pasaules apvalkam un sākt sajust Augstākās pasaules smalkās struktūras. Pateicoties tiešai izzināšanai, viņi attīstīja sevī sesto sajūtu orgānu, ekrānu, un pēc tam izklāstīja tā izveidošanas metodiku – metodiku, kuru patlaban var izmantot ikviens cilvēks.

Tātad kabalas metodika ir sestā sajūtu orgāna izveidošanas metodika ikvienā no mums. Ņemot vērā, ka no paaudzes uz paaudzi cilvēce mainās, atbilstoši mainās arī metodika.

Ābrams neapmierinājās ar personīgo garīgo izzināšanu un nolēma organizēt skolu. Kāpēc? Viņš sajuta, ka apkārt viņam dzīvo vairums cilvēku, kuri arī izjūt vajadzību iekļūt Augstākajā pasaulē.

Midrašā („Bereišit Raba”, 84. nodaļa) rakstīts, ka Ābrams sēdēja pie savas telts un aicināja pie sevis garām ejošus cilvēkus, starp kuriem dzīvoja. Viņš cienāja viņus un stāstīja, kas ir kabala, kādas ir tās iespējas un ko tā sniedz cilvēkam. Rezultātā izveidojās cilvēku grupa, no kuriem viņš pakāpeniski izaudzināja kabalistus, tas ir, tos, kuri sajūt un izzina Augstāko pasauļu struktūru.

Pēc tam izveidotā grupa pārcēlās uz senās Izraēlas teritoriju un tika dēvēta par  „Israel”, tie, kas tiecas sasniegt Augstāko (isra-el ivritā nozīmē „tieši pie Augstākā”). Tā nebija tauta, bet tieši kabalistu grupa, kas Ābrama vadībā tika organizēta no tautas pārstāvjiem, kuri dzīvoja Divupē (Starpupe) pirms aptuveni 4000 gadu. Tālāk šī grupa attīstījās, pilnveidoja kabalas metodiku, izgāja trimdas, Ēģiptes verdzības periodus, līdz nāca nākamais kabalists – Mozus, kurš izklāstīja kabalu pasaulē vispazīstamākajā grāmatā – Bībelē. Ivritā Piecas Mozus grāmatas tiek dēvētas par Toru, no vārda Or (gaisma).

Mozus

Nakamajā kabalas attīstības posmā Mozus uzrakstīja grāmatu tā dēvētajā zaru valodā – alegoriju grāmatu, kurā plaši tiek izmantoti mūsu pasaules tēli. Viņš to uzrakstīja tādā veidā, lai katrs cilvēks caur mūsu pasauli spētu atklāt Augstāko pasauli, par cik vadības spēki no Augstākās pasaules nonāk lejup mūsu pasaulē, radot šeit objektus un priekšmetus un veidojot starp tiem saikni. Augstāko spēku apzīmēšanai, kuri pastāv Augstākajā sfērā, Mozus izmantoja to sekas mūsu pasaulē.

Vārdnīca

 

Ekrāns – „ierobežojuma spēks”, kurš atmostas radījumā attiecībā pret Augstāko gaismu ar mērķi novērst baudas gūšanu sevis dēļ. Egoisma pārvarēšanas, pretošanās spēks.

<<5.kurss-11                 5.kurss-13>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties