SKA mācību materiāli. 2.kurss-6

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-5                 2.kurss-7>>

2. nodarbība

Vēlmes attīstība

2.1. Tiešās gaismas izplatīšanās stadijas un vēlmes attīstība

2.2. Radījuma pamatstāvokļi

2.3. Nulles stadija – keter (bhina šoreš)

2.4. Pirmā stadija – hohma (bhina alef)

2.5. Otrā stadija – bina (bhina bet)

2.6. Trešā stadija – zeir anpin (bhina gimel)

2.7. Ceturtā stadija – malhut (bhina dalet)

2.8. Tests

2.1. Tiešās gaismas izplatīšanās stadijas un vēlmes attīstība

Kabalas apgūšanu mēs sākam ar jēdzienu par vienotā un vienīgā Radītāja esamību. Viņa vēlme – sniegt baudu radījumam. Vēlme piepildīt radījumu ir augstākā pakāpe. Ja mēs sasniedzam šo pakāpi, tad sajūtam Radītāja Nodomu, saskaņā ar kuru Viņš uzsāka radīšanas aktu, mūs radīja. Tikai tad, kad sasniegsim galīgu un pilnīgu labošanos, mēs izpratīsim Radīšanas Nodomu (radīt radījumus, lai sniegtu tiem baudu) un iegūsim pilnīgu baudu, piesātinājumu, piepildījumu, sasniegsim līdzību ar Radītāju.

Atrodoties augstākajā līmenī, Radītājs vēlas mūs radīt, lai pēc tam novestu līdz savam līmenim – saplūsmei ar Viņu. Ja Viņš ir Vienīgais un Absolūtais, tad dabiski vienīgais pilnības stāvoklis ir pielīdzināšanās Viņam, atrašanās tajā pašā stāvoklī, kādā ir Viņš. Atbilstoši šim stāvoklim Viņš mūs veido – mūsu sākotnējo vēlmi saņemt baudu.

2.2. Radījuma pamatstāvokļi

Pastāv pieci stāvokļi, radījuma pamati:

▪ sakne;

▪ nedzīvais;

▪ augu;

▪ dzīvnieciskais;

▪ cilvēks.

Šiem stāvokļiem atbilst garīgās pasaules: Ādams Kadmons56, Acilut57, Brija58, Jecira59, Asija60 (detalizētāk šo pasauļu uzbūvi mēs apgūsim turpmākajās nodaļās). Attiecīgi tāds pats sadalījums pastāv arī dvēselēs.

▪ Nedzīvais līmenis ir tieksme pēc ķermeniskās baudas (dzimumattiecības, uzturs utt.);

▪ augu – tieksme pēc bagātības;

▪ dzīvnieciskais – tieksme pēc goda apliecinājumiem;

▪ cilvēka – tieksme pēc zināšanām;

▪ augstāk atrodas „punkts sirdī61 – tieksme pēc vienotības ar Radītāju, saplūsmes ar Viņu.

Mūsu pasaulē arī pastāv nedzīvā, augu, dzīvnieciskā, cilvēciskā daba. Tikai tai nav līdzības ar „punktu sirdī”, tas atrodas augstāk par cilvēcisko dabu.

Attēls 2.2.1. Radījuma pamatstāvokļi, vēlmes attīstība: nonākšana lejup un augšupeja.

Apmēram šādā veidā šīs vēlmes projicējas. Lai jūs nemulsina, ka pasaules un dvēseles it kā atrodas pretstatā pēc savām zīmēm. Nonākšana lejup liek vēlmei „augt”, turpretī augšupeja noved pie saplūsmes. Tādā veidā radīta mūsu vēlme un mēs. Radītājs rada vēlmi no augšienes uz leju ar nolūku, lai pēc tam mēs atgrieztos pie Viņa no lejas augšup.

Gaismas izplatīšanās četras stadijas (pasaules un dvēsele, kura pēc tam tajās piedzimst un nonāk lejup mūsu pasaulē) realizējas dabā apkārt mums un tajā, kā mēs paceļamies augšup. Tādējādi nedzīvās, augu, dzīvnieciskās un cilvēka dabas darbība mūsos ir pretēja attiecībā pret nedzīvā, augu, dzīvnieciskā un cilvēciskā līmeņa darbībām pasaulēs – ekrāns ir pretmetā vēlmei.

Laikā, kad Radītājs pilnībā valda pār radījumu, kā 1. stadijā (bhina alef)62 vai kā mūsu pasaules nedzīvajā dabā, no radījuma puses nav nekādas kustības. Radījums ir pilnīgi atkarīgs no programmas un īpašībām, kas patlaban tajā atrodas. Tās var mainīties, taču jebkurā gadījumā tās pilnībā iedzīvina Radītājs. Šāds stāvoklis tiek dēvēts par nedzīvo dabā, nedzīvo dvēselēs un nedzīvo to saknē – 1. stadijā (bhina alef).

Vārdnīca

54 Gaisma (or) hohma – visa gaisma, kas nāk no Radītāja, tas ir, gaisma, kas iekļauj sevī visu, ko vēlas mums dot Radītājs. Šī gaisma tiek definēta kā radījuma būtība un dzīve.

55 115. raksts „Nedzīvais, augu, dzīvnieciskais, cilvēciskais”.

56 Ādams Kadmons (ivr. „Adam” – cilvēks, „kadmon” – pirmējs) – pasaule, kas nāk pirms cilvēka. Nodoms, kura īstenošanas rezultātā cilvēks pilnībā var pielīdzināties Radītājam.

57 Acilut pasaule – vadības sistēma. Vadot lejup nākošu gaismas plūsmu, Acilut pasaule iedarbojas uz mūsu pasauli.

58 Brija pasaule – pasaule, kuras pamatā atrodas radījuma vēlme atdot, sniegt baudu. Tāda vēlme (kli) tiek uzskatīta par ļoti gaišu, neegoistisku, tāpēc Brija pasaule tiek uzskatīta par pilnīgi garīgu.

59 Jecira pasaule – šīs pasaules pamats – vēlme atdot, taču šeit jau ir vēlmes saņemt klātbūtne. Lai arī kli nolūks kaut kādā mērā ir egoistisks, tomēr altruistiskie centieni dominē, tāpēc Jecira pasaulē kli vēl tiek uzskatīta par garīgu.

60 Asija – pilnīgi egoistiska pasaule, visattālinātākā no Radītāja, bez jebkādas garīgās kustības.

61 „Punkts sirdī” ir garīgā tilpne, nākamās dvēseles dīglis, kas piemīt cilvēkam, kurš savās sajūtās vēl nav sasniedzis ienākšanu garīgajā pasaulē.

62 1. stadija (bhina alef) – pirmējā jeb primārā, tas ir, kli, kas pilnībā piepildīta ar gaismu, proti, pārņemta ar baudu un tāpēc neredzama.

<<2.kurss-5                 2.kurss-7>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties