SKA mācību materiāli. 4.kurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 04.kurss Komentēt

<<4.kurss-11                 4.kurss-13>>

 

3.5. Sadalošā barjera

Iesākumā no bezgalības vienlaikus radās un sāka attīstīties gaisma un kli, pēc tam no saknes (nulles stadija) pakāpeniski veidojās pirmā stadija un pēc tam radās otrā. Vēlme, atrodoties pirmajā stadijā, pilnībā pabeidza savu attīstību un tikai pēc tam izveidojās otrā stadija. Katrā līmenī – nedzīvajā, augu, dzīvnieciskajā un cilvēciskajā tāpat arī pastāv iekšējie līmeņi – nedzīvais, augu, dzīvnieciskais un cilvēciskais.

Attēls 3.5.1. Pakāpes vēlmes attīstības līmeņos.

 

Laikā, kad sāka attīstīties augu līmenis, izveidojās pirmais parcufs43: kaut kas, kas  dēvēts par „augu nedzīvo līmeni”. Tas pabeidza savu attīstību un radās „augu augu līmenis”. Katrs nākamais līmenis ir atdalīts no iepriekšējā.

Kā tas izskatās materiālajā izpausmē? Ko nozīmē „augu nedzīvais līmenis” un ko nozīmē „ augu augu līmenis” šeit, uz zemeslodes? Kā uz Zemes radās pirmais augs, ja augu līmenis uz tās iepriekš neeksistēja? Atbilde ir viennozīmīga: no iekšējā rešimo44.

Pirmais augs uz Zemes radās tā rezultātā, ka tā iekšējais rešimo deva grūdienu attīstībai, tas ir, vielu absorbēšanai un izdalīšanai. Pirmais augs neradās no tā priekšteča akmeņa. Gluži otrādi, kad akmens pabeidza noteiktu formēšanās posmu, izveidojās augs, taču tas neizveidojās no paša stāvokļa, kas bija iepriekš, bet vienkārši sekojot aiz tā un tikai no rešimo, kas tajā atrodas.

Augi pabeidza attīstīties. Atklājās atbilstošs rešimo, un uz šī pamata noformējās materiāls, kas sāk uzvesties kā dzīvnieks. Tā norisinājās evolūcija: no vienas eksistences formas uz citu, no pašām primitīvākajām sugām līdz pašām sarežģītākajām.

Visa atšķirība starp šīm eksistences formām ir vēlmes baudīt līmeņos. Mazākā atšķirība rada jaunu paveidu. Tieši tāpēc mēs arī redzam tādu daudzveidību mūsu pasaulē, tā ir precīzs atbilstošo garīgo procesu atspoguļojums.

Problēma apstāklī, kā paskaidrot, ka starp diviem stāvokļiem ir sadalošā barjera, tas ir, neeksistē kāda laidena pāreja no viena stāvokļa uz otru, ir pilnīgs pārrāvums, šķērslis. No kurienes rodas šī barjera? Sanāk, it kā saikne starp vienu un otru stāvokli nepastāv, viens nerodas cita rezultātā, bet rodas tikai cēlonis un sekas. No kurienes radušies šie sadalītāji?

 

Bezgalības pasaule45 dalās piecās daļās, katra no tām, savukārt, dalās vēl piecās daļās un tā joprojām. Tas notiek, pateicoties ekrānam46, tas ir, altruistiskajam  nodomam, kas izveidots virs katra parcufa47, virs katras Bezgalības pasaules Malhut48 daļas. Mūsu pasaulē šie ekrāni ir pārstājuši būt altruistiski, tāpēc tie kļuvuši par sadalošajām barjerām starp visām realitātes daļām.

Kas tiek dēvēts par „augu” salīdzinājumā ar „nedzīvo”? Garīgajā pasaulē augu līmenis attiecībā pret nedzīvo nozīmē būt apveltītam ar lielāku ekrānu un lielāku atdeves iespēju. Kas tiek dēvēts par augu šajā pasaulē? Tas, kas ir dzīvs attiecībā pret nedzīvo un kam piemīt lielāka egoistiskā vēlme.

Garīgajā pasaulē atšķirību nosaka ekrāns, tā ļoti precīzi norobežo katru atsevišķu parcufu un visus atsevišķos parcufim, kas tajā atrodas, līdz vissīkākajām sastāvdaļām. Arī šajā pasaulē mums ir dalījums starp līmeņiem, taču tas tiek realizēts, pateicoties barjerām, ņemot vērā, ka viens līmenis pretējs otram.

Garīgajā pasaulē viss darbojas, pateicoties ekrānam, kurš paceļas un nolaižas, turpretī šajā pasaulē, pateicoties vēlmju realizācijai. Tad, kad viena līmeņa vēlme ir realizēta, aktivizējas augstākas pakāpes vēlme. Taču tā ir atdalīta no zemākās pakāpes vēlmes un tai ar to nav nekāda sakara.

Garīgajā pasaulē viss tiek dalīts atbilstoši parcufim. Piemēram, Asija pasaulē49 ir miljardi parcufim, kas atdalīti viens no otra ar ekrāniem. Turpretī mūsu pasaulē eksistē miljardi vēlmju50 (tieši vēlmes, ne parcufim, jo parcufs, tā jau ir vēlme ar nolūku atdot), kas viena no otras atdalītas līdzīgi ekrāniem garīgajā pasaulē. Taču šajā pasaulē ir tikai atdalīšana viena no otra, un daudzveidīgie līmeņi sāk darboties viens aiz otra, attīstoties saskaņā ar vispārējo attīstības mehānismu.

Tiek iedarbināts vispārējais attīstības dzinējs, aktivizējot visu Universa formēšanas procesu no sākuma līdz beigām un tad visi šie parcufim sāk pēc kārtas atklāties un uzsāk darbību, pie tam viens nepārtop citā.

To iespējams izskaidrot ar sekojošu piemēru: es skatos filmu un redzu atsevišķus kadrus, taču manā uztverē tie apvienojas kopīgā ainā. Vai tad ir viena aina, kas kustas? Tas tikai man šķiet, ka tā kustas, viens pārvēršas citā un piedalās viens un tas pats cilvēks, kurš tikko izdarīja zināmu kustību. Patiesībā šīs kustības notiek dažādās vēlmēs, dažādās ainās, kas viena no otras atdalītas.

Atbilstoši garīgajai struktūrai, materiālajā pasaulē atrodas tūkstošiem atsevišķu vēlmju, pie tam viena vēlme precīzi atbilst citai, tas ir, pastāv precīza zara un saknes savstarpējā saikne.

Vārdnīca

 

43 Parcufs – garīgais „ķermenis”, kas sastāv no galvas (daļa, kas pieņem lēmumus), ķermeņa (saņemošā daļa) un beigu daļas (ekstremitātēm, t.i., daļām, kas rada ierobežojumu, beidzas gaismas saņemšana).

 

44 Rešimo – „garīgais gēns”, garīgās informācijas „ieraksts”. Rešimo ir būtība, spēks, tas, kas paliek pēc iepriekšējās formas izzušanas. Tā ir enerģija, kas nav ietērpta nekādā ārējā formā.

 

45 Bezgalības pasaule – stāvoklis, kad visas vēlmes pilnībā bez ierobežojuma tiek apmierinātas, tas ir, radījums (vēlme baudīt) neierobežo gaismas (baudas) izplatīšanos.

 

46 Ekrāns (masah) – „ierobežojošais spēks”, kas mostas radījumā attiecībā pret Augstāko gaismu ar mērķi novērst baudu sevis dēļ. Pārvarēšanas, pretošanās spēks egoismam.

 

47 Parcufs = „garīgais ķermenis” – vēlmes, kas dalītas pēc ekrāna lieluma.

 

48 Bezgalības pasaules Malhut – malhut (vēlme saņemt, radījumi) stāvoklis, kurā tā neizmērojami, bez jebkādiem ierobežojumiem sevi piepilda, tiek dēvēts par bezgalību (ein sof). Šī Bezgalības Malhut (malhut de – ein sof) arī ir bezgalības pasaule.

 

49 Asija pasaule – vienkāršās un divkāršās apslēptības pasaule, kurā cilvēks vispār nesajūt Radītāju (Viņa vadību) vai uztver Viņa vadību kā ļaunu, ciešanas nesošu. Visattālinātākā pasaule no Radītāja, tas ir, visegoistiskākā.

 

50 Vēlmes – „gaismas” nepietiekamības (trūkuma) sajūta, tas tiek definēts kā ciešanas.

 

<<4.kurss-11                 4.kurss-13>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties