SKA mācību materiāli. 2.kurss-30

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-29                 2.kurss-31>>

9.2. Tilpņu šķelšanās

Lai radījums spētu pilnā mērā novērtēt pilnību un mūžību, tam jāsastāv no divām pretējām īpašībām: altruistiskām un egoistiskām. Tā rezultātā rodas nepieciešamība pēc šo Radītāja un radījuma īpašību sajaukuma. Tas tiek sasniegts sašķeļot šīs īpašības – atņemot tām ekrānus.

Radītāja īpašības – bina un radījuma īpašības – malhut krīt lejup un sajaucas. Šādai darbībai jānotiek pasaulēs (Nekudim pasaulē) – vadības sistēmā  un dvēselēs (Ādama Rišona šķelšanās).

Sākumā notiek pasauļu labošanās, tā rezultātā tās kļūst gatavas vadīt un virzīt dvēseles uz labošanos, uz mērķi. Pēc tam, kad pasaules sevi rekonstruējušas, notiek Ādama sašķelšanās un pēc tam jau mūsos – dvēseļu labošanās, sākot no mūsdienām, no esošā stāvokļa.

Brīdī, kad hohma sāk iziet cauri parsai – robežai starp vēlmēm atdot un saņemt – notiek tilpņu šķelšanās, tāpēc ka tilpnes, kas atrodas zem parsas, vēlas gaismu saņemt sevis dēļ, nevis Radītāja dēļ. Ņemot vērā, ka atdeves tilpnes, kuras atrodas virs parsas, savienojas vienā veselumā ar saņemošajām tilpnēm, kuras atrodas zem parsas, tās sašķeļas.

9.3. Šķelšanās sekas

Egoistiskajā daļā, malhutā, nokrīt 9 altruistiskās sefirot, kuras malhut cenšas izmantot savā labā. Turklāt veidojas altruisma un egoisma sajaukums. Ja uz malhut iedarbosies intensīva gaisma, kas spēj to atmodināt un dot tai sapratni – kas ir malhut un kas ir Radītājs, tad tai radīsies tieksme līdzināties augšējām sefirot, tas ir, Radītāja gaismai.

Pēc sašķelšanās sāk izkārtoties divas paralēlas Asija, Jecira, Brija pasauļu sistēmas – altruistiskā un egoistiskā.

Cilvēka dvēsele arī sastāv no altruistiskām un egoistiskām kelim. Ādama grēkā krišana sajauca kopā abus kelim veidus, viņa parcufs sašķēlās. Paceļoties katrai tādai daļiņai uz attiecīgo pasauļu pakāpi, tā iegūst tai attiecīgu īpašību.

Attēls 9.3.1. BeJA pasauļu divas paralēlas sistēmas – altruistiskā un egoistiskā (klipa un kduša).

Jebkurš parcufs sastāv no galgaltas ve-einaim (GE) – atdeves kelim un AHAP – saņemošās. Sašķeļoties kli, parcufam jau rodas ne divas daļas, bet četras: galgalta ve-einaim, AHAP, GE iekš AHAP un AHAP iekš GE. Šāds sajaukums ir katrā no sašķeltajām kelim. Tas veikts ar mērķi, lai sašķeltu katru daļiņu un pēc tam atdalītu GE no AHAP. Īpašību atdalīšanas procesā GE no AHAP, radījums iegūst izpratni par Radītāja darbībām.

9.4. Labošanās kārtība

Labošanās kārtība ir sekojoša: Acilut pasaule novirza uz katru neizlaboto daļiņu gaismas staru, izdala no sajauktās daļiņas GE, paceļ to pie sevis, turpretī atlikušās AHAP „atliek malā” kā egoistiskās kelim, tās neizmantojot.

9.5. AHAP labošanās

Kā labojas AHAP, kuras atrodas zem parsas? Tās saņem milzīgu gaismu, kas ļauj  saskatīt tām savu atšķirību no Radītāja. AHAP sāk vēlēties laboties un pie augstāk stāvošā parcufa, kurš attiecībā pret tām ir Radītājs, vēršas ar lūgumu ļaut tām iegūt atdeves īpašības, iegūt ekrānu. Ja kādas noteiktas AHAP lūgums ir patiess, augstāk stāvošais parcufs paceļ to no Brija, Jecira, Asija (BeJA) pasaulēm uz Acilut pasauli. Piepildījums ar gaismu notiek tikai Acilut pasaulē.

Bez AHAP, kuru var pacelt uz Acilut pasauli, BeJA pasaulēs paliek vēl liels daudzums kelim, kurām nav tādas iespējas, ņemot vērā apstākli, ka tās nav sajaukušās ar GE. Lai izlabotu arī šīs kelim, jānotiek sašķeltībai dvēselēs, kas līdzinās jau notikušajai sašķeltībai pasaulēs.

Šim nolūkam Bezgalības pasaules malhut, kas atrodas ierobežojumā (CA), savienojas ar Acilut pasaules kelim. Pie tam mēs iegūstam atdeves un saņemošo kelim kombināciju, pie kuras šāds parcufs pretēju īpašību trieciensavienojuma185 rezultātā sašķelsies sīkās daļiņās. Tad, kad atsevišķas altruisma un egoisma dzirkstelītes savstarpēji sajauksies, radīsies cerība, ka malhut var laboties.

Vārdnīca

185 (Pretēju īpašību) trieciensavienojums (skat. zivug de-akaa) ir egoistisko un altruistisko vēlmju savienojums ar trieciena, „sprādziena” starpniecību, kā rezultātā altruistiskās, tīrās vēlmes nonāca egoistiskajās, nešķīstajās vēlmēs. Tā rezultātā cilvēkam radās brīvās gribas un sevis labošanas iespēja.

<<2.kurss-29                 2.kurss-31>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties